Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De European Research Council (ERC) kent Starting Grants toe aan zes onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Starting Grant is een persoonsgebonden subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro, waarmee getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang onderzoek doen.

ERC logo

De toekenningen

Dr. Balázs Bodó (Informatierecht): The Disrupted Society (Blockchain & Society)

Recente ontwikkelingen in cryptografie hebben geleid tot de komst van blockchain, de technologie achter bijvoorbeeld de virtuele munteenheid Bitcoin. Bitcoin heeft laten zien dat een cryptografisch gebaseerd, wereldwijd, gedistribueerd, gedecentraliseerd en anoniem financieel netwerk mogelijk is, onafhankelijk van centrale en commerciële banken, toezichthouders en de staat. Blockchain wordt nu toegepast op andere domeinen, bijvoorbeeld openbare registers van eigendom, stemsystemen en online domeinnamen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van blockchain, waardoor de risico's en beloften ervan niet goed beoordeeld kunnen worden. Daarnaast ontbreekt essentiële kennis over hoe blockchain-technologieën door de wet kunnen en moeten worden geregeld. Balázs Bodó wil daar met zijn project ‘Blockchain & Society’ verandering in brengen.

Dr. Niels van Doorn (Mediastudies): Platform Labor: Digital transformations of work and livelihood in post-welfare societies

Digitale platformen zoals Uber en Airbnb veranderen hoe mensen werken, waarde creëren en delen, en in hun onderhoud voorzien. Op die manier groeit de rol van dergelijke platformen als nieuwe instituties die de relaties tussen burger, markt en overheid herschikken. Deze relaties zijn historisch gevormd door wijdverbreide ongelijkheden op basis van gender, klasse en ras. Niels van Doorn gaat onderzoeken of en hoe platformen - als nieuwe plaats voor kapitaalvergaring, governance en normering - bestaande ongelijkheden versterken. Ook kijkt hij of er nieuwe ongelijkheden en kwetsbaarheden ontstaan en in hoeverre digitale platformen juist middelen bieden voor empowerment. Van Doorns doel is inzicht te krijgen in hoe digitale platformen de organisatie van arbeid en sociale reproductie beïnvloeden, in de huidige tijd waarin de verzorgingsstaat plaatsmaakt voor een participatiesamenleving. 

Dr. Luca Incurvati (Filosofie): From the Expression of Disagreement to New Foundations for Expressivist Semantics

Onenigheid is een wijdverspreid fenomeen in het menselijk leven. Als iemand beweert dat Amsterdam in België ligt, kan de ander uitdrukken dat hij/zij het daarmee oneens is door met ‘nee’ te reageren en zo de bewering af te wijzen. In de studie van de menselijke taal staat bewering centraal en wordt afwijzing als negatieve bewering uitgelegd. Linguïstisch bewijs toont echter aan dat afwijzingen en negatieve beweringen verschillende functies hebben in een discours. Dus wat is afwijzing? En hoe werkt het? Luca Incurvati gaat een nieuwe theorie en logica van afwijzing ontwikkelen, die hij vervolgens gaat gebruiken om tot een nieuwe benadering te komen van de semantiek van natuurlijke taal: inferential expressivism.

Dr. Gijs Schumacher (Politicologie): Politics and Emotions Investigated Comparatively

Politici zouden steeds meer, en steeds extremere, emotionele oproepen in hun speeches doen dan ooit tevoren, omdat ze met dergelijke oproepen de emotionele burger voor zich zouden winnen. Maar overtuigen emotionele oproepen burgers of voorkomt de emotionele binding van burgers met een bepaalde partij, politiek leider of issue het succes van emotionele oproepen van andere partijen en politici? En doen politici daadwerkelijk meer emotionele oproepen dan voorheen en zo ja, waarom? Is het hun persoonlijkheid of is het een strategie? Gijs Schumacher gaat deze vragen onderzoeken met behulp van innovatieve methoden in de politicologie zoals automatische tekstanalyse en fysiologische experimenten. De resultaten van het onderzoek zullen duiden op het belang van emotie in de besluitvorming van burgers en de mate van rationaliteit achter het besluit van politici om emotionele oproepen te doen.

Foto: Marten Boekelo

Dr. Emily Yates-Doerr (Antropologie): Global Future Health: a Multi-Sited Ethnography of an Adaptive Intervention

Emily Yates-Doerr gaat een etnografie maken van een opkomende wereldwijde interventie gericht op het verbeteren van voeding in de 'eerste 1.000 dagen van het leven'. Deze interventie koppelt groei in de eerste 1.000 dagen aan chronische en psychische ziekte, menselijk kapitaal, voedselveiligheid en duurzaamheid van ecosystemen. Hiermee wordt voeding in de eerste levensjaren de sleutel om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. Yates-Doerr zal met haar team samenwerken met experts op het gebied van global health en ontwikkelingssamenwerking, in Nederland, Guatemala en de Filippijnen. Haar doel is de interventie te analyseren om vervolgens bij te dragen aan de verdere fine-tuning ervan.

Dr. Magdalena Wojcieszak (Communicatiewetenschap): Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects

In veel landen nemen vijandigheid, wantrouwen en onverdraagzaamheid van burgers toe. Wetenschappers stellen dat geconfronteerd worden met uiteenlopende argumenten tolerantie bevordert. Beleidsmakers pleiten dan ook voor aandacht voor verschillende opvattingen in de media. Maar deze inspanningen kunnen er ook toe leiden dat mensen juist extremer en vijandiger worden. Magdalena Wojcieszak gaat onderzoeken onder welke voorwaarden blootstelling aan uiteenlopende meningen in de media leidt tot vergroting of verkleining van vijandelijkheden onder burgers met verschillende meningen. Zij maakt daarbij gebruik van tracking van online gedrag, geautomatiseerde inhoudsanalyses, panelsurveys, kwalitatief onderzoek en experimenten in vier landen. De resultaten zullen inzichten bieden voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals op het terrein van mediadiversiteit en sociale cohesie.

Ook de aanvraag van dr. Emilia Sanabria, postdoc bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA, is gehonoreerd met een Starting Grant. Zij gaat haar onderzoeksproject, getiteld ‘Healing Encounters: Reinventing an Indigenous Medicine in the Clinic and Beyond’, uitvoeren bij de École Normale Supérieure de Lyon, (Frankrijk).