Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan expert in het internationaal vluchtelingenrecht James Hathaway, cultuursocioloog Michèle Lamont en aidsbestrijder Peter van Rooijen.

Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

Hathaway krijgt het eredoctoraat voor zijn originele en invloedrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het internationale vluchtelingenrecht en de toepassing daarvan in de praktijk. Lamont wordt onderscheiden vanwege haar belangrijke theoretische en empirische bijdragen aan de sociale wetenschap, met name de cultuursociologie, en haar verbindende rol tussen de Amerikaanse en de Europese sociale wetenschappen. Van Rooijen krijgt het bijzondere eerbewijs vanwege zijn verdiensten bij de nationale en internationale bestrijding van aids en zijn inzet voor betere internationale gezondheidszorg.

De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA op 9 januari 2017. De Diesviering vormt de aftrap van het lustrumjaar; de UvA viert in 2017 haar 385-jarig bestaan.

James Hathaway (foto: University of Melbourne)
James Hathaway (foto: University of Melbourne)

James Hathaway

James Hathaway (1956) is Professor of Law aan de University of Michigan Law School (VS). ‘Hathaway is een van de allergrootsten, zo niet de grootste wetenschapper op het gebied van het internationaal vluchtelingenrecht, en van onschatbare waarde voor dit rechtsgebied én de rechtspraktijk’, licht erepromotor Marjoleine Zieck toe. Zijn wetenschappelijke werk is van groot belang voor zowel rechtspraak als rechtsvorming en -hervorming. ‘Hathaway is in het bijzonder baanbrekend geweest op het terrein van de definitie van vluchteling zoals neergelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 en met zijn analyse van de rechten van vluchtelingen in het internationale recht’. Ook de innoverende voorstellen die hij formuleerde voor een evenredige verdeling over staten van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen, zijn zeer betekenisvol. ‘De huidige crisis in de Middellandse Zee en de onevenredige belasting van de buurstaten van Syrië illustreren dat het huidige regime niet voorziet in evenredige verdeling, en daarmee de noodzakelijkheid van de ideeën van een juridische grootheid als Hathaway’, aldus Zieck.

Erepromotor prof. dr. Marjoleine Zieck is hoogleraar International Refugee Law aan de UvA.

Martha Steward
Michèle Lamont (foto: Martha Stewart)

Michèle Lamont

Michèle Lamont (1957) is hoogleraar Sociologie en African and African American Studies en Robert I. Goldman Professor of European Studies aan Harvard University (VS). ‘Lamont is een van de invloedrijkste sociaal-wetenschappers van onze tijd’, vertelt erepromotor Giselinde Kuipers. ‘Haar werk onderscheidt zich door een bijzondere combinatie van theoretische scherpte en reikwijdte enerzijds, en grote maatschappelijke relevantie en betrokkenheid anderzijds.’ Lamont richt zich op een groot aantal onderzoekthema’s: cultuur, sociale ongelijkheid en uitsluiting, klasse, ras en etniciteit, instituties, wetenschap en onderwijs, gezondheid, en sociale veerkracht. Bijzonder in haar benadering is dat zij cultuur beschouwt als een set repertoires, waaruit actoren in verschillende contexten putten bij de beoordeling van waarde, waarheid en waardigheid. Daarmee is cultuur geen vastliggende structuur of essentie, maar een flexibel kader dat betekenisgeving en samenwerking mogelijk maakt. ‘Hiermee heeft Lamont ons binnen de sociale wetenschappen een vernieuwend en buitengewoon bruikbaar kader gegeven om culturele verschillen te onderzoeken en te verklaren’, aldus mede-erepromotor Jan-Willem Duyvendak.

Erepromotoren zijn prof. dr. Giselinde Kuipers, hoogleraar Cultuursociologie aan de UvA, en prof. dr. Jan-Willem Duyvendak, hoogleraar Sociologie aan de UvA en faculteitshoogleraar van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

 

Rooijakker, Peter van, Eredoctor 2017
Peter van Rooijen (foto: Dirk Gillissen)

Peter van Rooijen

Peter van Rooijen (1956) is directeur van International Civil Society Support (ICSS). Erepromotor Marcel Levi: ‘Van Rooijen is een zeer vooraanstaande pionier en voortrekker binnen de nationale en internationale aidsbestrijding en hiv-zorg. Zijn gehele loopbaan staat in het teken van het welzijn van mensen.’ Van Rooijen was hulpverlener van het eerste uur in de hiv-zorg en een van zijn grootste verdiensten is dat hij ervoor zorgde dat nieuwe behandelingen in de strijd tegen aids snel toegankelijk werden, in Nederland en vervolgens ook in het buitenland. Hierdoor kwam er veel vooruitgang in de bestrijding van hiv en aids in arme landen. Het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! werden onder Van Rooijens leiderschap zeer succesvol. Dat geldt eveneens voor de verschillende initiatieven die hij nam, waaronder Dance4Life. Ook als bestuurder van het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria, speelde hij een cruciale rol in de preventie, behandeling en zorg van epidemieën. ‘De lijst van alles wat Van Rooijen betekend heeft, blijft groeien. Zo is hij er in zijn huidige hoedanigheid als directeur van het ICSS in geslaagd de stem van mensen met hiv te versterken binnen de internationale aidsbestrijding’, zegt Levi.

Erepromotor prof. dr. Marcel Levi is hoogleraar Inwendige geneeskunde aan AMC-UvA.

Band met de UvA

De drie aanstaande eredoctoren hebben allen een bijzondere relatie met de UvA. Zo is Hathaway sinds 2010 Distinguished Visiting Professor of International Refugee Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en geeft hij elk jaar onder meer college aan masterstudenten binnen het vak International Refugee Law. Lamont was in januari te gast bij de afdeling Sociologie en haar werk is nauw verwant met de thema’s die centraal staan in het sociologisch onderzoek van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA. Van Rooijen, tot slot, is een van de initiatiefnemers (en bestuurslid) van het Joep Lange Instituut en tevens lid van de Raad van Toezicht van het onlangs opgerichte Amsterdam Institute for Health Technology, waarvan AMC-UvA penvoerder is.