Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Centrale Studentenraad (CSR) heeft de UvA in april 2022 opgeroepen om over te stappen naar een bank die geen producenten van fossiele brandstoffen financiert. Een belangrijke stap wordt nu gezet: op korte termijn worden de liquide middelen die tijdelijk niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering, ondergebracht bij een duurzame bank. Jan Lintsen, vicevoorzitter College van Bestuur (CvB) van de UvA: ‘dit is een belangrijke maatregel die ervoor zorgt dat ons geld niet kan worden ingezet als financiering voor de fossiele industrie’.

Verduurzaming bancaire dienstverlening

Als onderdeel van het verduurzamen van de bedrijfsvoering heeft het College van Bestuur (CvB) besloten dat de UvA niet meer wil bijdragen aan de financiering van fossiele brandstoffen. ‘Dit betekent dat we de bancaire dienstverlening van de universiteit bekijken en waar nodig overstappen naar andere banken’, licht Jan Lintsen toe. ‘We hebben dit besluit onder andere genomen na zorgen van belangrijke stakeholders waaronder de CSR’.

‘We willen als UvA duurzaamheid in de volle breedte serieus nemen. In het onderwijs, onderzoek, en ook in de bedrijfsvoering. Dat betekent duurzame gebouwen, maar ook duurzame leveranciers en dienstverleners. Voor onze bancaire dienstverlening is de concrete stap die we nu zetten het onderbrengen van de liquide middelen bij een duurzame bank. Op korte termijn – medio april – worden de liquide middelen die niet direct nodig zijn voor de operationele bedrijfsvoering, ondergebracht bij banken die geen financier zijn van fossiele brandstoffen. Zo voorkomen we dat geld van de UvA direct of indirect wordt ingezet om de fossiele industrie te financieren. Een goede stap, die ons dichter bij ons doel brengt om de volledige bancaire dienstverlening te verduurzamen. Dan gaat het niet alleen om het beheer van liquide middelen maar ook om het betalingsverkeer en de financieringen.’

Betalingsverkeer

Onder het betalingsverkeer vallen alle actuele in- en uitgaande betalingen. Jan Lintsen: ‘Dit is het onderdeel waarop we in eerste instantie door de CSR werden aangesproken. Ook op dit onderdeel willen we de UvA verduurzamen en de voorbereidingen voor het selectieproces van een duurzame bank zijn inmiddels gestart. Dit is een langduriger traject omdat het Europees aanbesteed moet worden.

Financieringen

Bij de laatste categorie financieringen gaat het om leningen die de UvA aantrekt voor de financiering van investeringen. ‘De leningen die we hebben afgesloten, lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), een bank die goed scoort op het gebied van duurzaamheid. Er is voor ons daarom geen aanleiding om de relaties met deze bank te heroverwegen’, sluit Jan Lintsen af.

Verduurzaming van de Universiteit van Amsterdam

De UvA heeft een cruciale verantwoordelijkheid bij het versnellen van duurzame verandering in de maatschappij en wil als instelling op het gebied van verduurzaming in de voorhoede opereren. Aan de hand van vijf doelstellingen wordt de komende jaren het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering verduurzaamd. In het White Paper Duurzaamheid lees je meer over het duurzaamheidsprogramma van de UvA.