Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vijf wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontvangen een prestigieuze Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NWO

De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. De Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies Nederland en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. In totaal heeft NWO in deze ronde, waarin 216 wetenschappers een voorstel indienden, 36 vici’s toegekend. 

De toekenningen

Prof. dr. Connie Bezzina hoogleraar Moleculaire Cardiogenetica: Cracking the Molecular Underpinnings of Sudden Cardiac Arrest 

Acute hartdood ten gevolge van hartritmestoornissen is een belangrijke doodsoorzaak in Westerse landen. Het risico op acute hartdood wordt in belangrijke mate bepaald door erfelijke factoren. In dit project beoogt Bezzina de complexiteit van de erfelijke basis van acute hartdood te ontrafelen, om zodoende strategieën voor diagnose, risico-stratificatie en behandeling te ontwikkelen. 

Prof. dr. Femius Koenderink, bijzonder hoogleraar Atoom- en Molecuulfysica: Hybrid Nanophotonic Architectures for Ultrafast Quantum Optics

Dat een enkel molecuul een enkel lichtdeeltje kan uitzenden, absorberen of verstrooien ligt aan de basis van hoe wij onze wereld waarnemen, verlichten en elkaar klassieke of quantum-beveiligde informatie toesturen. In het onderzoek van Koenderink moet een kruisbestuiving van miniatuur-spiegelpaleizen en radio-antennes op nanoschaal informatieverwerking met pakketjes van enkele fotonen ultra-snel, ultra-efficiënt en ultra-breedbandig maken. 

Koenderink gaat zijn onderzoek uitvoeren bij FOM-instituut AMOLF.

Prof. dr. Florian Schreck, hoogleraar Experimentele Quantumfysica: From the NeverEnding Atom Laser to the Ultimate Clock 

Atomen zijn niet alleen deeltjes, maar ook golven. Schreck gaat deze eigenschap gebruiken om een eeuwigdurende atoomlaser te bouwen. Hierna wil hij deze laser inzetten om de ultieme klok te bouwen: een optische laser met nog nooit eerder bereikte stabiliteit. 

Dr. ing. Frank Takken, universitair docent Molecular Plant Pathology: DNA Damage and Plant Immunity; an Ancient Link, a Novel Paradigm. Elucidating the Activity of NLR-type Immune Receptors in the Plant Nucleus

Planten zijn de belangrijkste voedingsbron voor mens en dier. Ondanks het geavanceerde immuunsysteem van planten gaat wereldwijd 35% van de potentiële opbrengst verloren aan ziektes. Takken wil begrijpen hoe planten hun verdediging activeren als ze ziekteverwekkers waarnemen. Met deze kennis kunnen planten beter beschermd  worden tegen ziekteverwekkers. 

Prof. dr. Herman van de Werfhorst, hoogleraar Sociologie : Between Institutions and Social Mechanisms: Education and Inequality in Comparative Perspective

De manier waarop een onderwijssysteem is ingericht, is gerelateerd aan de onderwijsprestaties van studenten en ongelijkheden in het onderwijs. Landenvergelijkend onderzoek kijkt te weinig naar de micro-mechanismen die verklaren hoe het komt dat systeemkenmerken met deze uitkomsten samenhangen. Van de Werfhorst onderzoekt hoe onderwijssysteemkenmerken microprocessen in gezinnen en scholen kunnen versterken of verzwakken, en hoe deze systeemkenmerken zijn ontstaan en worden gelegitimeerd.