Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De European Research Council (ERC) kent de prestigieuze Consolidator Grant toe aan computationeel taalkundige Raquel Fernández, antropoloog Shanshan Lan, rechtsgeleerde Benjamin van Rooij en medisch bioloog/datadeskundige Colin Russell. De subsidie is persoonsgebonden en bedraagt per onderzoeksproject ongeveer 2 miljoen euro.

ERC lunch IAS

Fernández richt zich op een nieuw computermodel van agents met complexe gespreksvaardigheden. Lan gaat onderzoek doen naar de diverse en tegenstrijdige constructies van wit zijn in China. Van Rooij wil komen tot een gedragsrevolutie in het recht door een empirische analyse te maken van de gedragsassumpties van juristen. Russell gaat in enorme databestanden op zoek naar de geheimen van het influenzavirus. 

De Consolidator Grant is bedoeld voor onderzoekers die zeven tot twaalf jaar geleden zijn gepromoveerd. Met de subsidie kunnen de onderzoekers zich vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.

De toekenningen

Dr. Raquel Fernández, Institute for Logic, Language and Computation: Distributed dynamic representations for dialogue management (DREAM)

Ons vermogen om te communiceren met behulp van taal in gesprekken wordt beschouwd als hét kenmerk van menselijke intelligentie. Hoewel het voeren van een dialoog de meesten van ons geen enkele moeite kost, is het computationeel modelleren van deze fundamenteel menselijke vaardigheid buitengewoon moeilijk gebleken. Fernández gaat een nieuw computermodel maken van een dialoog-agent die vanuit data over taalgebruik rechtstreeks kan leren deel te nemen aan gesprekken. Zij baseert het model op linguïstische theorieën over dialogen en ze maakt tevens gebruik van recente inzichten in computationeel leren - waardoor de agent de representaties die het manipuleert, direct uit ervaring kan leren. Met haar project brengt Fernández’s een paradigmaverschuiving in dialoogmodellering teweeg - van vooraf gedefinieerde symbolische representaties naar automatisch representatie-leren. Dit kan leiden tot nieuwe, grensverleggende inzichten binnen de (computationele) taalkunde en de kunstmatige intelligentie. Fernández implementeert de agent als een kunstmatig neuraal netwerksysteem en traint deze met taakgerichte gesprekken waarin deelnemers een duidelijk gedefinieerd einddoel hebben. De agent zal linguïstische en perceptuele informatie kunnen integreren, wat leidt tot meer mensachtige en effectieve communicatie.  

S Lan

Dr. Shanshan Lan, Amsterdam Institute for Social Science Research: The reconfiguration of whiteness in China - Privileges, precariousness, and racialized performances (CHINAWHITE)

Shanshan Lan gaat onderzoek doen naar de diverse en tegenstrijdige constructies van wit zijn in China als gevolg van de snelle spreiding van witte migranten in het land en de verschuivende machtsbalans tussen China en het Westen. Onderzoek naar witte westerlingen in Azië heeft zich tot dusver vooral gericht op transnationale elites. Het stijgende aantal witte migranten in China uit lagere en middenklassen verdient volgens Lan bijzondere aandacht vanwege de spanningen en tegenstrijdigheden in hun ervaringen met etnische privileges, economische onzekerheid en juridische kwetsbaarheid. Lan gaat daarom dagelijkse ontmoetingen tussen verschillende groepen witte migranten en Chinezen bestuderen. Dat doet ze in vijf domeinen: overheidsbeleid met betrekking tot internationale migranten in China; de onderwijsindustrie van Engels als tweede taal; de media-, mode- en entertainmentindustrie; transnationaal ondernemen en ondernemerschap; en interetnische  liefdesrelaties. Op die manier kijkt ze wat de symbolische en materiële voor- en nadelen zijn van wit zijn in de bloeiende Chinese markteconomie en consumentencultuur. Daarnaast  is een belangrijke onderzoeksvraag hoe wit zijn etnisch wordt gemaakt in relatie tot zwart zijn en andere minderheidsidentiteiten van migranten. Tot slot richt Lan zich tevens op de vraag hoe diverse versies van wit zijn worden geproduceerd, geïnterpreteerd, onderhandeld en uitgevoerd door dagelijkse interacties tussen witte migranten en Chinezen?

