For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. R.W. (René) Boomkens

Cultural Studies, specifically cultural history and cultural philosophy
Faculty of Humanities
Photographer: Jeroen Oerlemans

Visiting address
 • Oude Turfmarkt 145
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Bio

  René Boomkens is hoogleraar Cultuurbeschouwing en cultuurgeschiedenis en voorzitter van de capaciteitsgroep Cultuurwetenschappen. Hij studeerde filosofie, theologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1998 op het proefschrift Een Drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotor was prof. Lolle Nauta. Zijn onderzoek richt zich op onderwerpen als moderne stedelijke cultuur, populaire en alledaagse cultuur, popmuziek, globalisering en neoliberalisme, kunst en kunstenaars in de publieke sfeer, en op de geschiedenis en actualiteit van de cultuurfilosofie en esthetica. Hij publiceerde boeken over popmuziek (Kritische Massa -1994), geweld en media (De Angstmachine -1996), stad en moderniteit (Een Drempelwereld - 1998), globalisering (De Nieuwe Wanorde -2006), de crisis van de universiteiten (Topkitsch en Slow Science-2008) en een inleiding in de cultuurfilosofie (Erfenissen van de Verlichting - 2011). Over deze en verwante onderwerpen publiceert hij regelmatig in wetenschappelijke en publiekstijdschriften en in opiniebladen. Hij zet zich in voor een brede oriëntatie van de hedendaagse filosofiebeoefening, gericht op zowel het academische als het publieke debat, en op thema's en vraagstukken van internationaal zowel als nationaal belang. Bij onderzoeksschool ASCA (UvA) leidt hij de onderzoeksgroep Arts & Politics.

  Hij was oprichter (1980) en jarenlang redactielid van Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie,  was redactielid van het wetenschapsfilosofisch tijdschrift Kennis & Methode, en van het literair-culturele tijdschrift De Gids. Ook was hij jarenlang redacteur van de boekenreeks Kennis, openbare mening en politiek van uitgeverij Van Gennep. Op dit moment werkt hij aan een boek over globalisering en neoliberalisme. In juni 2017 gaf hij de jaarlijkse Boekmanlezing onder de titel Kunstenaars en het publieke domein. In september 2017 verzorgde hij een lezing voor het Freudfestival 'Scheurende Democratie' onder de titel Neoliberale cultuur en het onbehagen in de politiek.

 • Complete list of publications
 • Publications

  2018

  • Boomkens, R. (2018). Futile Dutchness or Idiosyncratic Transnationalism: Homemade Pop, National Identity, and Global Culture. In L. Mutsaers, & G. Keunen (Eds.), Made in the Low Countries: Studies in Popular Music (pp. 5-13). (Routledge Global Popular Music Series). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315687377-2 [details]

  2016

  2022

  • Boomkens, R. W. (2022). Van homo ludens naar homo oeconomicus: Neoliberalisme als cultureel fenomeen. [details]

  2017

  • Boomkens, R. (2017). De kunstenaar en de publieke ruimte. Boekman, 29(111), 54-56, 58. [details]

  2016

  • Boomkens, R. (2016). Only a promise of happiness? Over de toekomst van de kunstkritiek. Boekman, 28(106), 4-7. [details]

  2015

  • Boomkens, R. (2015). Smile or Die! Over de toekomst van de cultuurwetenschappen. (Oratiereeks; No. 552). Universiteit van Amsterdam. [details]

  2014

  • Boomkens, R. (2014). Marcuse versus 'het systeem': over de actualiteit van de eendimensionale mens. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 54(3), 6-13. [details]

  2000

  • Boomkens, R. (2000). $ign of the times: De popsong als volkslied van de globalisering. (Oratiereeks). Vossiuspers AUP. [details]

  1998

  • Deben, P. L. L. H., de Gans, H. A., Teijmant, I., & Boomkens, R. (1998). Huishouden in Amsterdam: over prognoses, wonen en leefbaarheid. In I. Teijmant, & B. Huls (Eds.), Dag stad: essays over de stadsontwikkeling van Amsterdam (pp. 35-43). Amsterdam: Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling.

  1997

  • Boomkens, R., van Delden, B., de Klerk, L., Musterd, S., Yap, H. S., & van der Wouden, R. (1997). Stad zonder horizon; stadspolitiek en stedelijke ontwikkeling in Nederland. Van Gennep. [details]

  Talk / presentation

  • Boomkens, R. (speaker) (22-9-2017). Neoliberale cultuur en de crisis van de politiek, KNAW.
  • Boomkens, R. (speaker) (27-6-2017). De cultuur van de publieke ruimte.

  Others

  • Boomkens, R. (participant) (24-1-2019). De maakbaarheid van het individu (other).
  • Boomkens, R. (visiting researcher) (1-10-2018 - 1-7-2019). Université de Liège (visiting an external institution).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities