Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het aantal studentenwoningen in de Metropoolregio Amsterdam wordt de komende jaren fors uitgebreid in Almere. Daar komt een nieuwe studentencampus met betaalbare huisvesting voor onder andere internationale studenten van de UvA en de VU. De woningen gaan gebouwd worden door studentenhuisvester DUWO. Bestuurders van de gemeente Almere, de universiteiten UvA en VU en de hogescholen Windesheim en Aeres hebben hierover afspraken gemaakt in een convenant dat deze week is ondertekend.

Urgentie

De nieuwe woningen in Almere zijn hard nodig, want het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen groeit de laatste jaren snel. Met de toenemende studentenaantallen neemt de behoefte aan betaalbare huisvesting toe. In de regio Amsterdam is een tekort van zo’n 5.000 kamers voor studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Dit tekort zal de komende jaren verder toenemen als er geen maatregelen worden genomen. Op de studentencampus in Almere komen straks in ieder geval 375 nieuwe woningen voor (internationale) studenten van de UvA en 125 voor de VU beschikbaar.

Samenwerking

"Als we succesvol willen zijn dan is samenwerking een must", zegt Marcel Nollen, bestuurder van de VU. Hij is dan ook blij met de Coalitie Kennisstad waarin de Amsterdamse onderwijsinstellingen de handen ineen hebben geslagen om meer studentenhuisvesting beschikbaar te krijgen. Ingezet wordt op nieuwbouw, innovatieve verhuurconcepten in bestaande bouw of nieuwbouw buiten Amsterdam. "Het studentencomplex dat nu in Almere gebouwd gaat worden, is een goed voorbeeld dat onze samenwerking vruchten afwerpt", aldus UvA-bestuurder Jan Lintsen. Volgens hem zal terugdringing van het tekort de komende jaren hoog op de agenda blijven van de onderwijsinstellingen. "Het is ons gezamenlijk belang om in de hele Metropoolregio Amsterdam meer betaalbare woningen voor studenten beschikbaar te krijgen."

Almere

In Almere heeft de samenwerking geresulteerd in afspraken over de bouw van een studentencampus in de binnenstad met voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, entertainment en horeca. Almere heeft met huisvester DUWO prestatieafspraken gemaakt over de bouw van betaalbare woningen op de nieuwe campus. Het plan wordt de komende periode verder uitgewerkt. In de eerste fase worden het onderwijsgebouw van Windesheim en circa 750 studentenwoningen gebouwd. De oplevering is naar verwachting ultimo 2024. De tweede fase betreft de bouw van circa 500 studentenwoningen. Volgens wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen is de komst van de campus een enorme boost. “Met het huisvesten van zo'n 1250 studenten ontstaat in de binnenstad een nog levendiger en aantrekkelijker stadscentrum, met een nog diverser aanbod aan voorzieningen voor de hele stad en haar bezoekers”. De onderwijsinstellingen en Almere gaan er gezamenlijk voor zorgen dat deze nieuwe huisvesting beschikbaar komt voor studenten in de Metropoolregio Amsterdam.