Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In hun zoektocht naar oplossingen voor de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt presenteren de Amsterdamse lerarenopleidingen twee nieuwe publicaties: Multicultureel vakmanschap en Welkom op School.

In hun zoektocht naar oplossingen voor de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt presenteren de Amsterdamse lerarenopleidingen twee nieuwe publicaties: Multicultureel vakmanschap. De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! en Welkom op School: 46 tips om uitval van beginnende leraren te voorkomen.

Multicultureel vakmanschap verwijst naar de dagelijkse praktijk van het effectief werken in multiculturele klassen, scholen en omgevingen. De Nederlandse samenleving en dus ook het onderwijs krijgt steeds meer kleur. De docententeams zijn echter nog zelden een afspiegeling van de leerlingenpopulatie. Amsterdamse scholen en Amsterdamse lerarenopleidingen onderkennen het belang van meer allochtone leraren voor de klas. Hiertoe moet de instroom van allochtone studenten in de lerarenopleidingen omhoog en hun uitval omlaag. Daarnaast zijn niet alle docenten opgeleid voor het lesgeven op kleurrijke scholen en uit onderzoek naar de curricula van de opleidingen blijkt dat ook de huidige studentenpopulatie daar nog onvoldoende op wordt voorbereid. Sinds 2008 werken de Amsterdamse lerarenopleidingen samen in de werkgroep Multicultureel Vakmanschap om alle docenten in opleiding beter voorbereiden op het functioneren in multiculturele scholen én de hoge uitval van allochtone studenten op de lerarenopleidingen reduceren. De deelnemende lerarenopleidingen zijn van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool INHolland en Ipabo.

Multicultureel vakmanschap

In de publicatie Multicultureel vakmanschap, de Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! lichten de Amsterdamse lerarenopleidingen de resultaten toe van ruim een jaar samenwerken. De publicatie bevat uitkomsten van onderzoek, expertmeetings en interviews, en van uitgevoerde trainingen en nieuw ontwikkelde producten. Ook wordt de relatie tussen multicultureel vakmanschap en de zeven docentcompetenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren toegelicht. De publicatie besluit met een reeks aanbevelingen, waarbij de projectgroep concludeert dat de Amsterdamse lerarenopleidingen diversiteit en multicultureel vakmanschap niet als facet of speerpunt, maar als uitgangspunt moeten beschouwen van hun beleid.

Welkom op school

De werkgroep Multicultureel Vakmanschap heeft met studenten van de Amsterdamse lerarenopleidingen in beeld gebracht hoe beginnende leraren zich meer welkom kunnen voelen op school. Dit heeft geleid tot de publicatie Welkom op School, 46 tips om uitval van beginnende leraren te voorkomen. Het boekje bestaat uit een veelheid aan adviezen om het gevoel van welkom te bevorderen, de studie en de stage succesvoller te laten verlopen, en de uitval onder leraren in opleiding te reduceren. De adviezen zijn onderverdeeld in drie categorieën: tips van studenten voor studenten, tips van studenten voor opleidingen en tips van studenten voor stage- en opleidingsscholen.

Zie onderstaande verwijzingen voor meer informatie over het samenwerkingsverband tussen de lerarenopleidingen en voor meer informatie over het Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt.