Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op dinsdag 9 maart vond de vijftienduizendste promotie aan de UvA plaats. Marco te Brömmelstroet promoveerde tot doctor bij prof. dr. ir. Luca Bertolini van Ruimtelijke Wetenschappen.

Op dinsdag 9 maart vond de vijftienduizendste promotie aan de Universiteit van Amsterdam plaats. Marco te Brömmelstroet promoveerde tot doctor bij prof. dr. ir. Luca Bertolini van Ruimtelijke Wetenschappen. Op 12 juli 1878 vond de eerste, private UvA-promotie plaats, waarbij Diederik Johannes Korteweg (een van de opstellers van de Korteweg-de Vriesvergelijking) promoveerde tot doctor in de Wis- en Natuurkunde bij prof. dr. Johannes Diderik van der Waals (de latere Nobelprijswinnaar, 1910).

Korteweg promoveerde op een proefschrift over voortplantingssnelheid van golven in elastische buizen. Vanwege de grote wetenschappelijke verdiensten van Korteweg en Van der Waals zijn naar beide wetenschappers onderzoeksinstituten aan de UvA vernoemd: het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde en het Van der Waals-Zeeman Instituut voor Experimentele Fysica.

De eerste promotie aan de UvA vond plaats in 1878; de UvA was tot 1877 officieel geen universiteit. De voorloper van de UvA, het Athenaeum Illustre, startte in 1632. In de eerste decennia na het verkrijgen van de universiteitsstatus vonden er slechts enkele tientallen promoties per jaar plaats aan de UvA. Dat had te maken met de bescheiden omvang van de universiteit. Marie du Saar was in 1890 de eerste vrouw die promoveerde aan de UvA. In 2009 vonden er 381 promoties plaats aan de UvA. Van de gepromoveerden in dit jaar was 47% vrouw.

Sinds 1891 vinden de promoties plaats in de Aula van de universiteit. Deze bevond zich eerst in de Oudemanhuispoort en sinds de jaren zestig op de huidige locatie aan het Singel. Sinds 2007 vinden veel promoties plaats in de gerestaureerde Agnietenkapel, de bakermat van de UvA waar het Athenaeum Illustre van start ging.

Agnietenkapel

Het proefschrift van Te Brömmelstroet is getiteld Making Planning Support Systems Matter. Improving the use of Planning Support Systems for Integrated land use and transport strategy-making. De promotie van Te Brömmelstroet vond plaats in de Agnietenkapel, in aanwezigheid van rector magnificus prof. dr. Dymph van den Boom. De plechtigheid had een feestelijk karakter.

Zie onderstaande verwijzing voor een verslag van de promotie door de Amsterdam televisiezender AT5.