Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Nederland is met 7 plaatsen gestegen op de Global Gender Gap Index. Wereldwijd is echter de ongelijkheid tussen man en vrouw toegenomen. Zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde ‘The Global Gender Gap Report 2021’ van het World Economic Forum (WEF). De jaarlijkse graadmeter van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, is uitgevoerd onder 156 landen. In de Global Gender Gap Index wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/levensver¬wachting. Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA, onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, is partnerinstituut van het WEF en verzamelde de gegevens voor Nederland.

Figuur: De coronapandemie heeft een disproportioneel negatief effect op vrouwen met kinderen
Figuur: De coronapandemie heeft een disproportioneel negatief effect op vrouwen met kinderen

Deze vijftiende editie van het rapport laat zien dat wereldwijd de ongelijkheid tussen man en vrouw is toegenomen. De coronapandemie heeft een negatievere invloed op vrouwen dan op mannen. Wereldwijd bezien is de gender gap voor 68% gedicht. Gezien deze ontwikkelingen kan het nog wel 136 jaar duren voordat de ongelijkheid tussen beide seksen volledig zal zijn opgeheven. Relatief meer vrouwen verliezen hun baan (5% tegenover 3,9% volgens de International Labour Organization), omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de sectoren die het meest zijn geraakt door de coronacrisis. Bovendien heeft de sluiting van kinderopvang, scholen en zorginstellingen voor ouderen geleid tot zeer hoge stressniveaus en afnemende arbeidsproductiviteit van met name vrouwen met kinderen.

Nog geen koploper

Het beeld in Nederland is echter positiever. Nederland is met 7 plaatsen gestegen naar de 31e positie. In Nederland heeft de coronacrisis niet geleid tot afnemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie en kansen van vrouwen in Nederland zijn juist verbeterd. De politieke invloed van vrouwen is ook toegenomen. ‘De substantiële stijging van Nederland op de Global Gender Gap Index is een eerste teken dat het emancipatiebeleid in Nederland zijn vruchten begint af te werpen. Maar de ongelijkheid is nog steeds aanzienlijk en we behoren nog steeds niet tot de koplopers’, stelt Volberda. ‘We hebben in Nederland goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen; we moeten er alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke functies.’

Tabel: Scores van Nederland op de hoofd- en subonderdelen van de Global Gender Gap Index 2021
Tabel: Scores van Nederland op de hoofd- en subonderdelen van de Global Gender Gap Index 2021

Over The Global Gender Gap Report

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen remt economische groei en belemmert landen om concurrerender te worden. Gezien de urgentie om de gender gap te dichten brengt het WEF jaarlijks een rapport uit waarin landen onderling worden vergeleken en inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre landen voortgang boeken in het opheffen van ongelijkheid tussen beide seksen op vier aspecten van ongelijkheid: (1) economische participatie en kansen; (2) toegang tot onderwijs; (3) gezondheidszorg en levensverwachting; en (4) politieke invloed. De zogenoemde ‘Global Gender Gap Index’, met de overall score, staat daarin centraal. De score kan variëren van 0 (ongelijkheid) tot 100% (gelijkheid).

Het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Amsterdam Business School van de UvA is partnerinstituut van het WEF. Volberda, hoogleraar Strategisch Management & Innovatie en directeur van ACBI, verzamelde met zijn team de data voor Nederland.