For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

mr. M.D. (Martin) Fink

Faculty of Law
Criminal Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number:
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Commander (Royal Netherlands Navy) Dr. Martin Fink is an external senior researcher in the Role of Armed Conflict-program at the Amsterdam Centre of International Law (ACIL). He obtained his law degree from the University of Leiden and holds a PhD of the University of Amsterdam on Maritime Interception Operations and the Law of Naval Operations.  

  As a military legal advisor of the Royal Netherlands Navy he has held different postings, among which were postings at the Maritime Battlestaff of the Netherlands Maritime Force, the NATO Joint Force Command in Naples (Italy), the Netherlands Defence Academy (NLDA), as a lecturer of the laws of armed conflict and international law, and at the Netherlands Admiralty. He participated in several operations, among which were Iraq, Afghanistan, Libya and the UN-mission UNMISS in South-Sudan.

  His academic interests are primarily the international law of military operations, and in particular the law applicable to naval operations and the laws of naval warfare. 

   

  Contact: md.fink.01@mindef.nl

 • Publications

  2018

  • Fink, M. (2018). Maritime interception and the law of naval operations: A study of legal bases and regimes of maritime interception. The Hague: Asser Press. DOI: 10.1007/978-94-6265-249-1 [details]
  • Fink, M. (2018). De nieuwe commentaren bij het Tweede Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 111(2), 16-24. [details]
  • Fink, M. (2018). The Right of Visit of Foreign-Flagged Vessels on the High Seas in Non-international Armed Conflict. In J. Schildknegt, R. Dickey, M. Fink, & L. Ferris (Eds.), Operational Law in International Straits and Current Maritime Security Challenges (pp. 245-253). (Operational Maritime Law; Vol. 1). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-72718-9_13 [details]

  2017

  • Fink, M. D. (2017). Naval Blockade and the Humanitarian Crisis in Yemen. Netherlands International Law Review, 65(2), 291-307. DOI: 10.1007/s40802-017-0092-3 [details]
  • Fink, M. (2017). Maritime Economic Enforcement Measures: ‘Winning Without Killing’ in Modern Conflicts at Sea. In P. A. L. Ducheine, & F. P. B. Osinga (Eds.), Netherlands Annual Review of Military Studies 2017: Winning Without Killing: The Strategic and Operational Utility of Non-Kinetic Capabilities in Crises (pp. 301-312). (NL ARMS). The Hague: Asser Press. [details]

  2016

  • Fink, M. D. (2016). In vreemde krijgsdienst. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 109(1), 24-53. [details]

  2015

  • Fink, M. D. (2015). Protection of Civilians (deel II): een aanvulling op de eerste verkenningen van het POC-concept in UNMISS. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 108(5), 230-238. [details]
  • Heintschel von Heinegg, W., & Fink, M. D. (2015). Maritime interception/interdiction operations. In T. D. Gill, & D. Fleck (Eds.), The handbook of the international law of military operations. - 2nd edition (pp. 422-443). Oxford: Oxford University Press. [details]

  2014

  • Fink, M. D. (2014). Een schets van het militair recht tijdens de Eerste Wereldoorlog in verband met de Nederlandse neutraliteit. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 107(5), 170-178. [details]
  • Holst, F. A., & Fink, M. D. (2014). A legal view on NATO's campaign in Libya. In K. Engelbrekt, M. Mohlin, & C. Wagnsson (Eds.), The NATO intervention in Libya: lessons learned from the campaign (pp. 63-99). (Contemporary security studies). New York: Routledge. [details]

  2013

  2012

  • Fink, M. D. (2012). De ontwikkeling van de strafrechtelijke rechtsmacht over het personeel van de NAVO-Trainingsmissie in Irak (NTM-I): een kleinschalige missie beëindigd. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 105(6), 261-264. [details]
  • Fink, M. D. (2012). Sancties tegen Libië: Operation Unified Protector (OUP). Militair Rechtelijk Tijdschrift, 105(5), 213-226. [details]
  • Voetelink, J., & Fink, M. (2012). Het Enrica Lexie-incident: rechtsmacht over Militaire Vessel Protection Detachments (VPD's). Nederlands Juristenblad, 87(33), 2286-2290. [1899]. [details]

  2011

  • Fink, M. D. (2011). UN-mandated maritime arms embargo operations in Operation Unified Protector. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre = The Military Law and Law of War Review, 50(1-2), 237-260. [details]
  • Verkroost, P., & Fink, M. D. (2011). Juridische aspecten van de Nederlandse deelname aan anti-piraterij operaties rondom de Hoorn van Afrika. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 104(1), 9-25. [details]

  2010

  • Fink, M. D. (2010). Het blokkaderecht. Nederlands Juristenblad, 85(31), 2032-2034. [details]
  • Fink, M. D. (2010). The right of visit for warships: some challenges in applying the law of maritime interdiction on the high seas. Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre = The Military Law and Law of War Review, 49(1-2), 7-45. [details]

  2009

  • Fink, M. D. (2009). De jurist van het Contigentscommando Afghanistan. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 102(5), 243-248. [details]
  • Fink, M. D., & Galvin, R. J. (2009). Combating piracy off the coast of Somalia: current legal challenges. Netherlands International Law Review, 56(3), 367-395. DOI: 10.1017/S0165070X09003672 [details]

  2018

  • Schildknecht, J., Dickey, R., Fink, M., & Ferris, L. (Eds.) (2018). Operational Law in International Straits and Current Maritime Security Challenges. (Operational Maritime Law; Vol. 1). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-72718-9 [details]

  2016

  • Fink, M. D. (2016). Varen in betwiste wateren: de Egeïsche Zee. Marineblad, 126(6), 9-13. [details]

  2015

  • van den Bosch, G. L. C., Fink, M. D., Langendoen, L. B., Vinken, S. J., & Voetelink, J. E. D. (2015). NLDA Wettenbundel Militair Recht 2015-2016. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2014

  • van den Bosch, G. L. C., Fink, M. D., Langendoen, L. B., Vinken, S. J., & Voetelink, J. E. D. (2014). NLDA Wettenbundel militair recht 2014-2015. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2011

  2018

  • Fink, M. D., & van der Weijden, P. M. (2018). Over het ambtsbericht. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 111(6), 7-17. [details]

  2017

  • Fink, M. (2017). Bescherming van gezonken oorlogsschepen. Marineblad, 127(1), 4-8. [details]
  • Fink, M. D. (2017). De bescherming van gezonken oorlogsschepen. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 110(4), 11-15. [details]

  2014

  • Fink, M. D. (2014). De onderzeeboot in het oorlogsrecht. Marineblad, 124(1), 22-25. [details]
  • Fink, M. D. (2014). Neutraliteit en veiligheid van de Nederlandse wateren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Marineblad, 124(7), 32-36. [details]
  • Fink, M. (2014). Search and rescue at sea. CIMIC Messenger, 6(1), 3-8. [details]

  2013

  • Fink, M. (2013). Bijzondere bijstand koopvaardij gevraagd. Marineblad, 123(4), 22-23. [details]
  • Fink, M. (2013). Nood op zee. Marineblad, 123(1), 18-22. [details]

  2011

  • Fink, M. D. (2011). [Review of: N. Klein (2011) Maritime security and the law of the sea]. Netherlands International Law Review, 58(3), 438-441. DOI: 10.1017/S0165070X11300083 [details]

  2009

  • van der Kruit, P. J. J., Appels, A. A. W. K., Deelman, G. W., van Dijk, J. W., Ducheine, P. A. L., van Duijn, H., ... de Winter, R. (2009). Juridisch handboek commandant. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2008

  • Fink, M. D. (2008). De maritieme taakgroep UNIFIL te Libanon. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 101(4), 103-112. [details]
  • Fink, M. D. (2008). Maritieme interceptie-operaties: een korte verkenning van een ontwikkeling. Militaire Spectator, 177(11), 596-602. [details]
  • Fink, M. D., & Kuijper, B. M. (2008). Reactie op de bijdrage van kap mr D.R.D. Nauta, 'De behandeling van gevangengenomen personen tijdens counter-insurgencies missies', MRT 2008, p. 173-183. Militair Rechtelijk Tijdschrift, 101(9), 286-288. [details]

  Talk / presentation

  • Fink, M. (speaker) (24-2-2018). The laws of naval warfare, Netherlands Red Cross.
  • Fink, M. (speaker) (21-6-2017). HILAC lecture on updating the commentaries of the 2nd Geneva Convention, HILAC.
  • Fink, M. (speaker) (15-6-2017). de gezonken schepen van de Java zee, Militair Rechtelijke Vereniging.
  • Fink, M. (speaker) (14-5-2017). ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING ON HUMANITARIAN LAW AND POLICY, International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP) .

  2016

  • Fink, M. D. (2016). Maritime interception and the law of naval operations: A study of legal bases and legal regimes in maritime interception operations, in particular conducted outside the sovereign waters of a State and in the context of international peace and security [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities