Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

Erepenning UvA

De Universiteit van Amsterdam reikt als eerbewijs een zogeheten Stapenning uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit. Er is een Grote Stapenning en er is een Middelgrote Stapenning.

Het College van Bestuur reikt de Middelgrote Stapenning uit aan personen wegens bijzondere verdiensten jegens de UvA. De Grote Stapenning wordt uitgereikt aan personen wegens bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de UvA. De beide penningen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld toegekend aan rectoren en presidenten van buitenlandse universiteiten, aan eredoctores en aan hoogleraren en andere UvA-medewerkers.

Procedure

UvA-medewerkers kunnen een gemotiveerde voordracht voor toekenning van een Stapenning indienen via het voordrachtformulier (hieronder). Dit kan tot uiterlijk 2 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum. De Commissie UvA Stapenningen beoordeelt de voordracht en adviseert het College van Bestuur over al dan niet toekennen. De Commissie bestaat uit Agneta Fischer (voorzitter), Gerard Nijsten, Laura Erdtsieck, Michel Haring en Davinia Dekker.

Lees meer over de procedure voor het toekennen van een Stapenning in het Reglement toekenning UvA Stapenningen.

Na afloop van de uitreiking wordt de ontvanger van de penning bijgeschreven in het Register Stapenningen.

Voordrachtformulier

Geschiedenis van de erepenning

De Stapenning is in 1989 ingesteld in drie varianten: een grote, middelgrote en kleine penning. De laatste was bedoeld als relatiegeschenk en is niet meer in gebruik. In 2001 is het ontwerp van de Stapenning vernieuwd. Van 1967 tot 2003 werd incidenteel (ook) een zilveren Erepenning uitgereikt.

Uitvoering van de penning

De Stapenningen zijn ontworpen door Eric Claus en worden uitgevoerd in brons. De voorzijde bevat het beeldmerk van de universiteit en de Latijnse naam Universitas Amstelodamensis. De krans rondom de penning is, sinds 2001, samengesteld uit 7 boeken die de 7 faculteiten van de UvA symboliseren. Aan de keerzijde staat, om de verwevenheid van universiteit en stad weer te geven, het beeldmerk van de gemeente Amsterdam met op de achtergrond het silhouet van een grachtenpand. Ook staat hier de oorspronkelijke naam van de universiteit: Athenaeum Illustre.

Erepenning UvA