Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr. Hans van Goudoever benoemd tot decaan van de Faculteit Geneeskunde van de UvA. Daarnaast is hij door de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC. Beide benoemingen gaan in per 1 januari 2022.

Hans van Goudoever (foto: Jeroen Oerlemans)
Hans van Goudoever (foto: Jeroen Oerlemans)

Van Goudoever volgt prof. dr. Hans Romijn op, die Amsterdam UMC gaat verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 januari neemt Chris Polman, de huidige vicevoorzitter van Amsterdam UMC, de rol op zich van voorzitter van de Raad van Bestuur van beide locaties van Amsterdam UMC.

‘Hans van Goudoever is gepassioneerd in alles wat hij doet. Hij heeft een groot hart voor zowel patiëntenzorg als onderwijs en onderzoek’, vertelt Geert ten Dam, bestuursvoorzitter UvA. ‘Ook is hij een zeer ervaren bestuurder. Zijn staat van dienst is op al die deelterreinen ronduit indrukwekkend. We zijn dan ook erg blij dat Hans het decanaat van onze geneeskundefaculteit op zich gaat nemen.’

Over Hans van Goudoever

Prof. dr. J.B. (Hans) van Goudoever studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis, met een uitstap naar Houston Texas voor een post doc-opleiding. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd werd van de afdeling Kindergeneeskunde van zowel VUmc als AMC. Sinds 2012 is hij voorzitter van de divisie Vrouw-Kind op beide locaties, ruim voordat de bestuurlijke fusie van Amsterdam UMC in 2018 een feit was.

Vanuit zijn klinische ervaring was Van Goudoever oprichter van de Nationale Moedermelkbank, waarmee hij heeft bijgedragen aan de gezondheid van te vroeg geboren baby’s en het welbevinden van hun moeders. Naast zijn ruime klinische ervaring en een groot internationaal netwerk heeft hij op het gebied van onderzoek en onderwijs een indrukwekkende staat van dienst, met honderden publicaties, de begeleiding van tientallen promovendi en meerdere nominaties voor onderwijsonderscheidingen. In bestuurlijk opzicht heeft Van Goudoever zowel nationaal als internationaal brede ervaring opgedaan.