Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Vlaamse wetenschapper en oud-politicus Frank Vandenbroucke is door het College van Bestuur benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vandenbroucke zal zich als universiteitshoogleraar richten op het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie. De benoeming gaat in per 1 november 2015.

graag voor gebuik overleggen met UvA Persvoorlichting, te: 2695.
Foto: Jeroen Oerlemans

Vandenbroucke gaat inzichten uit economisch, sociaal en politicologisch onderzoek bijeenbrengen. De vraag op basis van welke normatieve grondslagen de EU (sociaal) beleid kan legitimeren en ontwikkelen is hierbij zeer belangrijk. Vandenbroucke gaat nauw samenwerken met ACCESS EUROPE, het platform van de UvA en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gericht op onderzoek, onderwijs en publiek debat over Europa en de Europese Unie. Ook zal hij samenwerken met het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA.

‘Frank Vandenbroucke is een grote autoriteit op het terrein van de Europese Unie en de ontwikkeling van sociaal en werkgelegenheidsbeleid binnen de EU-lidstaten. Hij combineert een uitgebreide ervaring in zowel de politiek als wetenschap, waardoor hij beide perspectieven kan verbinden’, aldus prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA. ‘Ik ben dan ook zeer verheugd dat Vandenbroucke toetreedt tot de universiteitshoogleraren van de UvA.’ 

Politieke en wetenschappelijke loopbaan

Prof. dr. Frank Vandenbroucke (1955) studeerde economie in Leuven en Cambridge, en promoveerde aan Oxford met een proefschrift in het domein van de sociale en politieke filosofie. Hij was in België lid van het parlement van 1985 tot 1996, en opnieuw van 1999 tot 2011, met uitzondering van de periodes waarin hij minister was. Als minister in opeenvolgende Belgische federale regeringen was hij verantwoordelijk voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen en werkgelegenheid (1999-2004). In de Vlaamse regering was hij viceminister-president en verantwoordelijk voor onderwijs en werkgelegenheid (2004-2009). Vandenbroucke was nauw betrokken bij de lancering van de Lissabon-strategie door de Europese Unie in 2000, met name bij de uitwerking van de sociale dimensie van deze strategie.

Vandenbroucke is nu nog hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij bekleedt tevens de leerstoel ‘Herman Deleeck’ bij de Universiteit Antwerpen (UA). Deze leerstoel blijft hij naast het universiteitshoogleraarschap bekleden en ook met de KU Leuven zal hij een nauwe band houden.

In 2011 werd Vandenbroucke benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij gaf ook seminars aan het Europacollege in Brugge.

Vandenbroucke bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo werd hij in 2013 in België aangesteld als voorzitter van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 en onlangs als voorzitter van de Academische Raad die het pensioenbeleid permanent zal begeleiden. Vandenbroucke zetelt tevens in de wetenschappelijke adviesraad van verschillende Europese netwerken met betrekking tot sociaal beleid en onderzoek. Hij is lid van de Board of Trustees van de denktank ‘Friends of Europe’, en adviseur inzake sociaal beleid bij de Parijse denktank ‘Notre Europe’.

Universiteitshoogleraren

Het is de taak van de universiteitshoogleraren om een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen, en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit. De universiteitshoogleraren zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit. Naast Frank Vandenbroucke heeft de UvA nog vijf universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf, Louise Gunning, Henk van Os, Alexander Rinnooy Kan en Patti Valkenburg.