Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De accreditatie van zes opleidingen van de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt omgezet tot joint degree. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft hiertoe positief besloten. Met de omzettingen tot joint degree worden studenten die vanaf volgend studiejaar beginnen aan een van de zes opleidingen, ingeschreven aan zowel VU als UvA. Na afronding van hun opleiding ontvangen zij een diploma van beide universiteiten: een joint degree.

Studenten in werkgroep - studentensite

Het gaat om de bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde, en de masters Chemistry, Computational Science, Computer Science en Physics & Astronomy.

‘De opleidingen worden al jaren door zowel UvA- als VU-docenten gegeven. Met de joint degrees wordt die samenwerking geformaliseerd’, vertelt Karen Maex, decaan van de bètafaculteiten van VU en UvA. ‘Het is prachtig nieuws, vooral voor onze studenten. Zo zien zij straks op het getuigschrift van hun joint degree de beide universiteiten vermeld. Dat was eerder met de joint programma’s niet mogelijk.’

Uitgangspunt is dat de bundeling van inhoudelijke en onderwijskundige kennis, en het gebruik van faciliteiten de opleidingen verrijken en verdiepen. Door samen te werken en opleidingen gezamenlijk aan te bieden kunnen de bètafaculteiten een grotere groep medewerkers betrekken bij een opleiding en hun kwaliteiten en expertises bijeenbrengen. 

Brede betrokkenheid 

De aanvragen werden in maart van dit jaar gedaan. Bij de voorbereiding waren naast de directeuren onderwijs van de bètafaculteiten ook de opleidingscommissies betrokken, met daarin studenten en docenten van de betreffende opleidingen. Het voornemen werd ter instemming voorgelegd aan de facultaire studentenraden van de bètafaculteiten van beide universiteiten.