Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Collegevoorzitter Geert ten Dam tekende woensdag 25 september samen met burgemeester Halsema van de gemeente Amsterdam en voorzitters van Amsterdam Universitair Medische Centra, de VU, het NKI/ Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Sanquin en de Amsterdam Economic Board een Memorandum of Understanding om samen te werken op het gebied van Life Sciences & Health en Artificial Intelligence.

AILife SciencesMOU
Burgemeester Halsema met collegevoorzitter Geert ten Dam en voorzitters van Amsterdam Universitair Medische Centra, de VU, het NKI/ Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Sanquin en de Amsterdam Economic Board. Foto: Brenda de Vries

Amsterdam is dé stad voor een Life Sciences & Health-hub. In de Metropoolregio Amsterdam zijn al 300 bedrijven binnen de Life Sciences & Health sector en dit aantal groeit, ook door de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en de Brexit. Amsterdam heeft topinstituten zoals de twee ziekenhuizen van het Amsterdam UMC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Daarnaast heeft Amsterdam een uitstekende uitgangspositie op het gebied van Data Sciences en Artificiële Intelligence (AI) met het onderzoek en onderwijs van de UvA en de VU. In de bundeling van deze twee onderscheidende Amsterdamse krachten – LSH en Data Sciences/AI – gaat een enorme (groei-) potentie schuil. En Amsterdam heeft een sterk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven door de goede internationale bereikbaarheid, onder andere door Schiphol, door beschikbaarheid van talent, een hoge internetsnelheid, door focus op start-ups en innovatie en door een goed leefklimaat.

Onderscheidende positie Amsterdam

Maar met de internationale concurrentie komt zo’n  hub er niet vanzelf. Daarom werkt Amsterdam samen met UvA, VU, Amsterdam Universitair Medische Centra, het NKI/ Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Sanquin en de Amsterdam Economic Board en bedrijven aan een onderscheidende propositie van Amsterdam binnen Nederland, een versterking van het innovatie- en vestigingsklimaat voor Life Sciences & Health-bedrijven en het aantrekken, opleiden en behouden van talent.

Binnen de Life Sciences & Health sector worden data en AI steeds belangrijker. Het aantal innovatieve bedrijven dat grote hoeveelheden data verwerkt en daarmee de zorg verbetert groeit. Niet alleen door te werken aan nieuwe medicijnen, maar ook bijvoorbeeld door de aandacht voor levensstijl en preventie of beslissingsondersteuning. Met de Memorandum of Understanding wordt ingezet op het vergroten van de samenwerking op het gebied van Life Sciences & Health en Artificial Intelligence.

Nauwe samenwerking medische centra en AI-onderzoekers

Collegevoorzitter Geert ten Dam: ‘Om te innoveren op het gebied van Life Sciences & Health is AI-onderzoek en de beschikbaarheid van data essentieel. We zetten vol in op het aantrekken, opleiden en behouden van het talent dat daarvoor nodig is. De nauwe samenwerking tussen de medische centra en de AI-onderzoekers is een prachtig voorbeeld van ‘AI-technologie voor mensen.’ Het Instituut voor Informatica van de UvA is van plan een nieuwe "ELLIS Unit" op te richten. Het "European Laboratory for Learning and Intelligent Systems" is een initiatief om talent in machine learning en aanverwante AI-onderzoeksvelden voor Europa te behouden.

In de Memorandum of Understanding wordt afgesproken om samen te werken aan onder meer:

  • Een heldere en eenduidig uitgedragen propositie;

  • Versterken van de gezamenlijke acquisitie;

  • Uitwisseling versterken tussen gemeente, kennisinstellingen en bedrijven;

  • Talentprogramma’s stimuleren gerelateerd aan Life Sciences & Health en Artificial Intelligence;

  • Nieuwe initiatieven ontwikkelen en helpen faciliteren (bijvoorbeeld genoeg laboratoriumruimte met ondersteunende kantoorfaciliteiten)

  • Financieringsmogelijkheden onder de aandacht brengen;

  • Versterken van het ecosysteem.