For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. R.M. (Rineke) van Daalen

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Political Sociology: Power, Place and Difference
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15718
  1001 NE Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Varia

  'Kinderopvang moet anders' (Volkskrant 18 december2010;
  'Weg met de tweedeling beroepsonderwijs/algemeen vormend onderwijs' (Nicis, zie verwijzing hieronder);
  'Het vmbo: de achterkant van gelijke kansen', in debat met Rien Rouw, 'Van gelijke kansen naar hoge verwachtingen' (Beleid en Maatschappij, 4, december 2010, zie verwijzing hieronder);
  'Iedere vmbo-er kan een vak leren' (NRC 23 april 2010); 

  Nicis Institute Beleid en Maatschappij

  Scholing en integratie

  Rineke van Daalen bespreekt de bundel levensverhalen die het resultaat is van een masterclass, gegeven door Christien Brinkgreve en Halleh Gorashi. Vijftien vrouwen uit alle windstreken schreven hun verhaal op.
  In de bespreking ligt de nadruk op het belang van scholing. De vrouwen hechten daar zelf veel belang aan, en zij laten zien hoe 'buitenlanderschap' in de Nederlandse bureaucratische molens gelijk staat aan 'ongeschoold', in:
  Waterstof, Waterlandstichting, 53, oktober 2010.

  Waterstof

  Wat is er mis met het voortgezet onderwijs?

  Rineke van Daalen recenseerde
  Jan Blokker 2011, Bedrog & onbenul. Onderwijs & besluitvorming. Amsterdam: Querido;
  en
  Graa Boomsma 2011, Uit de school. Barre ervaringen van een bevlogen docent. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, in:
  Bildung voor Allemaal? Blokker en Boomsma over het voortgezet onderwijs, Waterstof, Waterlandstichting, 56, mei 2011

  Waterstof

  EEN NIEUW BOEK

  Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen.
  Zestig procent van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar gaat naar het vmbo. Al vanaf de invoering in 1999 wordt dat schooltype afgeschilderd als schrikbeeld, als onderwijs voor verliezers in de kenniseconomie. In die kritiekklinkt een oud maar scherp standsbesef door. Daarmee is eenbelangrijke doelstelling van het vmbo mislukt: het tegengaan van de statusdaling van het lagere beroepsonderwijs. Wat is er waar van de onheilsberichten? En hoe gaat het eigenlijk toe op een vmbo-school?

  In Het vmbo als stigma bekijkt Rineke van Daalen de ontstaansgeschiedenis van het vmbo en de interacties in de klas. De spanning die telkens terugkeert is die tussen denken en doen, tussen theoretisch en praktisch onderwijs. Die oude tegenstellingen blijken diep verankerd in onze cultuur. Ze werken niet alleen door in de beoordeling van schoolprestaties, maar ook in het zelfbeeld van de leerlingen.

  Op 19 April (17.00-1900, Boekhandel Schimmelpennink, Weteringschans 177 Amsterdam), is de presentatie van Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen. Amsterdam: Augustus
  Zie voor het eerste hoofdstuk en luister naar een interview:

  Verwijzing Verwijzing

  Emoties

  In Maart 2008 organiseerde ze samen met Christien Brinkgreve,Jacob Boersema en Jan Willem Duyvendakeenstudiedag over emoties. Ze hield daar een lezing over het werk van Arlie Hochschild en schreef een artikel over haar dat in het zomernummer van Sociologie (2009, vol. 5, no. 2) is verschenen. Dat nummer is een themanummer over emoties, dat is geschreven door auteurs die deelnamen aan de studiedag in 2008. De organisatoren van die dag schreven de inleiding en zij vormen de gastredactie van het themanummer.

  Rineke van Daalen interviewde Arlie Hochschild in 2008 voor het Tijdschriftvoor Sociale Vraagstukken: Arlie Hochschild en de commercialisering van geluk:
  http://dare.uva.nl/record/301421    

  Onderwijs

  Rineke van Daalen doceert in de opleiding Sociologie. In het eerste semester was ze de coördinator van de basismodule Verzorging en Beleid, die door verschillende docenten werd gegeven (Jan Willem Duyvendak, Paul de Beer, Loes Verplanke, Evelien Tonkens, Christian Broër). In het tweede semester geeft ze een leeronderzoek naar het dagelijkse leven van leerlingen op het Vmbo, bekeken binnen het kader van een post-industriele, meritocratiserende kenniseconomie. Ook werkt ze mee aan de verdiepingsmodule Verzorging in Praktijk (Christian Broër). Daarnaast begeleidt  ze studenten bij hetschrijven van scripties en het volgen van stages. Haar expertise bestrijkt verschillende terreinen van de verzorgingssociologie.

  .

  Overgebleven werk

  In 2005 publiceerde Rineke van Daalen een boek over het overblijven in Nederland: Overgebleven werk. Kinderen tussen de middag op school. Amsterdam:Het Spinhuis. Het boek is gebaseerd op participerend onderzoektussen de middag, aangevuld met interviews. Het behandelt zowel de interacties tussen de middag (vooral geinspireerd op Behaviour in Public Places van Erving Goffman), als de plaats van de overblijf in breder maatschappelijk verband. De sociogenese van dit arrangement komt aan bod, evenals de plaats van dit buitenbeentje in de huidige verzoringsstaat, binnen de figuratie van ouders, scholen, beleidsmakers. Onderstaande artikelen, verschenen in Nrc Handelsblad (13/4/2005; 15/3/2007) en in TSS (11, 2005), geven een beeld van de thematiek die in het boek behandeld wordt.

  Paid mothering in the public domain

  Hoe meer onderwijs, hoe beter?

  Rineke van Daalen doet onderzoek naar de eigenwaarde en het zelfbeeld van leerlingen op het vmbo, en naarde plaats van het lagere beroepsonderwijs in de rangorde van het Nederlandse onderwijs.
  Ze publiceerde in 2006 samen met Ali de Regt  'Het vmbo als stigma. Een analyse van Nederlandse dagbladen in 2004', in Christien Brinkgreve & Rineke van Daalen, Over gelijkheid en verschil. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 83-97.
  Ze schreef een reactie op het rapport over het Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2008)onder voorzitterschap vanJ.R.V.A. Dijsselbloem, in de Waterstofkrant (zie verwijzing).

  Hoe heeft het zo ver kunnen komen met het onderwijs?
 • nieuw

  Klagende burgers en hun overheid. Vroeger en nu

  Dit artikel is geschreven ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. Het is een vergelijking tussen de klaagbrieven die ik voor mijn proefschrift (1987) bestudeerde (Klaagbrieven aan de Gemeente Amsterdam 1865-1920) en klachten die nu bij de Ombudsman terecht komen.
  Het is geschreven in de bundel Sylvia Lont, Petra Visscher (red.) 2012, 'Kunt u daar niet iets aan doen?' Vijfentwintig jaar Gemeentelijk Ombudsman Amsterdam. Amsterdam: Bas Lubberhuizen. 10-33
  zie voor het boekje:
  http://www.gemeentelijkeombudsman.nl/

 • Publications

  2013

  • van Daalen, R. (2013). Classroom preoccupations: the shadow of the past in Dutch vocational training. Human Figurations, 2(3). [details]
  • van Daalen, R., & Kuipers, G. (2013). Everyday practices and long term-processes: overcoming dichotomies with the work of Norbert Elias. Human Figurations, 2(3). [details]
  • van Daalen, R., & Kuipers, G. (Eds.) (2013). Everyday practices and long term-processes: Overcoming dichotomies with the work of Norbert Elias. Human Figurations, 2(3).

  2011

  • van Daalen, R. (2011). Scholen als culturele laboratoria. In C. Brinkgreve, M. van den Haak, B. van Heerikhuizen, J. Heilbron, & G. Kuipers (Eds.), Cultuur en ongelijkheid (pp. 136-147). Diemen: AMB. [details]

  2010

  • van Daalen, R. (2010). Children and childhood in Dutch society and Dutch sociology. Current sociology, 58(2), 351-368. https://doi.org/10.1177/0011392109354249 [details]
  • van Daalen, R. (2010). Het vmbo: de achterkant van 'gelijke kansen'. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 37(4), 368-372. [details]

  2009

  • Boersema, J. R., Brinkgreve, C., van Daalen, R., & Duyvendak, J. W. (2009). Emoties in de sociologie: de consequenties voor het vak. Sociologie, 5(2), 141-151. [details]
  • Hugenholtz, M., Bröer, C., & van Daalen, R. (2009). Apprehensive parents: a qualitative study on parents seeking immediate primary care for their children. British Journal of General Practice, 59(560), 173-180. https://doi.org/10.3399/bjgp09X394996 [details]
  • van Daalen, R. (2009). De emotiesociologie van Arlie Hochschild. Sociologie, 5(2), 152-164. [details]

