Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Begin februari kondigde de UvA aan geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met Shell of soortgelijke bedrijven uit de fossiele industrie totdat hierover een UvA-brede dialoog heeft plaatsgevonden met studenten en medewerkers. Op 29 maart begint die dialoog met een eerste online bijeenkomst. Wetenschappelijk coördinator Arno Kourula leidt het team dat op de 29e en de maanden daarna de meningen ophaalt uit alle hoeken van de UvA. ‘Ik wil een open gesprek waarin alle perspectieven gehoord worden.'
Arno Kourula leidt de serie dialogen over samenwerking met derden Foto: Kirsten van Santen

Waar gaat de dialoog over?

Arno: 'De vraag is hoe en met wie we kunnen samenwerken. De afgelopen maanden is de focus van dat gesprek gericht op Shell en de fossiele industrie. Sommigen vinden dat we alle banden met dit soort bedrijven moeten verbreken, ook als het gaat om projecten gericht op duurzaamheid. Anderen vinden juist dat dit onderzoek bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie en dat bedrijven als Shell hiervan niet uitgesloten moeten worden. Maar het is geen debat tussen twee tegenpolen, het gesprek is veel genuanceerder. We willen op basis van inzichten en expertise vanuit alle mogelijke perspectieven vanuit de UvA een gesprek voeren over hoe we hier goede beslisprocessen en richtlijnen over kunnen maken.'

Wat is het uiteindelijke doel van de dialoog?

'Het College van Bestuur maakt de komende maanden een besluit over het wel of niet samenwerken met bedrijven als Shell uit de fossiele industrie. Daar dragen de gesprekken die we houden aan bij. Maar ons doel is groter. We willen een continu gesprek voeren met de UvA-gemeenschap over met wie we samenwerken en hoe we dat doen. Dat betekent ook dat we ons huidige beleid over samenwerking met externe  partijen naar aanleiding van de gesprekken en opgehaalde meningen evalueren en mogelijk aanpassen zodat het nog beter past bij de wetenschappelijke expertise waarden die bij de UvA horen.'

Hoe ziet die eerste bijeenkomst eruit?

'In een online bijeenkomst op 29 maart leggen we de basis voor de gesprekken van de komende maanden. Iedereen die aan de UvA studeert of werkt kan hier bij zijn. We zorgen voor een open en veilig gesprek waar elke mening gehoord wordt. Sprekers vanuit verschillende hoeken van de UvA komen aan het woord; van hoogleraren met specifieke expertise, studenten(raden),   mensen die betrokken zijn bij klimaatgroepen en mensen die betrokken zijn bij onderzoeken waar ethische vraagstukken spelen. Ook het College van Bestuur is hier bij aanwezig. Daarna gaan studenten en medewerkers in gesprek over het onderwerp. Die gesprekken en meningen nemen we mee in het opzetten van de volgende live bijeenkomsten en in de besluitvorming rondom de manier waarop we beslissen met wie en hoe de UvA samenwerkingen aan kan gaan.’

Hoe haal je de komende maanden meningen op?

'Na de 29e start een tour over de campus. Op verschillende plekken en data organiseren we live bijeenkomsten. De informatie die we op de 29e ophalen zal bepalend zijn voor de volgende sessies. We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd makkelijk is je mening te laten gelden in het openbaar. Daarom openen we daarnaast ook een loket waar iedereen die aan de UvA verbonden is terechtkan met meningen en vragen. Ook vragen we iedereen die aan de UvA studeert of werkt mee te denken via het online enquete-platfom van de UvA: Denk mee. Daarover volgt later meer informatie.'

Gaat het alleen over samenwerkingen met Shell en de fossiele industrie?

‘In eerste instantie is dat de case waar we het over hebben. Maar er spelen ethische vraagstukken op meerdere vlakken. Denk aan onderzoek dat gebruikt kan worden voor militaire doeleinden, of onderzoek dat in de handen van terroristen kan vallen. Maar zeker ook de cases die in grijze gebieden vallen. Uiteindelijk moeten de gesprekken wetenschappers helpen onderzoek te doen dat past bij de kernwaarden van onze universiteit. Onderzoek dat een positieve impact heeft op de wereld.

Aanmelden eerste bijeenkomst en meer informatie

Ander nieuws over dit onderwerp