Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De blogs op FacesofScience.nl zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. Ook helpen de blogs studenten en scholieren uit 5 en 6 vwo die voor een studiekeuze staan, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om in de wetenschap te werken.

De nieuwe UvA-Faces of Science

Annelotte Derkink (Anton Pannekoek Institute for Astronomy)
We vinden ontzettend grote sterren in ons heelal, die veel licht geven en uiteindelijk eindigen in supernova-explosies. Er is één probleem: we weten niet hoe ze ontstaan. Derkink onderzoekt - met gebruik van de grootste telescopen -, hoe deze sterren, meer dan acht keer zo groot als onze zon, zich hebben kunnen vormen.

Sarai Keestra (Epidemiologie en Kindergeneeskunde, Amsterdam UMC)
Hoe beïnvloedt onze leefomgeving in de eerste duizend dagen de gezondheid? Keestra's favoriete orgaan is de schildklier, die centraal staat in de energiehuishouding van ons lichaam en belangrijk is voor de hersenontwikkeling. Zij reist door Nederland om bij kinderen blootgesteld aan jodium tijdens de vroege zwangerschap neuropsychologisch onderzoek te verrichten.

Anne-Mieke Thieme (Nederlandse taalkunde)
Veel kinderen in Nederland groeien meertalig op. Op de opvang komen jonge kinderen met verschillende taalachtergronden samen. Thieme onderzoekt wat die meertaligheid betekent voor de manier waarop kinderen contact met elkaar maken en samen spelen, zodat we ze daarin beter kunnen ondersteunen. Door met elkaar te spelen ontwikkelen kinderen namelijk belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool.

Junus van der Wal (Centre for Urban Mental Health/Psychiatrie en Sociale geneeskunde, Amsterdam UMC)
De stad is een plek van wonderlijke tegenstellingen: aantrekkelijk vanwege keuzemogelijkheden op het gebied van werk en cultuur, maar ook stressvol door sociale ongelijkheid en discriminatie, onveiligheid, krappe behuizing en lawaai. Van der Wal onderzoekt wat sommige stadbewoners, in zo’n complexe omgeving, vatbaarder maakt voor een depressie dan anderen? En nog belangrijker: hoe kunnen we hen het best helpen?

Over de Faces of Science

FacesofScience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze, te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben 102 promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper. Faces of Science zijn ook regelmatig gast op radio en televisie en geven lezingen op bijvoorbeeld festivals en scholen. Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en door NEMO Kennislink.

Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Faces of Science wordt gefinancierd door Stichting Lira.