Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 13 ervaren onderzoekers van de UvA en Amsterdam UMC, locatie AMC, een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. In totaal ontvingen 78 onderzoekers Vidi-financiering van NWO.

De laureaten

 • Dr. Flavia de Almeida Dias (Natuurkunde): Op het spoor van nieuwe deeltjes 
  Flavia de Almeida Dias’ Vidi-voorstel richt zich op het ontdekken van nieuwe deeltjes. We weten nog steeds niet alles over de deeltjes en krachten die ons universum vormen. Experimenten bij de Large Hadron Collider kunnen antwoorden geven en nieuwe fysische principes onthullen. De onderzoekers in De Almeida Dias’ project zullen een innovatieve analyse ontwikkelen om te onderzoeken of er nog niet ontdekte deeltjes diep in de data verborgen zitten.
 • Dr. Marguerite van den Berg (Sociologie): Bestaanszekerheid improviseren in stedelijk West-Europa 
  Al voor de coronapandemie moesten veel Europeanen leren omgaan met vergaande onzekerheden in werk, zorg en toegang tot infrastructuur. Dit onderzoek gaat over hoe West-Europese stedelingen in Rotterdam en Dublin nieuwe vormen van bestaanszekerheid improviseren, bijvoorbeeld door combinaties van banen of informele hulp met het zorgen voor kinderen.
 • Dr. Jorik van de Groep (Natuurkunde): Licht sturen met één enkele laag atomen
  Kan licht worden gestuurd met een enkele laag atomen? Lenzen en filters voor licht zijn zwaar, groot en hebben een functie die onveranderbaar is. Door gebruik te maken van quantummechanische effecten in halfgeleidermaterialen, willen Jorik van de Groep en zijn onderzoeksteam optische coatings maken die slechts één atoomlaag dik zijn en licht actief kunnen sturen.
 • Dr. Suzanne Jak (Methoden- en statistiek): Geen data overboord
  In dit project worden nieuwe methoden ontwikkeld die er voor zorgen dat alle beschikbare relevante data geanalyseerd kunnen worden in meta-analytische structural equation modellen. Met de nieuwe methoden kunnen meer verschillende soorten onderzoeksvragen beantwoord worden. Dit zal leiden tot betere review studies om beleidsbeslissingen op te baseren.
 • Dr. Theresa Kuhn (Politicologie): Gemeenschappelijke instituties, gespleten identiteit?
  Temidden van Brexit en toenemend populisme is collectieve identiteit een grote zorg voor Europese beleidsmakers. Terwijl sommige wetenschappers verwachten dat Europese integratie leidt tot een gemeenschappelijke identiteit, beweren anderen dat collectieve identiteit verdere Europese integratie beperkt. In dit project bestudeert Kuhn de dynamische relatie tussen institutionele opbouw en identiteitsverandering in de EU.
 • Dr. Patty Leijten (Pedagogische en onderwijswetenschappen): Wanneer behandeling voor mentale gezondheidsproblemen (niet) werkt
  Hoe kunnen we de kans op succesvolle behandeling van mentale gezondheidsproblemen vergroten? Door behandeling te richten op factoren die voor een individu relevant, veranderbaar en aanvaardbaar zijn. Dit project brengt individuele risico- en veranderprofielen in kaart en ontwikkelt een model om behandeling op basis van deze profielen te personaliseren.
 • Dr. Ben Martin (Theoretische en computationele ecologie): Regels van het leven: hoe prooien ontsnappen aan hun grotere, snellere en sterkere belagers
  Roofdieren zijn in de regel veel groter, sneller en sterker dan hun prooi maar desondanks blijven de meeste van hun aanvallen zonder succes. Hoe prooien ontsnappen aan hun belagers wordt in dit project onderzocht via innovatieve filmtechnieken, beeldanalyse met behulp van artificiële intelligentie en wiskundige modellen.
 • Dr. Sofie Remijsen (Oude Geschiedenis): Tijdsgebruik en -beleving in laat-antiek Egypte
  Historici en specialisten in oude talen onderzoeken hoe mensen in het oude Egypte tijd gebruikten en beleefden in hun dagelijks leven. Ze willen begrijpen hoe men omging met diepgaande veranderingen in de maatschappij tussen 250 en 750 n.Chr. (zoals Christianisering of de Arabische verovering) en de hieruit resulterende sociale spanningen.
 • Dr. Matthijs Rooduijn (Politicologie): Radicale Activering: Dreigingen, Emoties, en de Psychologische Fundamenten van de Steun voor Populistisch Radicaal Rechts
  De steun voor populistisch radicaal rechtse (PRR) partijen is geworteld in persoonlijkheidskenmerken. Maar hoe kan iets dat nauwelijks verandert (persoonlijkheid) iets verklaren dat voortdurend aan verandering onderhevig is (steun voor de PRR)? Dit project combineert verschillende innovatieve benaderingen en methoden en onderzoekt hoe dreigingen en emoties de persoonlijkheid-PRR-connectie activeren.
 • Dr. Verena Schoepf (Marine Ecologie): Extreme riffen als natuurlijke bootcamps om de overleving van koraalriffen in de toekomst te verbeteren
  Koraalriffen zijn oases van biodiversiteit en een bron van levensonderhoud voor miljoenen mensen. Maar ze worden bedreigt door de klimaatverandering. Dit project onderzoekt of en hoe frequente blootstelling aan heet, zuur en zuurstofarm zeewater koralen zou kunnen helpen om zich aan te passen en te overleven in de toekomst.
 • Dr. Silvia Toonen (Astrofysica): Alle goede dingen komen in drieën, ook gravitatiegolven
  De eerste directe waarneming van gravitatiegolven in 2015 was een wetenschappelijke revolutie. Sindsdien zijn er tientallen waarnemingen geweest, en wetenschappers verwachten honderden waar te nemen in de aankomende jaren. De oorsprong van deze gravitatiegolven wordt hevig bediscussieerd. In dit project zal Toonen nieuwe veelvoorkomende evolutiepaden onderzoeken voor systemen met meerdere sterren.
 • Dr. Alexander Vlaar (Geneeskunde Amsterdam UMC, locatie AMC): Transfusie-gerelateerde acute longschade – een adembenemend syndroom
  Bloedtransfusie is bedoeld om levens te redden, niet om ernstige schade te veroorzaken. De belangrijkste bijwerking is acute benauwdheid na een bloedtransfusie. Wetenschappers willen in dit VIDI-project een antwoord vinden hoe en waarom dit komt. Op basis van deze resultaten kunnen nieuwe strategieën ontwikkeld worden om bloedtransfusies veiliger te maken.
 • Dr. Jordy de Vries (Natuurkunde): Nieuwe spookdeeltjes met grote gevolgen
  Wetenschappers hebben nog altijd veel vragen over de materie in ons universum. Het is onbekend wat donkere materie is, waar antideeltjes gebleven zijn, of hoe neutrino’s aan hun massa komen. In het onderzoeksproject van Jordy de Vries wordt bepaald of nieuwe neutrino’s deze mysteries kunnen oplossen en hoe hun bestaan experimenteel aangetoond kan worden.