For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. R.P.C.W.M. (Roland) Brandsma

Faculty of Economics and Business
Sectie Economics of Taxation

Visiting address
 • Roetersstraat 11
Postal address
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Profile

  Positions

  Lecturer Fiscal Economics 

  Dissertation title

  Capita Selecta Dividendbelasting

  Corporate ties

  Tax Partner at PricewaterhouseCoopers Tax Advisors the Netherlands; Substitue Judge in the Tax Chamber of the Higher Court of The Hague; Professor of Tax Law at Nyenrode Business University

  Curriculum Vitae

 • Teaching

  Current year

  International Tax Compliance [80055]
  National Tax Compliance [80054]

  Course materials are available through the UvA Blackboard Server
 • Publications

  2010

  • Pancham, S. R., & Brandsma, R. P. C. W. M. (2010). Enkele fiscale gevolgen van het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag voor Aruba: Een vriend discrimineer je niet, maar een heel oude vriend wel? Weekblad voor Fiscaal Recht, 139(6856), 545-554. [details]

  2009

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2009). De afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6817), 797-807. [details]
  • Brandsma, R. P. C. W. M., van der Geld, J. A. G., & de Vries, R. J. (2009). Fiscaal crisispakket 2009. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6803), 313-319. [details]

  2008

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2008). Al dan niet (uiteindelijk) gerechtigd tot het dividend: het besluit over Forward Purchase Agreement en Second Trading Line. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6778), 938-954. [details]
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2008). De dividendbelasting: een kat in het nauw maakt rare sprongen. Fiscaal Ondernemingsrecht, 97, 57-65. [details]

  2006

  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Pancham, S. R. (2006). Krijgt u de renteaftrek nog voor elkaar geboxed? De tweede ronde! Werken aan winst: Groepsrentebox en renteaftrek. Weekblad voor Fiscaal Recht, 135(6687), 1064-1070.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Pancham, S. R. (2006). Krijgt u de renteaftrek nog voor elkaar geboxed? Werken aan winst: groepsrentebox en renteaftrek. Weekblad voor Fiscaal Recht, 135(6678), 774-784.

  2005

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2005). De wijzigingen voor de bronstaten in de moeder-dochterrichtlijn en de Nederlandse reactie. Fiscaal Tijdschrift FED, 65, 3-10.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2005). Fokus op dividenden in de Europese Unie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 134, 701-709.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Pancham, S. R. (2005). De toewijzing van heffingsrechten in belastingverdragen inzake vermogensinkomsten: enige trends. Fiscaal Ondernemingsrecht, 78, 78-87.

  2003

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2003). Hybride leningen. In Fiscale Monografie nr. 106 Deventer: Kluwer.

  2019

  • Boulogne, G. F., & Brandsma, R. P. C. W. M. (2019). Juridische splitsing: Een fiscale analyse. (Fed fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2012

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2012). Bescherming van de Nederlandse heffingsgrondslag: causale verbanden, zakelijke overwegingen en valutaresultaten onder artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Fiscaal Ondernemingsrecht, 120, 101-110. [2]. [details]

  2010

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2010). De verdragsrechtelijke gevolgen van een middellijke inkoop van eigen aandelen. In K. Braun, T. van Kempen, T. de Kroon, K. van Raad, A. Rijkers, K. van der Spek, S. Strik, ... G. van Westen (Eds.), 40 jaar cursus belastingrecht: opstellen aangeboden aan Leno Sillevis en Nico de Vries, ter gelegenheid van hun afscheid als hoofdredacteur respectievelijk lid van de hoofdredactie bij het 40-jarige bestaan van de cursus belastingrecht (pp. 27-39). Deventer: Kluwer. [details]

  2007

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2007). HR (nr 43 203). 92. Case note on: HR, 9/02/07 Fiscaal Tijdschrift FED, 2007(67-20), 13-17.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Boers, S. M. (2007). De nieuwe bijzin in artikel 10a, derde lid, Wet Vpb 1969: een kleine stap voor het Ministerie van Financiën, een grote verandering voor het bedrijfsleven! Weekblad voor Fiscaal Recht, 136(6746), 1369-1374. [details]

  2006

  • Brandsma, R. P. C. W. M., van der Paardt, M., Pancham, S. R., & Weber, D. M. (2006). De EG-verdragsvrijheden. In Europees Belastingrecht Deventer: Gouda Quint.

  2005

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2005). Dutch investment opportunities for U.S. companies. Tax Notes International Weekly News, 1011-1012.

  2004

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2004). Deelneming en hybride leningen.. In R. E. M. Niessen, W. F. E. M. Egelie, & J. van Tilburg (Eds.), De deelnemingsvrijstelling Deventer: Kluwer.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2004). Onderkapitalisatie van vennootschappen. In Fiscale Monografie nr. 111. Deventer: Kluwer.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Pancham, S. R. (2004). Deelnemingsperikelen. In Lezingen Commissie Vaktechniek 2002/2003 Den Haag: SDU.

  2002

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2002). Aanmerkelijk belang en de buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting. In Aan Blokland Den Haag: Koninklijke Vermande.

  1995

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). Enige (verdragsrechtelijke) aspecten van compartimentering. In N. de Vries (Ed.), Nico de Vries-bundel Gouda: Quint.

  2009

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2009). De positie van de hybride lening in het consultatiedocument. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 17-18. [details]
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2009). Kiezen en delen: van consultatiedocument tot wetsvoorstel. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 4-5. [details]
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Hofman, A. W. (2009). De voorgestelde wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling: over het oppoetsen van het visitekaartje voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6834), 1393-1399. [details]

  2008

  2007

  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Boers, S. (2007). It pays to participate. International Tax Review, June.

  2006

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2006). Reform proposals fire competitive urge. International Tax Review, September.

  2005

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2005). Focus op dividenden in de Europese Unie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 21-05-05.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2005). Het nieuwe opstapbesluit: de charme van de eenvoud. Weekblad voor Fiscaal Recht, 03-11-05.

  2004

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2004). De Wet VPB 2007 vanuit het perspectief van de fiscale wetenschap. Fiscaal Ondernemingsrecht, 75, 145.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2004). Het wetsvoorstel Aftrekverbod inzake aankoopkosten deelnemingen: een baksteen of een rimpeling in de deelnemingsvijver. Weekblad voor Fiscaal Recht, 06-05-04.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Kampschöer, G. W. J. M. (2004). De gevolgen van de onderkapitalisatie voor binnenlandse belastingplichtigen die uitsluitend in Nederland actief zijn. Fiscaal Ondernemingsrecht, 73, 73-106.

  2003

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2003). De Wet VPB 1969 bestaat 35 jaar: de hybride lening (in Europees perspectief). Weekblad voor Fiscaal Recht, 16-10-03.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2003). De zaak Bosal: uitlaatklep of katalysator? Weekblad voor Fiscaal Recht, 18-09-03.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2003). Recente en aankomende wetswijzigingen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Weekblad voor Fiscaal Recht, 24-01-03.

  2002

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2002). De Hoge Raad gaat "om": de aankoopkosten van een (binnenlandse) deelneming zijn (alsnog) aftrekbaar! Weekblad voor Fiscaal Recht, 11-07-02.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (2002). Elke burger wordt geacht de wet te kennen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 24-12-02.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Gooijer, J. (2002). Fiscale eenheid en de samenloop met juridische fusies en splitsingen. Fiscaal Ondernemingsrecht, 62, 81.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Gooijer, J. (2002). Het Veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: hybride leningen in de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 21-11-02.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., & Pancham, S. R. (2002). De regeling inzake de EU-beleggingsdochter wordt wederom aangepast. Weekblad voor Fiscaal Recht, 10-10-02.
  • Brandsma, R. P. C. W. M., Gooijer, J., & Tuyp, M. B. J. M. (2002). Enige capita selecta inzake de fiscale behandeling van hybride leningen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 20-06-02.

  1996

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1996). De aanmerkelijk-belangregeling en agio: bonus of malus? Weekblad voor Fiscaal Recht, 24-10-96.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1996). Een voordeel uit de vervreemding van aandelen onder het nieuwe aanmerkelijk-belangregime: kritiek in de marge. Weekblad voor Fiscaal Recht, 12-09-96.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1996). Winstdrainage bij overnameholdings en dividendbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 25-04-96.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1996). Winstdrainage in Nederland, compenserende heffing bij een dual-resident? Fiscaal Weekblad FED, 56, [431].

  1995

  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). De aftrek van rente bij een spaarhypotheek. MBB. Belastingbeschouwingen, februari.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). De fiscale eenheid en de inhouding en verrekening van dividendbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 16-03-95.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). De inhoudingsvrijstelling in de Wet div.bel. 1965 inzake werknemersspaarregelingen kan worden afgeschaft. Weekblad voor Fiscaal Recht, 26-01-95.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). De verbetering van het fiscale vestigingsklimaat in Nederland en het achterwege laten van de inhouding van dividendbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 14-09-95.
  • Brandsma, R. P. C. W. M. (1995). Een vreemde vervreemding van aanmerkelijk-belangaandelen: de omzetting van een onmiddellijk belang in een middellijk belang tegen een onzakelijke prijs. Weekblad voor Fiscaal Recht, 04-05-95.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Post Academisch Onderwijs Belastingrecht
   Lid van het bestuur