Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA is een nieuwe traditie begonnen: de jaarlijkse Penningendag. Op die dag reikt de UvA Erepenningen uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit. Op de eerste Penningendag, die plaatsvond op vrijdag 25 juni, waren er zes laureaten: Arnold Smeulders, Wil van Zijl-Barbe, Tom Verhoek, Arne Brentjes, Willem Bouten en Marcel Levi. Rector magnificus Karen Maex overhandigde de Erepenningen aan hen tijdens een feestelijke, kleinschalige bijeenkomst op de Brug van de Roeterseilandcampus.
De laureaten van de UvA-Erepenningen 2021 (foto: Van harte gefotografeerd)
V.l.n.r. Arne Brentjes, Willem Bouten, Marcel Levi, Tom Verhoek, Wil van Zijl en Arnold Smeulders (foto: Van harte gefotografeerd)

‘De laureaten zijn zes heel verschillende mensen met verschillende werkterreinen, maar ze hebben belangrijke overeenkomsten’, licht bestuursvoorzitter Geert ten Dam toe. ‘Ze doen allen hun werk met enorm veel passie en grote betrokkenheid. Bovendien zijn zij alle zes verbinders, bruggenbouwers, die niet bang zijn om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Mensen zoals zij zijn van onschatbare waarde voor de universiteit en maken de UvA de UvA. De inzet en prestaties van de laureaten zijn buitengewoon groot geweest. Onze waardering hiervoor willen we met de toekenning van de UvA-Erepenningen voor iedereen zichtbaar maken.’

De laureaten

Arnold Smeulders, emeritus hoogleraar Computer Vision aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Smeulders is een inspirator voor velen binnen de informatica en AI, maar bovenal een pionier. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in het succes van het Instituut voor Informatica en het zeer sterke onderzoeksportfolio dat de UvA heeft op het terrein van AI, Computational Science, Data Science en Systems and Networking. Hij was zijn tijd ver vooruit door te pionieren in de publiek-private samenwerkingen op het gebied van ICT en stond aan de basis van het COMMIT-programma en het ICAI. Op het terrein van valorisatie van onderzoek heeft Smeulders een belangwekkende rol gespeeld door een zeer succesvolle startup, EUVision, tot wasdom te brengen. Hieruit werd QUVA, het allereerste ICAI-lab, geboren. Als emeritus is Smeulders nog steeds actief en is hij gezant van het ELLIS-netwerk, een Europees netwerk om de beste AI-ecosystemen in Europa aan elkaar te koppelen.

Wil van Zijl-Barbe, hoofd Interne Dienst van de Roeterseilandcampus bij de afdeling Facility Services

Van Zijl-Barbe is een onmisbare schakel op de Roeterseilandcampus, voor zowel medewerkers als studenten. Met haar niet aflatende inzet en daadkracht is zij iemand die dingen voor elkaar krijgt - voor de UvA, maar vooral voor mensen. Met haar team zorgt ze er niet alleen voor dat de facilitaire dienstverlening vlekkeloos verloopt en neemt ze tal van initiatieven. Zo werkt ze samen met bedrijven en instellingen in de omgeving om afval te verminderen en duurzaam in te zetten. Ze is de motor achter het succesvolle leer-werktraject van de UvA en Pantar, waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen. Inmiddels hebben zo'n 100 mensen van Pantar zo’n traject doorlopen binnen de UvA. Ook slaagde Van Zijl-Barbe erin het Amsterdam Light Festival naar de UvA te brengen en daarmee de UvA via lichtkunst extra te profileren.

Tom Verhoek, beleidsadviseur Gebouwen en Voorzieningen aan de Faculteit Maatschappij- en gedragswetenschappen

Ook Verhoek is een begrip op het Roeterseiland. Hij zet zich al jaren met ziel en zaligheid in voor de UvA. Zo wist hij het ingewikkelde proces van de verhuizing en de concentratie van de FMG naar het REC in goede banen te leiden. Zijn meest recente ‘wapenfeiten’ zijn onder andere de omvorming van de Brug tot een multifunctionele representatieve ruimte, de realisatie van een gezondheidscentrum voor studenten en medewerkers op de campus, en de voorbereidingen voor een sportcentrum in de kelder van REC-B. Zo zijn er tal van projecten die voor een heel groot deel op het conto van Verhoek geschreven kunnen worden en waardoor de campus, en dus de UvA, steeds mooier, beter en completer wordt. Daarnaast is Verhoek al vele jaren het eerste aanspreekpunt voor alle studieverenigingen van de faculteit en de ‘Common Room’, waarbij hij vooral ook opkomt voor hun belangen binnen en buiten de faculteit.

Arne Brentjes, oud-hoofd van de afdeling Bestuurlijke Informatie en tot voor kort secretaris van de Raad van Toezicht van de UvA

Brentjes is onmisbaar geweest voor de strategische koers van de UvA. Met zijn enorme kennis van het hoger onderwijs en onderzoek, en de UvA in het bijzonder, en zijn zorgvuldige analyses en duidingen stond Brentjes het bestuur bij in tal van dossiers – van het huisvestingsplan en het transparanter maken van de organisatie tot aan de alliantie tussen AMC en VUmc. Als geen ander wist hij de strategie van de UvA te verbinden met de wereld buiten en daarbij altijd de inhoud voorop te stellen. Een mooi resultaat hiervan was ook het Instellingsplan van de UvA. Zonder Brentjes was dot ambitieuze plan er niet geweest. Ook toezichthouders konden stevig bouwen op Brentjes, die ook de rollen vervulde van secretaris van de Raad van Toezicht van de UvA en lid van de Raad van Toezicht van het aan de UvA gelieerde Duitsland Instituut.

Willem Bouten, emeritus hoogleraar Computational Geo-Ecology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bouten is net als Smeulders een pionier. Met het vogeltrackingssysteem UvA-BiTS, dat hij initieerde, ontwikkelde en aanjoeg, heeft hij een ornithologische onderzoekinfrastructuur neergezet die zijn weerga niet kent en die het onderzoekslandschap ten aanzien van de vogelkundige wetenschap en de ecologie hebben veranderd en verrijkt. Hiermee heeft Bouten de UvA internationaal op de kaart gezet. Ook pionierde hij op het terrein van interdisciplinariteit: in zijn eigen onderzoek, maar ook met zijn inzet bij de omvorming van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de ontwikkeling van de bacheloropleiding Future Planet Studies. Daarmee speelde hij een grote rol in de bevordering van interdisciplinariteit aan de UvA, een benadering die onontbeerlijk is voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Marcel Levi, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC en oud-decaan van de Faculteit der Geneeskunde, hoogleraar Geneeskunde aan de UvA en voorzitter van NWO

Levi is een alleskunner: docent, wetenschapper, arts, bestuurder en opinieleider. Zijn grote betrokkenheid bij de universiteit dateert al vanuit de tijd dat hij student Geneeskunde was aan de UvA en voorzitter werd van studievereniging MFAS. Ook bij Levi is visie een van zijn grootste krachten. Een goed voorbeeld daarvan is de alliantie tussen het voormalige AMC en VUmc die hij op gang bracht en waardoor de krachten nu gebundeld zijn in het Amsterdam UMC. Alles wat Levi doet, doet hij uitmuntend. Daarmee is hij een rolmodel voor iedereen en een groot ambassadeur voor onze universiteit.

Over de UvA Erepenningen

De Erepenning is bedoeld voor personen van alle functies, achtergronden en disciplines, afkomstig uit alle lagen van de UvA. Ook personen die geen dienstverband aan de UvA hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Erepenning. De voordracht voor een Erepenning kan door iedere medewerker van de UvA worden gedaan. Op basis van de voordrachten adviseert de Commissie UvA Erepenningen, onder voorzitterschap van Agneta Fischer (decaan van Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen), het College van Bestuur over de toekenningen.

UvA Penningendag 2022 staat gepland voor komend voorjaar.

Arne Brentjes
Willem Bouten
Marcel Levi
Foto's: Van harte gefotografeerd