Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA-onderzoekers Ben Freivogel, Guy Geltner en Christa Testerink ontvangen de prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). Deze persoonsgebonden subsidie bedraagt per project ongeveer 2 miljoen euro.

ERC logo

De Consolidator Grant is bedoeld voor onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd. Met de subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.

Ben Freivogel
Ben Freivogel. Foto: Hanne Nijhuis

De projecten

Dr. Ben Freivogel (Institute of Physics, FNWI) - Quantifying Quantum Gravity Violations of Causality and the Equivalence Principle

Het ERC-project van Freivogel heeft als doel om precies te bepalen onder welke omstandigheden en op welke lengteschalen quantummechanische effecten van zwaartekracht relevant worden. Alhoewel men typisch aanneemt dat deze quantumeffecten verwaarloosbaar klein zijn op lengteschalen die binnen het bereik liggen van experimenteel onderzoek, hebben recente resultaten van Freivogel en anderen laten zien dat onder bepaalde omstandigheden effecten van quantumzwaartekracht groot genoeg kunnen worden om op macroscopische lengteschalen waar te kunnen nemen. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheid om quantumzwaartekracht te testen binnen de kosmologie.

Prof. dr. Guy Geltner (Amsterdam School of History, FGw) - Healthscaping Urban Europe: Bio-Power, Space and Society, 1200-1500

Het idee bestaat dat in de Middeleeuwen het bevorderen van gezondheid op bevolkingsniveau ondenkbaar of niet uitvoerbaar was. Een centrale overheid, democratische waarden of geavanceerde medicijnen ontbraken. Guy Geltner wil met zijn onderzoek dat beeld herzien. In zijn onderzoek gaat hij kennis over preventieve volksgezondheid tussen 1200-1500, een tijdperk van versnelde verstedelijking gevolgd door massale bevolkingskrimp door onder meer de Zwarte Dood (1347-1351), documenteren en analyseren. Hij richt zich op de twee meest verstedelijkte en rijk gedocumenteerde regio’s: Italië en de Lage Landen.

Testerink, Christa, hoogleraar FNWI, Plantencelbiologie
Christa Testerink. Foto: Dirk Gillissen

Prof. dr. Christa Testerink (Swammerdam Institute of Life sciences, FNWI) - Surviving salinity: How do plants sense Na+?

Een belangrijke lacune in de kennis over hoe planten reageren op het zoutgehalte in de bodem is hoe natrium ionen (Na+) worden waargenomen. Zout is schadelijk voor planten en verzilting van de bodem is een toenemende bedreiging voor de mondiale voedselzekerheid; 6% van het wereldwijde landoppervlakte en 20% van het geïrrigeerde land wordt aangetast door te hoge zoutconcentraties. Recent ontdekte Testerink een Na+-specifieke groeirespons van planten, die ze nu met de Consolidator Grant gebruikt om het Na+-detectiemechanisme te ontrafelen. Testerink gaat  zich richten op cellulaire processen die een rol spelen bij zoutstressreacties van planten. Haar onderzoek levert nieuwe inzichten op die in de veredeling van planten gebruikt kunnen worden om gewassen ook op verzilte bodems goed te laten presteren.

Er is eveneens een voorstel van AMC positief geëvalueerd voor een ERC Consolidator Grant. Ook Betty de Hart, hoogleraar Migratierecht aan de UvA en universitair hoofddocent Migratierecht aan de Radboud Universiteit (RU), ontvangt een Consolidator Grant voor het onderzoeksproject Regulating Mixed Intimacies in Europe dat zij aan de RU gaat uitvoeren.