Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het onderzoek aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de UvA en de VU is zeer goed tot excellent. Zo oordeelt een externe commissie die keek naar het ACTA-onderzoek in de periode 2007-2013. De onderzoekskwaliteit van de twee zwaartepunten van ACTA, Oral Infections and Inflammation en Oral Regenerative Medicine, wordt gekwalificeerd als excellent. Hiermee behoren zij tot de meest invloedrijke onderzoeksgroepen wereldwijd op hun terrein.

ACTA - praktijkruimte
Foto: Albertjan Duin

’Deze uitkomst ondersteunt de keuze ons onderzoek te concentreren in twee onderzoeksprogramma’s, zegt ACTA-decaan Albert Feilzer. ’Het zorgt voor vruchtbare interactie tussen onze onderzoekers en maakt ÁCTA interessant voor andere partijen om mee samen te werken.’ 

De commissie oordeelt aan de hand van drie criteria: onderzoekskwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid (viability), op een schaal van 1 tot 4 (1 = excellent, 2 = zeer goed, 3 = goed, en 4 = onvoldoende). Het is de eerste onderzoeksbeoordeling binnen de UvA die is uitgevoerd volgens het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP). 

Oral Infections and Inflammation 

Het zwaartepunt Oral Infections and Inflammation (OII) is gericht op de etiologie (ziekteoorzaken), preventie en therapie van orale aandoeningen (zoals cariës en parodontitis), en de gevolgen van deze aandoeningen voor de algehele gezondheid. De commissie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoeksprogramma als excellent: ‘De vele sterke publicaties van de OII-groep hebben een grote impact gehad binnen het vakgebied en hebben opinies in de bredere academische gemeenschap beïnvloed’. De maatschappelijke relevantie van het zwaartepunt is beoordeeld als zeer goed, onder andere vanwege de door ACTA ontwikkelde richtlijnen voor mondgezondheid bij de behandeling van diabetes die zijn opgenomen in de NHG-standaard voor huisartsen. De toekomstbestendigheid van het onderzoek is eveneens als zeer goed beoordeeld. 

Oral Regenerative Medicine

De onderzoekskwaliteit van het zwaartepunt Oral Regenerative Medicine krijgt de kwalificatie excellent. In het onderzoek gaat het om de biologische processen van adaptatie en herstel van bot en parodontium, en de bio-compatibiliteit van materialen. De commissie noemt het bijeenbrengen van de celbiologie-subgroep en de prothetische/implantologie-subgroep een zeer positieve ontwikkeling. De celbiologen worden als excellent beschouwd in termen van originaliteit van denken, experimentele benaderingen, en kwaliteit en kwantiteit van onderzoeksoutput. De implantologen/tandarts-prothetisten worden beoordeeld als zeer goed en met een geschiedenis van een zeer sterk onderzoeksprogramma. De maatschappelijke relevantie wordt gekwalificeerd als zeer goed, onder meer door de ontwikkeling van producten die veelbelovend gebruik van stamcellen mogelijk maken. De toekomstbestendigheid, tot slot, wordt ook als zeer goed beoordeeld. 

Aanbevelingen 

Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen. Zo moedigt de commissie ACTA-onderzoekers ten zeerste aan om meer externe samenwerking te zoeken, zowel met wetenschappers van de andere faculteiten van UvA en VU als met onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen in Europa, en hun interacties met bedrijven te versterken.