Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Na de bezuinigingen in de cultuursector zijn Nederlandse podia pragmatischer geworden zonder concessies te doen aan de artistieke kwaliteit. Dit blijkt uit een inventarisatie die UvA-econoom Alexander Alexiev deed onder managers van schouwburgen en concertzalen in Nederland

Sinds de bezuinigingen in de cultuursector is er een publieke discussie ontstaan over hoe de sector zich verder moet en kan ontwikkelen. In de discussie rondom de prestaties van Nederlandse podia ontbrak volgens Alexiev echter een belangrijk aspect: de houdingen en reacties van de podiumdirecties zelf. Hij onderzocht daarom hoe managers hun organisaties hebben aangepast in reactie op de bezuinigingen.

Organisatiekracht 

‘De podiummanagers ervaren de druk in hun sector over het algemeen als hoog. Maar opvallend is dat ze tegelijkertijd optimistisch zijn over de kracht van hun organisatie om die spanningen te lijf te gaan’, vertelt Alexiev. ‘Ik zag een sterke toename in de mate waarop de podia hun structuren en processen integreren om zo meer controle hierop te krijgen en de coördinatie en efficiëntie te vergroten. Zo maakt 58% van de podia nu structureel gebruik van afdelingsoverstijgende commissies, tegenover 25% in 2012.’

Belangrijke kwesties voor de organisatie worden steeds vaker in gezamenlijkheid besproken door afdelingen als Financiën, Programmering en Marketing, terwijl die voorheen veel meer los van elkaar te werk gingen. ‘De langetermijnstrategieën en de werkstrategieën worden nu bij 65% van de podia in gezamenlijkheid afgestemd, en cruciale financiële zaken, zoals de investeringsbegroting, bij 52% van de podia . Zelfs artistiek-inhoudelijke kwesties rondom nieuwe producties en de programmering worden bij 51% van de podia in een breder verband intern besproken.’

Explosie van samenwerkingsverbanden

Naast een toename in interne samenwerking, is er ook een duidelijke toename te zien in externe samenwerking. Alexiev: ‘We zien een explosie van samenwerkingsverbanden en strategische allianties. Maar liefst 82% van de podia is tegenwoordig onderdeel van zo’n samenwerking, tegenover 37% in 2012.’ De podia zijn erin geslaagd als solide, strakke organisaties uit de crisis te komen, concludeert hij, onder meer door hun bereidheid met andere partijen in zee te gaan om hun doelen te kunnen realiseren.  

Over het onderzoek

In de zomer van 2016 werden de directieleden van 159 Nederlandse podia uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek en een enquête in te vullen over de managementprocessen binnen hun organisatie. In totaal deden 92 van hen mee. Deze managers vertegenwoordigden 74 instellingen door het hele land (47% van de sector).