Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA krijgt er vier nieuwe universiteitshoogleraren bij. Zij gaan zich vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines richten op artificiële intelligentie (AI) en maatschappelijke vraagstukken daaromheen. Met het instellen van de nieuwe leerstoelen wil de UvA een extra impuls geven aan het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA. De werving is vandaag gestart.

Nieuwe technologieën
Foto: Binary Burst

‘De UvA zet sterk in op AI, onder meer met een hotspot voor artificial intelligence op het Amsterdam Science Park waarin onderwijs, onderzoek en samenwerkingsverbanden samenkomen’, vertelt rector magnificus Karen Maex, ‘Onderzoek naar AI leidt tot tal van toepassingen en de ontwikkelingen gaan razendsnel. De impact ervan op verschillende facetten van ons dagelijkse leven is dan ook groot. Dit leidt onder meer tot juridische, ethische en culturele vraagstukken, die ook binnen het onderwijs relevant zijn. De nieuwe universiteitshoogleraren gaan verschillende aspecten van AI vanuit verschillende disciplines onderzoeken.’

Vier profielen

Er zijn vier leerstoelen ingesteld met elk een eigen profiel: AI and Information Retrieval (gelieerd aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica), AI and Medical Imaging (gelieerd aan het AMC), Humanities and AI (gelieerd aan Faculteit der Geesteswetenschappen), en Law and Technology with special emphasis on AI (gelieerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid). De benoemingsprocedure voor de universiteitshoogleraar AI and Information Retrieval loopt reeds.

Universiteitshoogleraren aan de UvA

De UvA heeft op dit moment vier universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf, Alexander Rinnooy Kan, Patti Valkenburg en Frank Vandenbroucke. De nieuwe universiteitshoogleraren krijgen naast hun universiteitsbrede opdracht ook een facultaire opdracht. Ze worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit.