Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. mr. André Nollkaemper (1962), hoogleraar Internationaal publiekrecht, is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming gaat in per 1 mei 2016 en is voor een periode van vijf jaar.

Milette Raats
Foto: KNAW, Milette Raats

Nollkaemper volgt prof. mr. Edgar du Perron op, die dit voorjaar begint als raadsheer in de Civiele Kamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Tot het aantreden van Nollkaemper in mei zal prof. dr. Marjoleine Zieck, vicedecaan van de faculteit en hoogleraar International Refugee Law, het decanaat waarnemen.

De decaan is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de faculteit, en geeft richting en sturing aan de faculteit op het terrein van onderwijs en onderzoek. Een van de belangrijkste taken ligt voor Nollkaemper in het uitzetten van een nieuwe inhoudelijke koers, om de faculteit in financieel opzicht toekomstbestendig te maken en het onderwijs en onderzoek kwalitatief te bestendigen.

De benoeming is tot stand gekomen in samenspraak met de Studentenraad en de Ondernemingsraad van de faculteit.

‘André Nollkaemper heeft vele kwaliteiten. Hij is een uitmuntend jurist en wetenschapper, en bekleedde daarnaast met succes tal van adviesfuncties bij overheden en organisaties in binnen- en buitenland. Als hoogleraar en met de verschillende bestuurlijke taken die hij daarbij op zich nam, kent hij de rechtenfaculteit van binnen en van buiten. Ik ben dan ook zeer verheugd dat hij de faculteit gaat leiden’, aldus prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus en waarnemend voorzitter van de UvA.

Over Nollkaemper

Prof. mr. P.A. Nollkaemper is sinds 1998 hoogleraar Internationaal publiekrecht aan de UvA. Hij heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring. Zo is hij directeur van het Amsterdam Center for International Law (ACIL), dat hij in 1999 oprichtte en dat is uitgegroeid tot ‘centre of excellence’ aan de UvA. Daarnaast was Nollkaemper van 2009 tot 2015 voorzitter van de Wetenschapscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van 2010 tot 2013 was hij vicedecaan Onderzoek. Eerder, van 2000 tot 2003, leidde hij de Afdeling Internationaal Recht.

In 2011 werd Nollkaemper benoemd tot extern volkenrechtelijk adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is tevens lid van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, president van de European Society of International Law en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Nollkaemper trad als adviseur op in zaken die dienden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Speciale Hof voor Sierra Leone, het Joegoslavië-tribunaal, de Buitengewone Kamers in de Gerechten van Cambodja en verschillende gerechtshoven in Nederland. Ook werkte hij als adviseur voor tal van nationale en internationale organisaties. Van 1998 tot 2010 was hij als adviseur verbonden aan Böhler Advocaten (tegenwoordig Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers) in Amsterdam.

Over de faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA is met ruim vierduizend studenten en vierhonderd medewerkers een van de grootste van Nederland. Het profiel van de faculteit is internationaal en interdisciplinair. Studenten met uiteenlopende ambities en motivaties kunnen kiezen uit een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen. Het juridisch onderzoek behoort tot de internationale top. Het onderwijs en onderzoek aan de faculteit zorgen samen voor een bruisende academische omgeving in het hart van Amsterdam. De faculteit maakt wetenschappelijke kennis relevant voor de maatschappij. Medewerkers en studenten zijn actief in de rechtspraak, in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties – nationaal én internationaal – en dragen op allerlei terreinen bij aan maatschappelijke discussies.