Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de EU, met Amsterdam als gaststad. Meer dan twintig middelbare scholen, van vmbo tot gymnasium, uit Amsterdam en de regio doen mee aan het project EU in de klas. Zij worden hierbij geholpen door studenten van de Universiteit van Amsterdam, die een speciaal lesprogramma voorbereiden.

Groepsfoto studenten kick-off Project EU in de Klas
De studenten Europese Studies, Geschiedenis en Politicologie van de UvA. Foto's: Alphons Nieuwenhuis

In het kader van hun opleiding gaan ruim twintig studenten van Europese Studies, Geschiedenis en Politicologie actief aan de slag om zelf nieuw lesmateriaal te helpen ontwikkelen om de dialoog tussen EU-ambtenaren en scholieren te bevorderen. De studenten bereiden samen met de vakdocenten van de middelbare scholen lesmateriaal voor op uiteenlopende thema’s over de EU, onder meer over vrede en veiligheid, de interne markt, Europese meertaligheid en over het ontstaan en de functie van de Euro. Daarnaast zullen de studenten als persoonlijke onderwijsassistent fungeren en helpen ze onder leiding van leraren de thema’s voor te bereiden met de klas.

Studenten met loco burgemeester en Peter Bekx vertegenwoordiger EC - kick-off Project EU in de Klas

De studenten met loco-burgemeester Abdeluheb Choho​ en Peter Bekx, Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Gastlessen Europese Ambtenaren

Onderdeel van het programma is een gastles van één van de Europese ambtenaren die tijdens het voorzitterschap aan het werk zijn in Amsterdam. Zij helpen de ministers met het voorbereiden van de EU-vergaderingen die plaatsvinden op het Marineterrein. Het lesprogramma geeft Europa letterlijk een gezicht aan de leerlingen. Zo wordt er gediscussieerd over het belang van Europa voor het dagelijks leven en de toekomst van jonge Amsterdammers. Tegelijk leren de ambtenaren van de scholieren wat hun visie is op de EU.

Het scholenproject 'EU in de klas' is een gezamenlijk initiatief van de UvA , de gemeente Amsterdam en  ACCESS EUROPE, in nauwe samenwerking met de  Europese Commissie, het Europees Parlement, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Vereniging OSVO. Gezamenlijk doel van het project is de kennis van en de dialoog over Europa te bevorderen.

Kick-off EU in de klas

Op 6 oktober vond de kick-off van EU in de klas plaats in het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam. Hier maakten de docenten van de deelnemende scholen en studenten van de UvA voor het eerst kennis met elkaar. Zij gaan de komende maanden samen aan de slag met de voorbereiding van een speciaal lesprogramma in het kader van het EU Voorzitterschap. Bekijk onderstaand het filmpje.

Filmpje: Gemeente Amsterdam

Kijk voor meer informatie over het EU-voorzitterschap en ‘EU in de klas’ op  www.eu2016.amsterdam.