Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De waardering van bedrijven voor het Nederlandse ondernemingsklimaat is gedaald en één op de zes bedrijven overweegt haar activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Die en andere conclusies komen uit de eerste Monitor Ondernemingsklimaat. Het belastingklimaat, uitvoerbaarheid van de regelgeving en een negatief sentiment over het bedrijfsleven zijn de drie belangrijkste knelpunten.

Over de monitor

De monitor is ontwikkeld door SEO Economisch Onderzoek en het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van de monitor is om systematisch inzicht te geven in actuele ontwikkelingen binnen het ondernemingsklimaat. Binnenkort wordt de Monitor in de Tweede Kamer besproken.

Waardering gedaald

Bedrijven beoordelen het Nederlands ondernemingsklimaat met een voldoende, maar vinden wel dat het in het afgelopen jaar minder aantrekkelijk is geworden. Het gemiddelde rapportcijfer is gedaald van 6,7 naar 6,4. Het aantal bedrijven dat een onvoldoende geeft is verdubbeld tot bijna een kwart van de bedrijven. Jongere organisaties en de zakelijke en financiële (bedrijven gericht op kantoorwerk) hebben over het algemeen een positiever beeld, uitvoerende bedrijfstakken zoals de bouw, handel en industrie zijn negatiever gestemd.  

Het sentiment over het bedrijfsleven, belastingklimaat en faciliterende wetgeving scoren ondergemiddeld en zijn daarnaast van relatief grote invloed op de algehele perceptie van het bedrijfsleven over het ondernemingsklimaat.

Voorspelbaarheid van overheid neemt af

Een meerderheid van de bedrijven ziet het overheidsbeleid op klimaatverandering en omgevingseffecten als onvoorspelbaar. Ook het belastingbeleid en wettelijke voorschriften voor bedrijven worden als onvoorspelbaar gezien. Tegelijkertijd wordt het Nederlands verduurzamingsbeleid en de wettelijke voorschriften rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als strikter gezien dan in het buitenland.

Eén op de zes bedrijven overweegt verhuizing naar buitenland

Ongeveer 16 procent van de bedrijven overweegt regelmatig, vaak of voortdurend of ze bedrijfsactiviteiten naar het buitenland moeten verhuizen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal bedrijven dat vorig jaar al aangaf aan een verhuizing te denken. Onder organisaties die hoofdzakelijk internationaal actief zijn, ligt dit aandeel hoger: 1 op 3 (33%). Bedrijven die verplaatsing overwegen, opereren doorgaans internationaal en zijn ook actiever op het gebied van innovatie. Ook kleinere (en waarschijnlijk mobielere) bedrijven denken frequenter na over verplaatsing.

Meer informatie

Het onderzoek werd mede door Prof. dr. Henk Volberda uitgevoerd. Hij is als hoogleraar Strategie & Innovatie verbonden aan de Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation.

Meer informatie en contact

Prof. dr. H.W. (Henk) Volberda

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Sectie Strategy & International Business