For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Ing. J.R. (Jan) Buursma

Facility Services

Visiting address
 • Hogehilweg 21
Postal address
 • Postbus 200
  1000 AE Amsterdam
 • Profiel Jan Buursma (GOR lidmaatschap)

  Functie

  • Adviseur veiligheid, gezondheid, milieu en mobiliteit (FS)
  • Central Milieucoördinator Wetenschappelijk centrum Watergraafsmeer.
  • Taskforce Duurzaamheid.

  Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Centrale Eenheden

  Betrokken medewerkers maken het verschil. Ze zijn vaak gelukkiger in hun werkbare en privé leven. Het creëren van een organisatiecultuur waarbij iedereen in zijn kracht kan staan, waar collegialiteit betekenis heeft, leiderschap oog heeft voor alle medewerkers is voor mij een van de belangrijks argumenten om in de OR zitting te nemen. 

  De transitie naar een nieuwe wereld van o.a. de centrale diensten creëert  kansen voor medewerkers maar vraag uiterste zorgvuldigheid medewerkers voor wie dat minder vanzelfsprekend is.  

  De ondernemingsraad speelt hierbij een belangrijk rol binnen de UVA. Er zijn immers veel ontwikkelingen die invloed hebben op de medewerkers en de organisatie. Dit vraagt om een kritische bik.

  Binnen de GOR zit ik in het dagelijks bestuur, in de volgteams van AC en FS, de VGWM-commissie en in de werkgroep herhuisvesting centrale diensten.

  Voor mij zijn belangrijke speerpunten: 

  • Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
  • Sociale veiligheid, integriteit en de organisatiecultuur.
  • Zorgvuldig keuzes maken bij de samenvoeging/samenwerking van de centrale diensten.
  • Creëren van een duurzame onderneming.
  • Eigenaarschap van zowel de werkgever als de werknemer op deze thema’s.

  Daarnaast vind ik dat de UvA met al haar denkkracht meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de omgeving ten aanzien van leefbaarheid en duurzaamheid. Ik support dan ook graag  het steeds groter worden appel van de studenten om als organisatie verder te verduurzamen.

  In mijn eerder loopbaan (ik werk inmiddels 3 jaar voor de UvA ) heb ik in diverse rollen 20 jaar bij een grote arbodienst gewerkt en bedrijven geadviseerd op het gebied van gezondheid en ziekteverzuim. Daarnaast onderwijsinstelling geadviseerd over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

  Ik ben er van overtuigt dat de GOR  alleen maar een constructieve dialoog kan voeren met de bestuurder als ze weten wat er speelt op de werkvloer.  Vanuit de GOR is het belangrijk goed te blijven communiceren met de achterban waarbij we open moeten staan voor feedback en signalen vanuit de achterban.

 • Ancillary activities
  No ancillary activities