  2008

  2007

  • van Daalen, R. M. (2007). Instituties rondom het gezin. In J. W. Duyvendak, & M. Otto (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over maatschappelijke instituties (pp. 207-224). Boom onderwijs.
  • van Daalen, R. M. (2007). Onhebbelijke kinderen. In A. Mooij, D. Bos, & S. van 't Hof (Eds.), Grenzeloos nieuwsgierig (pp. 47-56). Amsterdam: Bert Bakker.
  • van Daalen, R. M. (2007). Paid mothering in Public Domain: Dutch dinner ladies and their difficulties. Journal of Social History, (spring), 619-634. [details]

  2005

  • van Daalen, R. M. (2005). Overgebleven werk. Kinderen tussen de middag op school. Amsterdam: Het Spinhuis. [details]
  • van Otterloo, A. H., & van Daalen, R. M. (2005). Op de gezondheidsmarkt. Gezondheid, schoonheid en moraal. In A. Kluveld, & A. H. van Baal (Eds.), Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (pp. 174-187). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2004

  • de Regt, A. J., & van Daalen, R. M. (2004). Verborgen krenkingen in het onderwijs. Kanttekeningen bij meritocratisering. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31(4), 527-541. [details]
  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (2004). Verborgen krenkingen. Kanttekeningen bij het proces van meritocratisering. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31(4), 527-541. [details]

  2002

  • van Daalen, R. M. (2002). De invoering van kinderbijslag in Nederland. Kostwinning en standsbesef. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29(3). [details]

  2000

  • van Daalen, R. M. (2000). 'Domestic Interiors'. In P. N. Stearns (Ed.), Encyclopedia of European Social History (pp. 471-482). (5). New York: Charles Scribner's. [details]
  • van Daalen, R. M. (2000). 'The Emotions'. In P. N. Stearns (Ed.), Encyclopedia of European Social History (pp. 383-396). New York: Charles Scribner's. [details]
  • van Daalen, R. M. (2000). Geweld lokaliseren en begrijpen. Tijdschrift voor Criminologie, 42(3), 269-276. [details]
  • van Daalen, R. M., van der Zande, I., & Wanders, M. (2000). Het gezin. Een nieuwe sociale kwestie. In I. van der Zande (Ed.), Deugt de jeugd? Normen en waarden in gezin, school en politiek Maarssen: Elsevier/de Tijdstroom. [details]

  1999

  • van Daalen, R. M. (1999). Verzorgingsinstellingen. In N. Wilterdink, & B. van Heerikhuizen (Eds.), Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie (pp. 307-340). Groningen: Wolters Noordhoff. [details]
  • van Daalen, R. M., Dieleman, A. J., & van der Lans, J. (1999). Heft in eigen handen. Zelfsturing en sociale betrokkenheid bij jongeren. Assen: Van Gorcum. [details]

  1998

  • Verbeek - Heida, P. M., & van Daalen, R. M. (1998). Patienten en huisartsen op de medische markt: Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Medische Antropologie, 10(1), 117-133.
  • van Daalen, R. M. (1998). Het onmogelijke onderzoek naar huiselijk geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 40(1), 59-65.
  • van Daalen, R. M. (1998). Honderd jaar vrouwen en gezondheidsdeskundigen. In M. Gijswijt-Hofstra, & R. M. van Daalen (Eds.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (pp. 15-31). Amsterdam: University Press.
  • van Daalen, R. M. (1998). Verloskundige oefeningen. In M. Gijswijt-Hofstra, & R. M. van Daalen (Eds.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (pp. 205-213). Amsterdam: University Press.
  • van Daalen, R. M. (1998). Voor een ongeorganiseerd kinderleven. In B. Levering, I. van der Zande, & F. Leenders (Eds.), Mijn eigen kind is een ander verhaal. Professionals over hun ervaringen als opvoeder (pp. 125-133). Maarssen: Elsevier/de Tijdstroom.
  • van Daalen, R. M., & Verbeek - Heida, P. M. (1998). Patienten en huisartsen op de medische markt: Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Medische Antropologie, 10(1), 117-134.
  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (1998). Familiale hulp 1890-1950. In M. H. D. van Leeuwen, & J. van Gerwen (Eds.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (pp. 702-722). Amsterdam/Den Haag: Ned. Economisch Historisch Archief/Verbond van Verzekeraars.

