Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Peter van Tienderen, de huidige interim-decaan en hoogleraar Experimentele plantensystematiek, is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). De benoeming gaat in per 1 januari 2017 en is voor een periode van vijf jaar.

Dirk Gillissen
Foto: Dirk Gillissen

De decaan heeft de algehele leiding over de faculteit. De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de benoemingsadviescommissie: ‘Ik ben erg blij dat Peter van Tienderen het decanaat op zich wil nemen. Peter is al lange tijd intensief betrokken bij de koers van de faculteit, eerst als instituutsdirecteur en vervolgens als vice-decaan en interim-decaan. Hij is een collegiale bestuurder met een duidelijke visie op onderwijs en onderzoek, en op interdisciplinariteit en samenwerken binnen en buiten de universiteit.’

Peter van Tienderen: ‘De FNWI is een inspirerende faculteit met zeer betrokken medewerkers en studenten. We doen fantastisch onderzoek, soms heel fundamenteel, soms met toepassingen in zicht. Ons onderwijs, zowel disciplinair en interdisciplinair, heeft nog nooit zoveel studenten aangetrokken. Vanuit onze eigen kracht zullen we steeds meer samenwerking gaan zoeken, zowel nationaal als internationaal: om nieuwe kennis te genereren gesteund door moderne faciliteiten, om kritische en kundige studenten optimaal op te leiden, en om onze kennis ten goede te laten komen aan de maatschappij. Ik ben er trots op daar de komende jaren als decaan aan te mogen bijdragen.’

Over Van Tienderen

Prof. dr. P.H. van Tienderen (1958) is sinds 2001 hoogleraar Experimentele Plantensystematiek aan de UvA. Van 2005 tot 2014 leidde hij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. Sinds eind 2014 was hij vice-decaan van de FNWI. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderzoek en Valorisatie en hield hij zich intensief bezig met de samenwerking tussen de bètafaculteiten van UvA en VU. Ook coördineerde hij de totstandkoming van het Facultair Strategisch Plan 2015-2020.

Buiten de UvA bekleedt Van Tienderen een aantal advies- en bestuursfuncties. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van Naturalis in Leiden en bestuurslid van Pinetum Blijdestein (Hilversum). Recent maakte hij deel uit van de commissie ‘Trendanalyse Biotechnologie 2016’.

In zijn eigen onderzoek, dat zowel experimenteel als theoretisch is, richt Van Tienderen zich op de evolutie en diversiteit van voornamelijk planten. Hij is de Nederlandse trekker van LifeWatch, een overkoepelende infrastructuur voor biodiversiteit- en ecosysteemdata in Europa. LifeWatch is een ESFRI Landmark project en maakt, samen met Naturalis, deel uit van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2016–2020. Van Tienderen heeft door de jaren heen naast zijn onderzoek en bestuurstaken ook altijd onderwijs gegeven, van het vak Plantenbiologie aan eerstejaarsbachelors Biologie tot bijdragen aan de interdisciplinaire bacheloropleiding Future Planet Studies.