For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Cognitie is een breed begrip, dat waarnemen, denken en doen omvat, maar ook emotie, bewustzijn en bewegen. Kortom, de mentale vaardigheden die mensen in staat stellen adequaat om te gaan met hun omgeving en leren zich te verbeteren. Het zwaartepunt Brain and Cognition bestudeert hoe de hersenen deze vaardigheden mogelijk maken.

Binnen het zwaartepunt werken medici, psychologen, taalkundigen, neurologen, economen, gedragskundigen, biologen en logici samen. Speciale aandacht gaat uit naar onder meer geheugen en leervermogen, muziekbeleving, leren van vreemde talen, neuropathologie, consumentengedrag, bewustzijn, visuele perceptie en wiskundige modellen van cognitieve processen. Zo dekt het onderzoek het volledige spectrum van hersencel tot sociaal gedrag af. 

Brain and Cognition is een interdisciplinair onderzoekszwaartepunt; de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) werkt samen met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), de Faculteit der Geneeskunde, de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB).

De praktische uitvoering van het zwaartepunt ligt bij het Amsterdam Brain and Cognition center (ABC), een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam.