Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tijdens de dertiende, online editie van het OCW Kennisfestival rondom het thema ‘Kansen voor kennis?’ zijn er drie presentaties van UvA-wetenschappers. UvA-sociologen Paula Thijs en Herman van de Werfhorst presenteren de laatste bevindingen van het onderzoek Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen. Sennay Ghebreab van het Civic AI Lab schetst hoe AI kan helpen kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. IAS-directeur Peter Sloot gaat in op de vraag hoe de complexiteitswetenschap kan leiden tot nieuwe inzichten voor beleid.Het festival vindt plaats van 22 tot en met 25 maart. Je kunt je aanmelden voor een of meer sessies.

Banner OCW Kennisfestival

De UvA-presentaties

Maandag 22 maart, 14.30-15.45 uur: De ontwikkeling van democratische kernwaarden in de onderbouw van het VO door Paula Thijs en Herman van de Werfhorst (Amsterdam Institute for Social Science Research)

Hoe ontwikkelt de steun voor de kernwaarden van de democratische rechtsstaat zich bij jongeren in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs? Hoe kijken zij naar thema’s als vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten, politieke besluitvorming en stemmen bij verkiezingen? Welke verschillen zien we tussen leerlingen naar opleidingsniveaus, en nemen deze verschillen toe of af? Het meerjarige onderzoek Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) biedt een antwoord op deze vragen. Thijs en Van de Werfhorst presenteren de nieuwste bevindingen van de eerste twee rondes van het ADKS-onderzoek.

Dinsdag 23 maart, 15.00-16.30 uur: Hoe kan AI helpen kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten? door Sennay Ghebreab (Civic AI Lab)

Sociale ongelijkheid en discriminatie zijn veelkoppige monsters die zich lastig laten temmen. Helaas krijgen ze nu ook poot aan de grond in de digitale wereld. Ghehreab zet uiteen hoe het Civic AI Lab, een samenwerking tussen  UvA, VU, gemeente Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken, daar verandering in wil brengen. Het lab maakt deel uit van het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en de Amsterdamse AI coalition 'AI Technology for People'. In het lab wordt AI-technologie ontwikkeld om aan de ene kant kansenongelijkheid in de maatschappij bloot te leggen, en aan de andere kant kansengelijkheid proactief te bevorderen. In samenwerking met de gemeente Amsterdam pakt het lab stedelijke problemen aan in verschillende domeinen: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, mobiliteit en omgevingsfactoren. Met het ministerie wordt gekeken naar brede opschaling van overheidstoepassingen en onderzoeksbevindingen.

Woensdag 24 maart, 15.00-16.00 uur: Navigeren in een complexe wereld door Peter Sloot (Institute for Advanced Study, IAS)

We moeten leren omgaan met de dynamiek van een snel veranderende wereld, die bovendien gekenmerkt wordt door een toenemende mate van verwevenheid. Voor diverse grote uitdagingen, zoals de coronapandemie, sociaaleconomische ongelijkheid en klimaatverandering, is complexiteit een kernbegrip. De verleiding ligt op de loer om dergelijke wicked problems op te knippen in kleinere behapbare elementen en om die aan experts in een specifieke discipline voor te leggen, maar hiermee lopen we juist het risico dat we het grotere geheel missen, schetst Sloot. Hij gaat in op de vraag hoe fundamentele inzichten en methodieken uit de complexiteitswetenschap nieuwe inzichten voor beleid kunnen verschaffen; en hoe wetenschap en beleid in co-creatie nieuwe wegen van interventie kunnen onderzoeken.

Over het OCW Kennisfestival

De coronacrisis zorgt voor een enorme kennisbehoefte in de hoop meer grip te krijgen op de nieuwe werkelijkheid en dat men lessen leert voor de toekomst. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kennis, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde kennis, waardoor bestaande kloven mogelijk nog groter worden. Aan de hand van verschillende online sessies wordt stilgestaan bij deze vraagstukken. Daarbij wordt vooruitgeblikt op een nieuwe regeerperiode waarin de economie weer moet worden opgebouwd en waarbij mogelijk een andere rol is weggelegd voor de overheid. Hoe wordt bepaald welke kennis leidend is in (politieke) besluit- en beleidsvorming?