Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Matthijs Kalmijn, hoogleraar Sociologie aan de UvA, en prof. dr. Theo Geijtenbeek, hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Immunologie (AMC-UvA), ontvangen de prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council (ERC). Prof. dr. Hein de Haas neemt – met zijn benoeming tot hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de studie van migratie en sociale cohesie – de recent aan hem toegekende ERC-Consolidator Grant mee vanuit de Universiteit van Oxford naar de UvA.

ERC logo

De Advanced Grant bedraagt per project maximaal 2,5 miljoen euro en wordt toegekend op basis van wetenschappelijke excellentie van zowel de wetenschapper als het onderzoeksvoorstel. De Consolidator Grant bedraagt maximaal 2 miljoen euro per gehonoreerd project, waarmee de onderzoeker zich kan vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.

Dhr. prof. dr. (Mathijs) Kalmijn
Foto: Jeroen Oerlemans

ERC-Advanced Grant

Prof. dr. Matthijs Kalmijn (Amsterdam Institute for Social Science Research, AISSR) – FamilyComplexity: Intergenerational Reproduction and Solidarity in an Era of Family Complexity

Rond 1965 vond een keerpunt plaats in de algemene demografische ontwikkeling van westerse samenlevingen: de zogenoemde Second Demographic Transition (STD). Kenmerken hiervan zijn: uitstel van huwelijk, later kinderen krijgen, daling van de vruchtbaarheid, ongehuwd samenwonen en meer eenoudergezinnen, alleenstaanden, echtscheidingen en buitenechtelijke geboorten. Een van de belangrijkste consequenties van deze ontwikkeling is de toegenomen complexiteit van families.  Kalmijn gaat bestuderen hoe dit van invloed is geweest op twee fundamentele aspecten van intergenerationele relaties: overdracht en solidariteit. Kalmijn gaat een grootschalige multi-actor survey opzetten onder ouders en hun volwassen kinderen, waarin complexe familierelaties systematisch zijn oververtegenwoordigd. Met het project wil Kalmijn bijdragen aan klassieke debatten over vergrijzing, sociale stratificatie, en sociale versus genetische basis van ouder-kind relaties.

dhr. prof. dr. Teunis Geijtenbeek, medewerker AMC, hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Immunologie
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Theo Geijtenbeek (Experimental Immunology, Internal Medicine) – SENTINEL: HIV-1 Sensing and Signaling in Dendritic Cells

Hiv-1 is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem met meer dan twee miljoen nieuwe infecties per jaar. Hoewel antiretrovirale therapie effectief is, krijgen chronisch geïnfecteerde patiënten te maken met ernstige comorbiditeiten vanwege immuundysfunctie. Met zijn project wil Geijtenbeek nieuwe strategieën ontwikkelen om aangeboren antivirale immuniteit voor hiv-1 te bevorderen, om zo het ontstaan en de progressie deze chronische ziekte te kunnen beperken. Zijn recente onderzoeksdata suggereren dat de inductie van antivirale aangeboren immuunreacties in dendritische cellen de ziekteprogressie kan vertragen en de overlevingskansen van patiënten met  hiv-1 kan verhogen.

Hoogleraar Hein de Haas
Foto: International Migration Institute, University of Oxford

ERC-Consolidator Grant

Prof. dr. Hein de Haas (AISSR) - MADE: Migration as Development

Met dit onderzoeksproject wil De Haas de lange-termijneffecten van ontwikkelingsprocessen in herkomst- en bestemmingslanden op migratiepatronen in kaart brengen. Hiermee wil hij een nieuwe theoretische visie ontwikkelen op de aard en oorzaken van migratieprocessen. Hij gaat bestuderen hoe modern-kapitalistische ontwikkeling en de daarmee samenhangende maatschappelijke veranderingsprocessen over de afgelopen twee eeuwen hebben geleid tot fundamentele veranderingen in binnenlandse en internationale migratiepatronen. Het MADE-project richt zich in het bijzonder op de implicaties van economische groei, inkomensongelijkheid en klassenstructuur, sociale zekerheid, arbeidsmarktstructuur, onderwijs, infrastructuur en technologie, alsmede conflict en geweld voor migratiepatronen.

ERC-Starting Grant

Eerder werd al bekend dat negen onderzoekers van de UvA en het AMC een Starting Grant - van  maximaal anderhalf miljoen euro per gehonoreerd project -  van de ERC ontvangen. Daar zijn nog drie onderzoekers bij gekomen.

  • Dr. Joris Mooij (Informatics Institute): Causal Analysis of Feedback Systems
  • Dr. Stefania Milan (Amsterdam School for Cultural Analysis): Data activism: The Politics of Big Data According to Civil Society
  • Dr. Francesco Mutti (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences): The Design and Development of Efficient Biocatalytic Cascades and Biosynthetic Pathways for the Sustainable Production of Amines