Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Vanwege de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen wordt het gebruik volledig afgebouwd. In 2025 wordt er op het Amsterdam Science Park (ASP) vrijwel geen aardgas meer gebruikt. Roetserseilandcampus (REC) volgt uiterlijk in 2030 en in 2040 zijn ook de historische Binnenstadcampus-gebouwen aardgasvrij. We zijn onderweg naar een fossielvrije campus, en lopen daarin voor op schema. In 2022 werd 17% minder aardgas verbruikt ten opzichte van 2021 en uit voorlopige prognoses blijkt dat de Roeterseilandcampus al in 2025 (5 jaar eerder dan gedacht) nagenoeg gasloos zal zijn.

Hoe doen we dat?

Alle gebouwen worden zo duurzaam mogelijk van energie voorzien. Waar dat nog niet gebeurd is, sluiten we alle gebouwen de komende jaren aan op warmtepompen en koppelen we ze aan de centrale energievoorziening. Die omschakeling zal extra elektriciteit vragen. Een deel hiervan willen we duurzaam opwekken op de campus, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen.

Inkoop duurzame energie

Naast aanpassingen aan de gebouwen en installaties dringen we het fossiele energiegebruik ook terug via de inkoop. De Nederlandse elektriciteit mix bestaat uit een (te) groot aandeel fossiele energie. De UvA probeert met haar energie-inkoop druk uit te oefenen op een ontwikkelende energiemarkt door vanaf 2022 100% geproduceerde windenergie te ontvangen via de energieleverancier Vattenfall. Vanaf 2024 moet deze duurzame energie zelfs additioneel zijn. Dat betekent dat de UvA de eerste afnemer is van nieuwe energieopwekking. Hierdoor stimuleert het contract de bouw van nieuwe windmolens. Ook compenseren we onze CO2-uitstoot gerelateerd aan ons gasverbruik totdat we van het gas af zijn. Tot slot koopt de UvA Sinds 2013 Garanties van Herkomst (GvO’s) in. Dit zijn certificaten die de herkomst van energie aantonen.

Update per campus

Roeterseilandcampus

Op de Roeterseilandcampus zijn warmtepompen met warmte-koudeopslag (WKO) geïnstalleerd. WKO is ondergrondse seizoensopslag waarmee warmte wordt opgeslagen voor de winter en koeling voor de zomer. Hierdoor is in de afgelopen jaren 900.000 m3 aan gas bespaard. In 2022 is het gasverbruik op het REC met bijna 60% (295.000 m3) afgenomen ten opzichte van 2021. Daarmee hebben we ongeveer 50% (556 ton) minder CO2 uitgestoten. Daarmee kun je 197 gemiddelde Nederlandse huishoudens een jaar mee verwarmen. De CO2-reductie neemt verder toe naarmate de emissiefactoren dalen door de toenemende mate van groene stroom in Nederland. Naar verwachting is REC in 2025 al nagenoeg gasloos. Dit gebeurt dan 5 jaar eerder dan verwacht.

Amsterdam Science Park

Gebouw F op het Amsterdam Science Park was de grootste energieverbruiker van de UvA en een van de grootste aardgasafnemers. Voor de warmwatervoorziening en de verwarming was het afhankelijk van een grote ketel in gebouw E. Deze ketel was het hele jaar door actief, ook in de zomer. Om dat efficiënter in te regelen zijn (hergebruikte) elektrische boilers geplaatst voor het warme water. Hierdoor kan de ketel tijdens de zomers uit. Ook is gebouw F aangesloten op de centrale WKO-voorziening en werden er andere maatregelen genomen. Met effect. In 2022 is het gasverbruik op het Science Park met 19% afgenomen ten opzichte van 2021. Lees meer informatie over de verduurzaming van Amsterdam Science Park.

Universiteitskwartier

Het Universiteitskwartier is de campus die het meeste gas gebruikt. Hier is door middel van een bodemenergieplan de basis is gelegd voor een aardgasvrije toekomst. Momenteel wordt, als eerste grote stap, de nieuwe universiteitsbibliotheek met warmte-koudeopslag (WKO) gebouwd. Na de renovatie wordt er alleen nog aardgas gebruikt voor piekbelasting. Uiteindelijk zal in 2040 het hele Universiteitskwartier ook aardgasvrij zijn.

Meer informatie