  1997

  • van Daalen, R. (1997). Over handel en huiselijkheid: De familiebetrekkingen van Hollandse kooplieden. In N. Wilterdink, J. Heilbron, & A. de Swaan (Eds.), Alles verandert: Opstellen voor en over J. Goudsblom (pp. 179-186, 320-321). Amsterdam: Meulenhoff. [details]
  • van Daalen, R. M. (1997). 'Partnership' als nieuw model voor verloskundige zorg. Tijdschrift voor Verloskundigen, 22(7/8), 33-36. [details]
  • van Daalen, R. M. (1997). 'Partnership' als nieuw model voor verloskundige zorg. Tijdschrift voor Verloskundigen, 22(7/8), 33-36. [details]
  • van Daalen, R. M. (1997). Notities over handel en huishoudelijkheid. De familiebetrekkingen van Hollandse kooplieden. In J. Heilbron, N. Wilterdink, & A. de Swaan (Eds.), Alles verandert Amsterdam: Meulenhoff. [details]
  • van Daalen, R. M. (1997). Zivilisierung des weiblichen Ich [Review of: K. Liebsch (1997) -]. Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation, 8(november). [details]

  1996

  • van Daalen, R. M. (1996). Het ziekenhuis door de eeuwen heen. Rotterdam: Erasmus [Review of: J.T.M. van der Heyden (1996) -]. Medische Antropologie, 8(1), 217-218. [details]
  • van Daalen, R. M. (1996). Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek [Review of: R. Dekker (1996) -]. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 23(2), 411-413. [details]
  • van Daalen, R. M. (1996). Vragen om steun. Amsterdamse armen en de burgerlijke armenzorg omstreeks 1900. Psychologie en Maatschappij, 20(2), 137-149. [details]
  • van Daalen, R. M., & Smits, F. (1996). Solidariteit in Amsterdam. Steunverlening in het begin van de twintigste eeuw. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 23(3), 504-525. [details]

  1995

  • van Daalen, R. M. (1995). American Cool. Constructing a Twentieth-Century Emotional Style [Review of: P.N. Stearns. -]. In P. N. Stearns (Ed.), Unknown New York: University Press. [details]
  • van Daalen, R. M. (1995). American Cool. Constructing a Twentieth-Century Emotional Style [Review of: P.N. Stearns. -]. In P. N. Stearns (Ed.), Unknown New York: University Press. [details]
  • van Daalen, R. M. (1995). De collectieve zorg voor jonge kinderen. Kinderopvang en het spel van de vrije maatschappelijke krachten. Jeugd en Samenleving, 25(10), 595-606. [details]
  • van Daalen, R. M. (1995). De collectieve zorg voor jonge kinderen. Kinderopvang en het spel van de vrije maatschappelijke krachten. Jeugd en Samenleving, 25(10), 595-606. [details]

  2012

  • van Daalen, R. (2012). Klagende burgers en hun overheid: vroeger en nu. In S. Lont, & P. Visscher (Eds.), 'Kunt u daar niet iets aan doen?': Vijfentwintig jaar Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam (pp. 10-33). Amsterdam: Gemeentelijke ombudsman / Bas Lubberhuizen. [details]

  2010

  • van Daalen, R. (2010). Het vmbo als stigma: lessen, leerlingen en gestrande idealen. Amsterdam: Augustus. [details]

  2008

  • van Daalen, R. (2008). Arlie Hochschild en de commercialisering van geluk. TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 62(7/8), 16-18. [details]

  2007

  • van Daalen, R. M. (2007). Arbeidsverdeling en machtsverdeling tussen ouders, verzorgers en leerkrachten. Het geval van de overblijf. In J. W. Duyvendak, G. Engbersen, I. Verhoeven, & M. Teeuwen (Eds.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt (pp. 160-169). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • van Daalen, R. M. (2007). De Wereldburger. In I. Teijmant (Ed.), De samenleving ligt op straat: Essays voor Leon Deben (pp. 31-35). Amsterdam/Apeldoorn: Het Spinhuis.

  2006

  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (2006). Het vmbo als stigma. Een analyse van Nederlandse dagbladen in 2004. In C. Brinkgreve, & R. M. van Daalen (Eds.), Over gelijkheid en verschil (pp. 83-97). Amsterdam: Het Spinhuis.

  2005

  • van Daalen, R. M. (2005). De kinderbijslag in de politiek. In J. Berghman, S. Klosse, & G. Vonk (Eds.), Verwend of verdrukt. Kind en sociale zekerheid (pp. 166-185). Amstelveen/'s-Gravenhage: SVB/SDU. [details]
  • van Daalen, R. M., & van Otterloo, A. H. (2005). Gezond leven op een medische markt. In A. Kluveld, & H. van Baal (Eds.), Genezen Amsterdam: Amsterdam University Press.

  2004

  • van Daalen, R. M. (2004). [Review of: E.F. Jonker. Helpen tot je een ons weegt. Motivatie en ambitie van Amsterdamse jongeren in opleiding voor de ouderenzorg]. Medische Antropologie, 16(1).
  • van Daalen, R. M. (2004). [Review of: H. van Baal (2004) In search of a cure. The patients of the Ghent homoeopathic physician Gustave A. Van den Berghe (1837-1902)]. Medische Antropologie, 16(1).
  • van Daalen, R. M. (2004). [Review of: L. Terhell (2003) Changes in the personal network after divorce.]. MGV Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59(7/8).

  2003

  • de Regt, A. J., & van Daalen, R. M. (2003). Twintigste-eeuwse veranderingen in schoolse disciplinering: ruimte, tijd en beoordeling. In J. C. C. Rupp, & W. Veugelers (Eds.), Moreel-politieke heroriëntatie in het onderwijs (pp. 159-190). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. [details]

  2001

  • van Daalen, R. M., & Verbeek - Heida, P. M. (2001). `Het bestaansrecht van de huisarts.'. Huisarts en Wetenschap, 13(44), 601-604. [details]

  1998

  • Gijswijt - Hofstra, M. F., & van Daalen, R. M. (1998). Inleiding: vrouwen en de zorg voor gezondheid in Nederland. In M. F. Gijswijt-Hofstra, & R. van Daalen (Eds.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (pp. 7-12). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Daalen, R. M., & Gijswijt - Hofstra, M. F. (1998). Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Daalen, R. M., & Gijswijt - Hofstra, M. F. (1998). Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw. Amsterdam: University Press.

  2018

  2014

  2009

  • van Daalen, R. (2009). [Bespreking van: R. Sennett (2008) The Craftsman]. Sociologie, 5(3), 453-455. [details]

  2008

  • van Daalen, R. (2008). Hoe heeft het zover kunnen komen met het onderwijs? Waterstof : Krant van Waterland, 32. [details]

  2007

  • van der Veen, A., & van Daalen, R. M. (2007). Pilot huisbezoeken (Project Capabel). (SCO rapportenreeks; No. 785). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

  2006

  • Brinkgreve, C., & van Daalen, R. M. (2006). Over gelijkheid en verschil. Amsterdam: Het Spinhuis.
  • Brinkgreve, C., & van Daalen, R. M. (2006). Kinderen en hun rechten in Nederland: Grensverschuivingen. In B. Stappers-Karpinska (Ed.), Het eerste decennium van kinderrechten in Nederland - Tien essays over tien jaar Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland 1995-2005 Amsterdam: Kinderrechtencollectief.

  2005

  • van Daalen, R. M. (2005). Lessen uit de overblijf. TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 59(11), 10-13. [details]
  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (2005). Toetsen bevestigen sociale achterstand. TSS : Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 59(4), 24-27. [details]

  2003

  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (2003). Twintigste-eeuwse veranderingen in schoolse disciplinering: ruimte, tijd en beoordeling. In J. C. C. Rupp, & W. Veugelers (Eds.), Moreel-politieke heroriëntatie in het onderwijs (pp. 159-189). Garant. [details]

  2002

  • van Daalen, R. M. (2002). [Review of: M. du Bois-Reymond, H. Sünker. Childhood in Europe. Approaches-Trends-Findings]. Pedagogiek, 22(2).

  2000

  • van Daalen, R. M. (2000). Hoofdlijnen van de Wet basisvoorziening kinderopvang (advies). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken. [details]

  1998

  • van Daalen, R. M., & Gijswijt - Hofstra, M. F. (1998). "Alternatieve geneeswijzen": vrouwelijke genezers en patienten in de twintigste eeuw. In M. F. Gijswijt - Hofstra, & R. M. van Daalen (Eds.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (pp. 273-277). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  1997

  • van Daalen, R. M., & de Regt, A. J. (1997). Participatie, zelfdiscipline en formele controle. 0/25, 9, 10-14. [details]

  1996

  • van Daalen, R. M. (1996). Moeders, kinderen en de vrouwelijke natuur. Jeugd en Samenleving, 5(26), 270-277. [details]

  2011

  • van Daalen, R. M. (2011). Involvement and embarassment at the workfloor: Sociological reflections on the representation of emotions. Paper presented at Sociology of Love and Emotion, .

  Media appearance

  Journal editor

  • van Daalen, R. M. (editor), Brinkgreve, C. (editor) & Duyvendak, J. W. (editor) (2009). Sociologie (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities