Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan is per 1 september 2007 benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het gaat om een nieuwe leerstoel. Rinnooy Kan is daarmee weer terug aan de universiteit waar hij in 1976 promoveerde.

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan (1949) is per 1 september 2007 benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel. Rinnooy Kan is daarmee weer terug aan de universiteit waar hij in 1976 promoveerde.

De leerstoel, die ondergebracht wordt binnen de Amsterdam Business School van de FEB, heeft tot doel bij te dragen aan een beter inzicht in de effectiviteit van onderhandelingsprocessen, onder meer zoals die zich veelvuldig afspelen in de publieke en private sector, op nationaal en internationaal niveau. Met zijn kennis van sociaal-economische vraagstukken, zowel vanuit de private als vanuit de publieke sector, kan Alexander Rinnooy Kan een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs en onderzoek van de business school. Onder andere door het geven van lezingen en colleges, en door op te treden als schakel tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

Rinnooy Kan studeerde in 1972 cum laude af in de Wiskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1976 aan de UvA op hetzelfde vakgebied. Sinds 2006 is hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor bekleedde hij verschillende functies in de academische wereld, onder andere als hoogleraar Operations Research en rector magnificus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna volgden vele bestuursfuncties binnen het publieke en private domein. Zo was hij lid van de Raad van Bestuur van ING Groep en voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Rinnooy Kan ontving in 1994 een eredoctoraat in de economie van de Vrije Universiteit Brussel.