For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. R.P.C. (Rob) Cornelisse

Tax law
Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Isabel Nabuurs

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A.9.14
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Rob Cornelisse is sedert zijn voltooiing van de studie fiscale economie in 1983 (cum laude) verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij promoveerde in 1992 op het proefschrift "Enige fiscale aspecten van goodwill". In 1999 is hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht. Hij is als annotator verbonden aan het Fiscale weekblad FED alsmede de BNB. Hij is lid van de redactie van de FED en MBB. Daarnaast is hij als belastingadviseur verbonden aan Loyens & Loeff.

  Publicaties

  Klik op link voor overzicht van publicaties.

  Bereikbaarheid

  Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht: 020-5253459;
  Privé: 035-5247633
  Mobiel: 06-57599278

 • Publications

  2018

  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Advieskosten en toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7263), 1500-1502. [216]. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C. (2017). De fiscale gevolgen van het verbreken van de vennootschappelijke betrekkingen tussen de crediteur en de debiteur van een onzakelijke geldlening. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7186), 489-493. [77]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). De verstrekking door een natuurlijk persoon van een converteerbare (obligatie)lening. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7204), 1047-1050. [166]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Tweetrapsmaking/tweetrapsschenking (fideï commis) en aanmerkelijk belang. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7187), 508-512. [81]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Vruchtgebruik op aandelen en toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7211), 1270-1274. [202]. [details]

  2019

  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Herinvesteringsreserve boekwinst verkocht pand voor funderingsherstel verhuurd pand. 40. Case note on: HR, 11/01/19, 17/03603, ECLI:NL:HR:2019:33 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019.
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Hoge Raad (Autonome uitleg begrip ondernemer). 25. Case note on: Hoge Raad, 30/11/18, 17/01640 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak.
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Is het innen van de conserverende aanslag bij emigratie in strijd met de goede verdragstrouw? Weekblad voor Fiscaal Recht, 148(7281), 386-391. [65]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Objectief, subjectief of hybride? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(8), [410]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Verhoging ab-tarief en lenen bij de eigen BV. Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(10), 14-16. [65]. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2015

  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Aanmerkelijk belang in een niet in Nederland gevestigde vennootschap en emigratie. Fiscaal Tijdschrift FED, 75(21), [85]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Reactie op het artikel "De interest rate swap in drie fiscale sferen". Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7088), 366-367. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). Verstrekking van een onzakelijke geldlening door een natuurlijk persoon die geen aandeelhouder is in de aandeelhouder. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7093), 535-538. [details]

  2012

  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Goed koopmansgebruik. (8 ed.) (Fed's fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Remigratie en AB. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(7), 1-3. [362]. [details]

  2011

  • Cornelisse, R. P. C. (2011). De 'Ruilarresten' revisited. MBB. Belastingbeschouwingen, 80(12), 508-513. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Derckx, G. J. W. M. (2011). De onzakelijke geldlening (door moeder aan dochter) bestaat niet: wel de onzakelijke investering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6902), 488-489. [details]

  2010

  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). - 6e dr. (Fed fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Enige reflecties over duurzame en eenduidige fiscale regelgeving. In H. P. A. M. van Arendonk, J. J. M. Jansen, & L. G. M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten: vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (pp. 63-72). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2008

  • Bon, W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Aandelen kunnen feitelijk [fiscaal] niet functioneren als vreemd vermogen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6751), 137-143. [details]
  • Brüll, D., Zwemmer, J. W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Goed koopmansgebruik. (7 ed.) (Fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]

  2018

  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). (7e ed.) (Fed fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Enige bespiegelingen over art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(7), [359]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). HR (nr. 16/04243: Samenstel van overeenkomsten). BNB, 2018(40).
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). HR (nr. 17/00726: Herwaarderingswinst en herinvesteringsreserve). BNB, 2018(107).
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). HR (nr. 17/01386: Kansspelbelasting). Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(58).
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). HR (nr. 17/05350: Pensioenverplichting en bedrijfsopvolgingsfaciliteit). BNB, 2018(200).

  2017

  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Conserverende aanslag bij emigratie en treaty override: acte claire? Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(2), [8]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). HR (15/04760: Tonnageregime van toepassing op door de vennoot in CV ontvangen verkoopprovisie). Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(18), [174]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE9444&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). HR (nr. 15/03451: Rekenrente bij waardering van een aan een pensioenverplichting soortgelijke verplichting. Verplichte gedeeltelijke vrijval). Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(1), 123-123. [5].
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). HR (nr. 16 04243: Vennootschapsbelasting; art. 3.25 Wet IB 2001). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2018, [40]. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3075

  2016

  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Goed koopmansgebruik. (9 ed.) (Fed’s Fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). De moeizame symbiose tussen lucratief belang en aanmerkelijk belang bij emigratie en overlijden. Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7128), 86-93. [14]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). HR (14/06531: Wettelijke waarderingsregels pensioenverplichtingen leiden tot winstneming bij vennootschap die haar feitelijke leiding naar Nederland heeft verplaatst). BNB, 2016(5), 1275-1275. [50].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). HR (nr. 13/04120: overdracht van pensioenverplichting in eigen beheer. Aan na-indexatie toe te rekenen deel niet aftrekbaar in het jaar van overdracht). BNB, 2016(2), 317-317. [13].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). HR (nr. 13/04121: wettelijke waarderingsregels leiden bij overname van pensioenverplichtingen tegen een rekenrente van minder dan 4% tot winstneming bij overnemer). BNB, 2016(2), 356-357. [14].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). HR (nr. 15/04483: Ook bij vervreemding bedrijfsmiddel tegen te lage waarde onttrokken winst kan in beginsel worden toegevoegd aan herinvesteringsreserve.). BNB, 2016(22), 4907-4908. [222].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). HR (nr. 15/04912: Ook bij vervreemding bedrijfsmiddel tegen te lage waarde kan in beginsel worden toegevoegd aan de herinvesteringsreserve.). BNB, 2016(22), 4928-4928. [223].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Onzakelijke geldleningen verstrekt door emigrerende AB-houders. Fiscaal Tijdschrift FED, 76(18), [92]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Rb. Den Haag (nr. SGR 15/2999: Geen step-up van verkrijgingsprijs van AB in een Nederland gevestigde vennootschap bij terugkeer vanuit België naar Nederland.). Fiscaal tijdschrift FED, 2016(6), 7-9. [28].
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Reactie: Voorzien en reserveren voor groot onderhoud niet vanzelfsprekend (WFR 2016/9). Fiscaal Tijdschrift FED, 76(7), [32]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Tegengestelde bewegingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(4), [484]. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2016-484 [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Lubbers, A. O. (2016). Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 75-82). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  2014

  2013

  • Cornelisse, R. P. C. (2013). Bijzonder aandeel en fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(7), 1-2. [291]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). De particulier in de inkomstenbelasting. §2.3.5: De belastbare inkomsten uit eigen woning. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 132-146). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 11/05078, LJN BX6705). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 384-415. [21]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C05462&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 12/01957, LJN BX9148). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(13), 2653-2670. [138]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 12/05870: herinvesteringsvoornemen op concernniveau niet zonder meer voldoende om herinvesteringsvoornemen bij concernvennootschap aan te nemen). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(19), 4300-4308. [213]. [details]

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 42935: afschrijving op pachtrecht berust deels op niet-zakelijke overwegingen). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(15), 3139-3153. [185]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 42970: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(3), 475-510. [26]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43056: uitstel winstneming tot levering nu risico eerst bij levering op koper overgaat). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(11), 2246-2267. [134]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43266: herinvesteringsreserve ter zake van vervreemde landbouwgrond, belang investeringsvoornemen). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(21), 4104-4131. [271]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43497: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(6), 1289-1307. [74]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43534: dotatie aan vervangingsreserve: de netto-opbrengst bij vervreemding). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(18), 3456-3473. [223]. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. (10e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Media appearance

  • Cornelisse, R. (15-02-2017). Contra legem handelen van de belastingdienst. Contra legem handelen van de belastingdienst, FED Fiscale ergernissen.

  Others

  • Cornelisse, R. (participant) (24-2-2017). Fiscale referenda, liever niet?, FED Fiscale ergernissen (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Loyens & Loeff
   Of Counsel
  • Stichting Belastingwinkel Amsterdam
   Lid van de Raad van Advies
  • B & S Group S.A.
   member of the Supervisory board
  • Stichting 2 HEJB (ANBI)
   Voorzitter van het Bestuur
  • Stichting bev. beoefening bel.wetenschap
   Ondersteuning lsg belastingrecht UvA
  • Stichting Papageno Fonds
   Penningmeester