Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Van 25 november tot en met 10 december kleurt de wereld oranje tijdens de internationale campagne Orange the World. De UvA steunt deze strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en geeft daar aandacht aan door de Orange the World vlag te hijsen. We roepen ook jou op om een medestander te zijn: iedereen kan helpen om geweld te voorkomen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is overal in de wereld een probleem. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld in haar leven, dat betekent dat een miljard vrouwen en meisjes wordt geconfronteerd met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Dit gebeurt niet alleen ver weg, maar ook dichtbij, thuis of binnen de muren van universiteiten.

Om aandacht voor dit onderwerp te genereren is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World-campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en eindigt op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen, ook in Nederland.

Oog voor elkaar

De Universiteit van Amsterdam ondersteunt de campagne. De UvA wil een veilige plek bieden, waar medewerkers en studenten zich kunnen ontwikkelen, zichzelf kunnen zijn, anderen kunnen ontmoeten en met plezier samenwerken. Een plek waar geen ruimte is voor discriminatie, pesten, agressie, geweld, uitsluiting of intimidatie. Het versterken van sociale veiligheid heeft continu de aandacht en richt zich op voorlichting en bewustwording, hulp en ondersteuning en het systeem van meldingen en klachten. De bestaande reglementen voor de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de klachtenregeling zijn onlangs vernieuwd.

In oktober 2021 is de bewustwordingscampagne Oog voor elkaar gestart. Het doel van deze UvA-campagne is herkennen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en dat je weet wat je als medewerker of student kunt doen als je ongewenst gedrag ziet of ervaart. Op de campagnepagina wordt verwezen naar hulp en activiteiten en trainingen, zoals bystandertrainingen.

In het voorjaar van 2022 zal het Chief Diversity Officer team met samenwerkingspartner Stichting Our Bodies Our Voice een workshop aanbieden over medestanderschap.

Activiteiten in Amsterdam

Vanuit (en in) de gemeente Amsterdam worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo wordt het EYE oranje uitgelicht in samenwerking met de gemeente Amsterdam en op eigen initiatief de A’DAM tower en Heineken Experience. Rondom Orange the World en de Week tegen Kindermishandeling worden in verschillende stadsdelen activiteiten georganiseerd over gender gerelateerd geweld, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een overzicht vind je op de website van de gemeente.

Onderteken de pledge: word een medestander

In 2021 is het thema van de Orange the World campagne in Nederland preventie. Iedereen kan helpen om geweld te voorkomen. Jij kunt ook een individueel steentje bijdragen door de medestander-pledge van OTW te ondertekenen. Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uit helpen. Met het ondertekenen geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega. De pledge bestaat uit vijf punten:

  1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes
  2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
  3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
  4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen
  5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag