Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op 29 november 2022 heeft het College van Bestuur de begroting voor 2023 vastgesteld, inclusief een geactualiseerd Huisvestingsplan en ICT-projectportfolio. Daarna heeft de Raad van Toezicht de begroting op 15 december goedgekeurd. De Gezamenlijke Vergadering (GV) van CSR en COR heeft op 21 februari 2023 ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting 2023. Hiermee is het begrotingsproces afgerond.

Begin oktober is de conceptbegroting ter inzage gepubliceerd. Deze is daarna afgestemd met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad. In juni is ook de Kaderbrief gepubliceerd en besproken.

Extra geld uit de rijksbijdrage

Afgelopen zomer is het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap afgesloten. Voor de UvA leidt dit tot aanzienlijk meer baten te ontvangen uit de rijksbijdrage. Dit is goed zichtbaar in de begroting 2023 en de raming voor de jaren 2024-2026. De extra baten zijn beschikbaar voor sectorplannen, startersbeurzen voor beginnende universitaire docenten en stimuleringsbeurzen voor overige wetenschappers. Ook de baten uit collegegelden, contractonderwijs en -onderzoek en overige activiteiten stijgen ten opzichte van 2022.

Meer financiële ruimte voor personeel

De UvA heeft geen winstoogmerk en streeft naar een nulresultaat. Dit betekent dat we dankzij de hogere baten in de begroting 2023 ook hogere lasten kunnen ramen. De extra financiële ruimte wordt vooral gebruikt voor het aannemen van extra personeel, maar ook de huisvestings- afschrijvings- en overige lasten stijgen als gevolg van inflatie en groei van de universiteit.

Kijk op uva.nl/financien voor meer achtergrondinformatie.

Save the date: college financiële huishouding 6 juni

Op dinsdag 6 juni 2023 verzorgt Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur van de UvA, een college voor studenten en medewerkers. Onderwerp is de financiële huishouding van de universiteit en de kaderbrief 2024. Hou de medewerkers- en studentennieuwsbrief in de gaten voor meer details en om je aan te melden.