Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse taalkunde en voorzitter van de afdeling Neerlandistiek, is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). De benoeming gaat in per 1 september 2016 en is voor een periode van vijf jaar.

Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad en Facultaire Studentenraad. Voorafgaand aan de benoeming vond een openbaar debat plaats met Weerman en de facultaire gemeenschap.

Karen Maex, rector magnificus UvA en voorzitter van de sollicitatiecommissie: ‘Fred Weerman kent de faculteit door en door, is altijd zeer betrokken geweest bij de koers van de faculteit, heeft zich op vele vlakken bewezen en heeft een groot hart voor onderwijs én onderzoek. Ik ben dan ook erg blij dat hij de nieuwe decaan wordt.’

‘Met het brede palet, de interdisciplinaire attitude, de banden met de stad, de hoge internationale ranking en de Amsterdamse branie, is dit een faculteit met een enorme potentie. Ik heb veel aan deze faculteit te danken en verheug me erop dat ik in de functie van decaan nu verder kan bouwen aan de toekomst van de FGw’, aldus Weerman.

Over Fred Weerman

Prof. dr. F.P. Weerman (1957) is sinds 2001 hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de UvA. Daarnaast is hij voorzitter van de afdeling Neerlandistiek aan de UvA. Binnen de UvA, en vooral ook binnen de faculteit, is hij actief geweest in verschillende bestuurlijke functies. Zo was Weerman onder andere lid van de UvA-werkgroep Studiesucces, informateur en begeleider van het Nieuwegeneratieoffensief van de faculteit, onderwijsdirecteur, en lid van de facultaire commissie Kaderstellingen. Weerman was in diverse functies nauw betrokken bij grote onderwijsvernieuwingen. Recent nog ontving hij met zijn team een onderwijsprijs van zijn faculteit. 

Buiten de UvA bekleedt Weerman een aantal bestuurs- en adviesfuncties. Zo is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy van de KNAW. Eerder was hij onder meer voorzitter van de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN), voorzitter van diverse VENI-commissies en lid van adviescommissies van de Taalunie.

In onderwijs en onderzoek houdt Weerman zich bezig met taalverandering en taalverwerving, in het bijzonder toegepast op het Nederlands. Centraal in zijn werk staat de rol van zogenoemde functionele elementen, zoals vervoegingen, verbuigingen, lidwoorden en voornaamwoorden. Hij begeleidde en begeleidt diverse NWO-projecten op dit gebied. In de faculteit coördineert Weerman de onderzoeksgroep Grammar and Cognition. Ook is hij lid van het interdisciplinaire Amsterdam Brain and Cognition Centre (ABC) van de UvA. Hij was gasthoogleraar aan onder andere de University of Wisconsin-Madison en de Australian National University in Canberra. In 2011 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS).