Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Troje is een van de meest prominent vindplaatsen in de archeologie. De beschrijving van de mythische stad door Homerus en Vergilius heeft vele generaties kunstenaars, reizigers en wetenschappers geïnspireerd. De spectaculaire ontdekkingen van Heinrich Schliemann in de late 19e eeuw droegen ertoe bij dat archeologie een volwaardige discipline werd. Ook latere opgravingen op de site hebben geleid tot wetenschappelijke en publieke aandacht, maar ook tot controverses.

Troje UNESCO Erfgoed

Sinds de zomer van 2016 neemt de Universiteit van Amsterdam deel aan de nieuwe opgravingen in Troje, die worden geleid door prof. dr. Rüstem Aslan van de Çanakkale Onsekiz Mart Universiteit in Turkije. De opgravingen hebben als doel nieuw licht te doen schijnen op oude vragen door het toepassen van andere perspectieven, technieken en methodieken. Omdat Troje  al 20 jaar op de UNESCO Erfgoed lijst staat, heeft het Turkse ministerie van Cultuur  2018 uitgeroepen als het ‘Troje jaar’. Binnen dat kader wordt de samenwerking nog versterkt.

Het project

Het Amsterdamse team richt zich op de Archeologie van de archeologie in Troje. In meer dan 150 jaar hebben er vele archeologen gewerkt in Troje, telkens met een ander doel en met wisselende methoden en technieken. De bestudering van  de manieren waarop deze onderzoekingen hebben geleid tot wetenschappelijke en populaire ideeën over Troje kunnen helpen het proces van archeologie als zodanig te begrijpen.

Het Amsterdamse team, dat geleid wordt door Dr. Gert Jan van Wijngaarden, onderzoekt de invloed van de wijze waarop archeologische vondsten worden verzameld en gedocumenteerd op interpretaties over de site. Om dit te kunnen doen worden publicaties, dagboeken en velddocumentatie onderzocht. Ook wordt er veldwerk gedaan in Troje zelf, zoals het her-opgraven van opgravingsputten die zijn dicht gegooid en het onderzoeken van storthopen van de oude opgravingen. Dit veldwerk wordt in de zomers van 2018 en 2019 uitgevoerd.

Vanwege Troje’s prominente rol in de archeologie zullen de conclusies van dit onderzoek van belang zijn voor de archeologie als geheel.

Steun het Amsterdam Troy project

Wij proberen dit project deels te financieren via het crowdfunding platform van de Universiteit van Amsterdam. U kunt ons project steunen. Met uw bijdrage financieren we de reiskosten van de teamleden en de operationele kosten van het veldwerk.

Projectinformatie in de Turkse taal

Troya arkeolojide oldukça önemli bir yere sahiptir. Amsterdam Üniversitesi 2016 yılı yaz sezonundan itibaren, Troya’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında yürütülen yeni kazılara katılmıştır.

Contactinformatie

Dr. G.J.M. (Gert Jan) van Wijngaarden

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Archeologie