Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is geaccrediteerd door de Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), de wereldwijde accreditatieorganisatie voor business schools.

Persvoorlichting

Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de faculteit, is zeer blij met de uitkomst: ‘Dit is een dubbelslag voor onze faculteit. Niet alleen hebben we nu het prestigieuze internationale excellentiekeurmerk van AACSB, maar met succes is ook het eerste deel afgerond van een nieuwe gecombineerde manier van accrediteren. Hierin is er één visitatie, die vervolgens leidt tot drie rapporten: één voor de AACSB-accreditatie van de faculteit en twee van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor de heraccreditatie van al onze opleidingen en de accreditatie van vier nieuwe opleidingen.’ De definitieve uitslag van de NVAO wordt binnenkort verwacht.

‘De AACSB feliciteert de UvA met het succesvol voltooien van de accreditatieprocedure’, aldus Tim Mescon, senior vice president en chief officer van het AACSB-hoofdkantoor voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. ‘De accreditatiecriteria van de AACSB zijn ontwikkeld om instellingen te helpen bij het realiseren van hun missie. De essentie van deze gezamenlijke visitatie benadrukt de verandering die we van instellingen vragen om tot uitdrukking te brengen in betrokkenheid, innovatie en impact. We zijn trots op de samenwerking met de NVAO en de UvA in deze gemeenschappelijke accreditatieprocedure.’

Internationaal en innovatief

Wat betreft de kwaliteit is het oordeel van de AACSB onder meer dat de faculteit van oudsher goed gekwalificeerde medewerkers heeft op het terrein van economie en dat tegenwoordig ook heeft in de bedrijfskunde. Ook wordt benoemd dat de faculteit wetenschappers en studenten van over de hele wereld weet aan te trekken en dat het bestuur van de faculteit erin is geslaagd om specifieke doelen te stellen, haar organisatie aan te passen en de middelen te verkrijgen om de gestelde doelen te bereiken. Als het gaat om innovatie oordeelt de AACSB onder meer dat de faculteit op vruchtbare wijze werkt aan innovatieve interdisciplinaire programma’s in Data Analytics en Neuro-Economics.

Efficiënte procedure

De visitatie vond afgelopen najaar plaats. Het internationale peer review-team bestond uit drie deskundigen van business schools in het buitenland en was - zoals vereist is voor NVAO-accreditatie - aangevuld met een studentlid en ondersteund door een secretaris.  

De faculteit is erg tevreden over het verloop van de procedure. Van Dissel: ‘Het was veel werk, maar aanzienlijk minder dan als er meer visitaties hadden moeten plaatsvinden. Door het efficiënt combineren van twee verschillende procedures worden de administratieve lasten wezenlijk verlaagd, waardoor er meer geld overblijft voor onderwijs en onderzoek. We mogen met elkaar trots zijn op de resultaten. Het is de eerste keer dat dit op deze schaal in Nederland met succes is gedaan.’

Over de faculteit

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde studeren circa 5.300 studenten en werken circa 375 medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd in twee schools: de Amsterdam Business School (ABS) en Amsterdam School of Economics (ASE). De schools verzorgen driejarige bacheloropleidingen en eenjarige masteropleidingen. Daarnaast bieden de twee schools postdoctorale opleidingen en andere onderwijsvormen, waaronder maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscholingen en lezingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Amsterdam School of Economics Research Institute en het Amsterdam Business School Research Institute. De faculteit heeft - naast haar oriëntatie op onderzoek - nauwe banden met het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Het onderwijs heeft dan ook een directe link met de praktijk, en waarborgt daarmee haar maatschappelijke relevantie.