Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De voorstellen van dertien wetenschappers voor een onderzoeksproject aan de UvA zijn gehonoreerd met een Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. De projecten betreffen onder andere onderzoek naar de seksuele communicatie van motten en naar emotieregulering bij jongeren.

Het fellowship bedraagt ongeveer 180.000 euro per onderzoeker. Doel van de subsidie is het bevorderen van de mobiliteit van onderzoekers over de landsgrenzen binnen en buiten de Europese Unie.

Een aantal van de projecten uitgelicht: 

TRANSIT: The daily governance of transit migration in Turkey at European Union borders: The two-way influence of Turkish-European Union border and migration management practices

Beste Isleyen (Amsterdam Institute for Social Science Research, AISSR) gaat onderzoek doen naar het dagelijks beheer door de Turkse autoriteiten van de doorgangsmigratie aan de grenzen met de Europese Unie. Ze verkent daarbij de risicopercepties en -technologieën van de EU en Turkije en bekijkt hoe de wederzijdse invloed hiervan de ervaringen van migranten beïnvloedt en leidt tot nieuwe plannen, strubbelingen en mobiliteiten.

ECBStrainShiftZMap: Identification and Characterization of the Male Pheromone Response Gene(s) in the European Corn Borer

In het onderzoek van Fotini Koutroumpa (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, IBED) staan nachtvlinders centraal. De vrouwtjes van deze soortrijke groep plaaginsecten trekken hun mannelijke soortgenoten aan door een mengsel van seksferomonen te gebruiken dat specifiek is voor elke soort. Koutroumpa gaat de genetische veranderingen identificeren en karakteriseren die aan de basis liggen van de reactie van de mannetjes op deze feromonen. 

SYMULGAS: Synthetic Magnetism with Ultracold Fermi Gases of Strontium

Georgios Siviloglou (Institute of Physics) richt zich in zijn project op synthetisch magnetisme met ultrakoude Fermigassen van strontium. Atomaire gassen bij ultrakoude temperaturen rond het absolute nulpunt (-273°C) tonen hun ware quantummechanische eigenschappen. Door wolkjes van ultrakoude atomen optisch te manipuleren en te controleren gaat Siviloglou exotische verschijnselen rondom quantummagnetisme realiseren en bestuderen.  

PEACEFUL MIND: Effectiveness Evaluation of Traditional and Third Wave Emotion Regulation Strategies in Clinical and Non-Clinical Youth Population

Maja Wrzesien (straks gelieerd aan het Research Institute of Child Development and Education) doet onderzoek op het terrein van emotieregulering en mindfulness. Veel van de geestelijke-gezondheidsproblemen onder jongeren, waaronder drugsmisbruik, angststoornissen en depressie, zijn toe te wijzen aan een verminderd vermogen van emotieregulering. Wrzesien gaat een reeks experimenten ontwikkelen die zullen leiden tot een meer gepersonaliseerd programma voor ouders en scholen om jongeren toepasbare strategieën voor emotieregulering bij te brengen.

De overige gehonoreerden: 

  • Tamara Dobler (Institute for Logic, Language and Computation) - RContext: Radical Contextualism and the Science of Meaning
  • Russell Foster (Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies) - EVI: 'Feeling European'. The Visual Construction of EU Identity
  • Marc Galland (Swammerdam Institute for Life Sciences, SILS) - DURETO: Rearm Cultivated Tomato with Natural and Durable Resistance Mechanisms from Wild Tomato Species
  • Imke Harbers (AISSR) - STATE CAPACITY: Neither Dwarf nor Leviathan: Explaining Territorial and Functional Variation in State Capacity
  • Frank Jacobs (SILS) - Evolutionary Neurogenomics: The Impact of Recent Retrotransposon Invasions on the Evolution of Human Neural Gene Expression
  • Maël Lebreton (Amsterdam Business School) - PREF LEARNHEUR: Learning Heuristics in Preference Elicitation Tasks: Insights from Behavioural, Computational and Neurobiological Investigations
  • Selma de Mink (Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek) - BinCosmos: The Impact of Massive Binaries throughout Cosmic Ages
  • Konstantinos Tsetsos (Psychology Research Institute) - CODIR: Cortical Dynamics of Decision Irrationality
  • Nicky Wybouw (IBED) - DOGMITE: The Unique Dioxygenases of Phytophagous Spider Mites: New Enzyme Players in Plant-Herbivore Interactions

Ook het onderzoeksvoorstel van Manolis Pratsinakis van de AISSR is gehonoreerd. Hij gaat zijn onderzoek doen in Griekenland, aan de Universiteit van Macedonië.

Over het Individual Fellowship

De Individual Fellowships worden toegekend aan veelbelovende, ervaren onderzoekers, en zijn daarmee persoonsgebonden. Er zijn twee typen Fellowships: het European Fellowships (voor onderzoekers die zich naar of binnen Europa verplaatsen) en het Global Fellowship (voor onderzoekers uit Europa die naar instelling buiten Europa gaan). De Marie Skłodowska-Curie Actions zijn onderdeel van het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie.