Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vijf onderzoekers van de UvA en het AMC ontvangen de prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). Het gaat om reumatoloog Dominique Baeten, psycholoog Denny Borsboom, econoom Philipp Koellinger, antropoloog Eileen Moyer en communicatiewetenschapper Claes de Vreese.

Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

De subsidie bedraagt maximaal 2 miljoen euro per gehonoreerd project. Hiermee kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider. De Consolidator Grant is bedoeld voor jonge onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. De ERC is in 2007 door de Europese Unie opgericht voor de financiering van baanbrekend onderzoek.

De toekenningen

Prof. dr. Dominique Baeten (Clinical Immunology and Rheumatology, AMC) 

Inflammostrome: Stromal Cells as Primary Drivers of Immunopathology: Towards Targeted Disease Modification in Spondyloarthritis 

Baeten ontvangt de Consolidator Grant voor onderzoek naar de oorzaak van spondyloartritis, een groep van reumatische aandoeningen. De ziekte van Bechterew, waarbij vooral de gewrichten van rug, heupen en knieën ontstoken zijn, is de bekendste vorm van spondyloartritis. Baeten gaat onderzoeken of stromale cellen (weefselcellen) - en niet afweercellen - de ziekte van Bechterew veroorzaken. De stromale cellen, die vorm en steun geven aan bijna alle weefsels in het menselijk lichaam, zijn in staat om de twee essentiële ontstekingsmechanismen bij spondyloartritis aan te zwengelen. Baeten gaat uitzoeken hoe dat precies werkt om vervolgens behandelingen te kunnen ontwikkelen die specifiek gericht zijn op deze cellen. Hij verwacht dat zijn bevindingen ook relevant zullen zijn voor aanverwante auto-immuunziekten zoals de ziekte van Crohn en astma.

Prof. dr. Denny Borsboom (Psychology Research Institute) 

Psychosystems: Consolidating Network Approaches to Psychopathology
Borsboom introduceerde recentelijk de Network Approach to Psychopathology (NAP). In deze benadering interpreteert hij psychische stoornissen als causale systemen. Dergelijke systemen hebben twee bouwstenen: symptomen (problemen als slapeloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen) en relaties tussen die symptomen. Samen vormen deze bouwstenen een netwerk dat geanalyseerd kan worden als complex systeem. Borsboom paste deze benadering reeds toe om belangrijke fenomenen in psychopathologisch onderzoek te verklaren, zoals comorbiditeit, spontaan herstel en prevalentieverschillen tussen stoornissen. In dit project breidt Borsboom zijn benadering verder uit door de ontwikkeling van methodologie en toepassing in belangrijke onderzoeksterreinen binnen de klinische psychologie. 

Prof. dr. Philipp Koellinger (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

EdGe: The Molecular Genetic Architecture of Educational Attainment and its Significance for Cognitive Health
Dit project draagt bij aan het interdisciplinaire onderzoeksterrein van de geno-economie. Deze nieuwe wetenschapstak brengt methoden, middelen en expertise samen uit de sociale en gedragswetenschap, de epidemiologie en de moleculaire genetica. Koellinger gaat zich in het bijzonder richten op de moleculaire genetische architectuur van opleidingsniveaus, om meer inzicht te krijgen in complexe causale verbanden tussen genen, omgeving, sociaal-economische en cognitieve eigenschappen, maar ook in gezondheidsgerelateerde uitkomsten. Daarnaast zal het onderzoek leiden tot belangrijke methodologische bijdragen die toegepast kunnen worden in zowel de genetische epidemiologie als de sociale wetenschappen.   

Dr. Eileen Moyer (Amsterdam Institute for Social Science Research) 

Becoming Men: Performing Responsible Masculinities in Contemporary Urban Africa 

Zowel in wetenschappelijke als in publieke vertogen wordt Afrikaanse mannelijkheid afgeschilderd als precair en gewelddadig. Economische onzekerheid, verstedelijking, veranderende gender-normen en groeiende gender-gelijkheid in Afrika zouden een crisis van mannelijkheid veroorzaakt hebben. De laatste tijd zijn er echter nieuwe verhalen te horen waarin mannen in stedelijk Afrika verantwoord vaderschap omarmen, huiselijk geweld veroordelen en homorechten eisen. Zij worden gezien als progressieve voorbeelden van verantwoordelijke mannelijkheid. Moyer stelt dat het discours dat mannelijkheid pathologiseert en politiseert, bijdraagt aan de constructie van nieuwe vormen van gender-specifieke subjectiviteit uit naam van gendergelijkheid. Met behulp van discours-analyse en etnografisch veldwerk bestudeert ze zogenoemde ‘male involvement’-programma’s. Ze hoopt zo meer inzicht te verschaffen in de manier waarop Afrikaanse mannelijkheid wordt verbeeld, beleefd en vormgegeven in een wisselwerking tussen lokale en mondiale velden. 

Prof. dr. Claes de Vreese (Amsterdam School of Communication Research)

EUROPINIONS: Causes and Consequences of Change in Public Opinion about Europe 

De publieke opinie ten opzichte van de Europese integratie en de EU is verdeeld, zeker in het licht van de economische crisis. Van een consensusonderwerp met stabiele en brede steun, is het tegenwoordig een twistpunt met snel veranderende opinies. De toekomst van de Europese integratie vraagt om publieke steun, maar er is onvoldoende bekend over wat deze steun drijft en verandert. In zijn onderzoek bestudeert De Vreese de oorzaken en gevolgen van EU-opinies. Meningen kunnen veranderen door wereldwijde ontwikkelingen, nationale politiek en persoonlijke ervaringen, maar vooral ook als reactie op nieuwe informatie uit de (sociale) media en door communicatie tussen mensen onderling. De centrale vraag in De Vreese’s onderzoek is dan ook wanneer, hoe, voor wie en met welke consequenties communicatie van invloed is op veranderingen in de publieke opinie over Europa.