Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Behouden, bevorderen en onderzoeken van het linguïstische, historische en culturele erfgoed van Europese Dovengemeenschappen met behulp van een integraal platform.
Sign Hub Video

Een innovatieve en omvattende informatiebron

SIGN-HUB is een vierjarig onderzoeksproject (2016-2020) gesubsidieerd door de Europese Commissie (in de context van Horizon 2020 Reflective Society 2015, Onderzoeks- en Innovatieacties). Het project werd ontwikkeld door een Europees onderzoeksteam. Het doel van het project is het opzetten van een innovatieve en omvattende informatiebron voor:

  • de linguïstische, historische en culturele documentatie van het erfgoed van Dovengemeenschappen;
  • en gebarentaaltests voor klinisch of educatief gebruik.

Een belangrijke stap voor het behouden en verspreiden van gebarentalen

Ondanks een hernieuwde interesse in gebarentalen, en, in sommige Europese landen, wettelijke erkenning, zijn gebarentalen grotendeels nog steeds bedreigd. Deze bedreiging is het resterende resultaat van beleid dat het gebruik van gebarentalen marginaliseert. Het verdiepen van kennis wat betreft gebarentaalgrammatica’s is dus een belangrijke stap voor het bewaren en verspreiden van gebarentalen. Binnen het SIGN-HUB project wordt dergelijke kennis op basis van een theoretisch gebaseerde comparatieve benadering verzameld. Het project levert zo ook een belangrijke bijdrage aan de beschrijving van het menselijke taalvermogen, die tot nu toe vooral is gebaseerd op gesproken talen.

Om dit doel te bereiken wordt binnen het project een vrij toegankelijk, digitaal platform gecreëerd. De inhoud van het platform zal afkomstig zijn uit de volgende domeinen (deze kunnen in de toekomst met andere gebarentalen worden aangevuld):

  1. digitale grammatica’s van 6 gebarentalen, samengesteld met behulp van een nieuw online instrument voor het schrijven van gebarentaalgrammatica’s;
  2. een interactieve digitale atlas van linguïstische structuren van gebarentalen uit alle delen van de wereld;
  3. online instrumenten voor het testen van gebarentaalvaardigheden voor gebruik in educatie en klinische interventie;
  4. het eerste digitale archief van levensverhalen van oudere gebaarders, ondertiteld en deels geannoteerd voor linguïstische eigenschappen.

7 deelnemende landen

De bovengenoemde inhoudelijke componenten, die door het online platform voor specialisten en het brede publiek toegankelijk worden gemaakt, zullen bijdragen aan de verkenning en waardering van zowel de identiteit als ook de culturele, historische en linguïstische waardes van Dovengemeenschappen; ze zullen verder onze linguïstische kennis met betrekking tot de natuurlijke talen van Doven verdiepen en een impact hebben op de diagnose van taalstoornissen binnen deze minderheden.

Aan het project doen zeven landen mee: Duitsland, Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Spanje en Turkije. Het project omvat vier zogenaamde Working Packages gewijd aan management, inhoud, technologie en disseminatie.