Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is als eerste Nederlandse opleiding geaccrediteerd door de International School Psychology Association (ISPA), de internationale vereniging van schoolpsychologen.

Lerende kindreren
Foto: Mediawijzer.net, Flickr CC

Het gaat om accreditatie voor de komende vijf jaar. Studenten die tijdens de mastertrack een stage hebben gelopen op een school, bij een schoolbegeleidingsdienst of die op een andere wijze overwegend werkzaamheden op en voor scholen hebben verricht, ontvangen bij hun masterdiploma een speciaal getuigschrift.

De accreditatie door de ISPA is een erkenning van de kwaliteit van de mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie (KLOP). De mastertrack voldoet aan de internationale standaarden die de ISPA hanteert voor de training en opleiding van schoolpsychologen.

KLOP is een track binnen de master Gezondheidszorgpsychologie en leidt niet uitsluitend op voor de functie van schoolpsycholoog. Het is tevens een brede opleiding die studenten voorbereidt op het gehele werkveld van de kinder- en jeugdpsychologie. Zowel normale als afwijkende ontwikkeling staan centraal binnen de opleiding. Studenten leren te achterhalen op welke manier afwijkend gedrag ontstaat en hoe dit gedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast volgen zij onder andere vakken op het gebied van diagnostiek en interventie. Ook doen zij een praktijkstage en een afstudeeronderzoek.

Het belang van schoolpsychologen

De ISPA werd in 1973 opgericht en wordt door de Verenigde Naties erkend als belangrijke non-gouvernementele organisatie die spreekt namens kinderen en jongeren, en hun families. Een van de belangrijkste missies van de ISPA is het bevorderen van de toepassing van gedegen psychologische kennis en technieken in het onderwijs. Schoolpsychologen brengen deze kennis en technieken in de school en hebben daarmee een cruciale rol in de zorg voor de geestelijke gezondheid van het kind. Dit is belangrijk gezien de recente veranderingen in het onderwijs, waarbij in het kader van passend onderwijs scholen een zorgplicht hebben. Schoolpsychologen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen en pubers.

Jaarcongres ISPA aan UvA

De jaarlijkse congressen van de ISPA zijn een belangrijk platform voor internationale samenwerking en kennisdeling tussen schoolpsychologen. Van 20 en 23 juli 2016 vindt het 38ste congres plaats op de Roeterseilandcampus van de UvA. Psychologen van de mastertrack KLOP zijn betrokken bij de congresorganisatie en de samenstelling van het wetenschappelijke programma.