Rooij, Benjamin van, hoogleraar FdR

Prof. dr. Benjamin van Rooij, Amsterdam Research Institute for Legal Studies: Homo Juridicus: Correcting Law's Behavioural Illiteracy (HomoJuridicus)

Hoe kan het recht gedrag verbeteren? Dit is een essentiele vraag voor al diegenen die iets willen doen aan het klimaat, aan #MeToo affaires, aan straatcriminaliteit en aan fraude in de financiële sector. De laatste dertig jaar is het wetenschappelijk inzicht in de invloed van recht op gedrag fundamenteel veranderd. Straffen heeft maar een beperkte invloed op wangedrag en kan soms gedrag juist slechter maken. Mensen kennen de wet niet en het steeds groeiende aantal regels komt daarom maar al te vaak helemaal niet aan. Mensen hebben een beperkte cognitie die helemaal niet past bij het rationale keuzemodel waar juridische prikkels nu juist vanuit gaan. Tot nog toe is deze nieuwe kennis nog niet echt in het recht doorgedrongen. De kern van het probleem is dat het recht het veranderen van toekomstig gedrag niet centraal stelt en ‘gedragsjuridische’ theorie ontbreekt. Het gevolg is dat rechtsregels ten aanzien van gedrag worden gemaakt en toegepast door juristen die niet of nauwelijks kennis van gedrag hebben. Dit onderzoek wil de gedragsfunctie van het recht centraal maken. Om dit te doen gaat Van Rooij empirisch onderzoek doen naar hoe juristen die gedrag moeten veranderen, zelf denken dat ze dat het beste kunnen doen. Hun assumpties over gedrag vergelijkt hij met de inzichten uit de wetenschap. Hierdoor kan Van Rooij laten zien in hoeverre de gedragsassumpties van juristen kloppen en bijstelling behoeven. Hiermee zal het onderzoek een gedragstheorie in het recht ontwikkelen, een behavioral jurisprudence, die foutieve beelden over gedrag binnen het recht corrigeert om zo de effectiviteit van het recht op gedragsverbetering te kunnen vergroten. Dit onderzoek poogt hiermee een gedragsrevolutie in het recht te stimuleren, net zoals de gedragseconomie heeft gedaan voor de klassieke economen.

Russell, Colin Aandrew, hoogleraar AMC, Cellular and Computational Neurosience

Prof. dr. Colin Russell, Laboratory of Applied Evolutionary Biology (AMC): Navigating the evolutionary routes of influenza viruses (NaviFlu)

Griep is een ziekte die overal in de wereld voorkomt. Ondanks veel wetenschappelijke aandacht leven er nog veel vragen over deze volksziekte. Datadeskundige Russell gaat op zoek naar de geheimen van het influenzavirus in enorme databestanden. Zijn benadering gaat uit van drie niveaus: iemand heeft griep; dat heeft gevolgen voor zijn/haar omgeving, anderen kunnen worden besmet; en dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de hele bevolking. Die dynamiek wil Russell in kaart brengen. Dit is relevant onderzoek vooral in het licht van de zoektocht naar een goed vaccin tegen de griep. Nu bepaalt een groep van deskundigen elk jaar welke virusstammen (er zijn veel varianten van virussen die griep kunnen geven) waarschijnlijk in de komende winter gaan toeslaan en wordt er tegen die virusstammen het griepvaccin gemaakt. Dat gaat niet altijd goed. Russell heeft jarenlang in de commissie gezeten die de samenstelling van het griepvaccin vaststelde. Het is moeilijk om te doen en vaak worden er stammen gemist. Volgens Russell is dat terug te voeren op het feit dat we niet genoeg weten van de griep. Door het slim kijken naar alle data over griep moet de kennisachterstand worden verkleind. Russell kijkt ook naar de genetische informatie van het virus. Op die manier probeert hij te achterhalen hoe het virus zich verspreidt en op die manier kan beter voorspeld worden welke stammen in het griepvaccin moeten komen.