Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs groeit, in het bijzonder bij de bètavakken. In dit kader start de UvA in 2019 met het traject ‘Aan de Slag voor de Klas’. Tijdens dit maatwerkprogramma worden mensen met minimaal 10 jaar werkervaring, naast hun bestaande baan, opgeleid tot 1e-graadsleraar in een van de bèta-tekortvakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. ‘Aan de Slag voor de Klas’ is een samenwerking van de lerarenopleiding van de UvA (ILO) en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI).

De opleiding is speciaal voor mid-career professionals die een (gedeeltelijke) carrièreswitch zoeken, en een (deeltijd)baan als leraar in het voortgezet onderwijs ambiëren. De professionals moeten minimaal 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven of de publieke sector hebben en over een master- of doctoraaldiploma beschikken in een vak direct verwant aan het betreffende bètaschoolvak.

Jeroen Goedkoop, onderwijsdirecteur van het College of Science (FNWI): ‘Het tekort aan bètaleraren is nijpend. Leraren met ervaring uit het bedrijfsleven of de publieke sector kunnen juist een belangrijke bron van inspiratie en kennis zijn voor de leerlingen. De leerlingen krijgen zo ook een idee hoe je het vak in de praktijk kunt toepassen’.

Aan de Slag voor de Klas

Om voor de klas te gaan is een stevige voorbereiding nodig, zowel pedagogisch als vakdidactisch, aldus Jacobijn Olthoff, opleidingsdirecteur van de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO).  ‘Daar worden de professionals op voorbereid. De lesstof, eindtermen en toetsing blijven hetzelfde als bij de reguliere masteropleiding. Het tempo ligt wel hoger’.

Het programma is zo georganiseerd dat het onderwijs in het eerste jaar plaatsvindt tijdens vier intensieve weken. Daarnaast wordt twee dagdelen per week stagegelopen op een middelbare school en is er elke maand een avondbijeenkomst voor intervisie, inspiratie en feedback. Na het eerste jaar geeft de deelnemer nog 50 uur zelfstandig les in de bovenbouw en maakt als afsluitende opdracht een educatief ontwerp, waarna de eerstegraads bevoegdheid wordt toegekend.

Meer informatie en aanmelden

De opleiding gaat september 2019 van start. In april begint een voorbereidingstraject voor potentiële deelnemers waarin zij kennis kunnen maken met het onderwijs.

Aanmelden kan tot 30 januari 2019. In december en januari worden informatiebijeenkomsten georganiseerd op de UvA (zie link onder). 

Speciale subsidies

Deelnemers aan de opleiding kunnen in aanmerking komen voor de subsidie zij-instroom van de Dienst Uitvoering en Onderwijs. Ook stelt het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) vijftien beurzen beschikbaar om kandidaten tegoed te komen in de opleidingskosten.