For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. I.A. (Ruben) van Gaalen

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group: Institutions, Inequalities and Life courses
Photographer: Sjoerd van der Hucht

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15508
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2023

  2022

  2020

  2019

  • Kalmijn, M., de Leeuw, S. G., Hornstra, M., Ivanova, K., van Gaalen, R., & van Houdt, K. (2019). Family Complexity into Adulthood: The Central Role of Mothers in Shaping Intergenerational Ties. American Sociological Review, 84(5), 876-904. https://doi.org/10.1177/0003122419871959 [details]

  2018

  • Kalmijn, M., Ivanova, K., van Gaalen, R., de Leeuw, S. G., van Houdt, K., van Spijker, F., & Hornstra, M. (2018). A Multi-Actor Study of Adult Children and Their Parents in Complex Families: Design and Content of the OKiN Survey. European Sociological Review, 34(4), 452-470. https://doi.org/10.1093/esr/jcy016 [details]
  • de Leeuw, S. G., Kalmijn, M., & van Gaalen, R. (2018). The intergenerational transmission of educational attainment among non-residential fathers and their children. Research in Social Stratification and Mobility, 55, 40-50. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.03.004 [details]
  • van Gaalen, R., & Besjes, G. (2018). Studying the intergenerational transmission of crime with population data: The System of Social statistical Datasets (SSD) of Statistics Netherlands. In V. I. Eichelsheim, & S. G. A. van de Weijer (Eds.), Intergenerational Continuity of Criminal and Antisocial Behaviour: An International Overview of Studies (pp. 44-57). (Routledge Studies in Criminal Behaviour). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315102788-4 [details]

  2017

  2016

  2015

  • Kleinepier, T., de Valk, H. A. G., & van Gaalen, R. (2015). Life Paths of Migrants: A Sequence Analysis of Polish Migrants’ Family Life Trajectories. European Journal of Population, 31(2), 155-179. https://doi.org/10.1007/s10680-015-9345-1

  2014

  • Schenk, N., Dykstra, P. A., Maas, I., & van Gaalen, R. (2014). Older adults’ networks and public care receipt: do partners and adult children substitute for unskilled public care? Ageing and Society, 34(10), 1711-1729. https://doi.org/10.1017/S0144686X13000469
  • Zorlu, A., Mulder, C. H., & van Gaalen, R. (2014). Ethnic Disparities in the Transition to Home Ownership. Journal of Housing Economics, 26, 151-163. https://doi.org/10.1016/j.jhe.2014.01.004 [details]

  2013

  2012

  • van Gaalen, R. (2012). Later baankansen voor ontslagen jongeren. Economisch-Statistische Berichten, 97, 202-204. [4632].

  2010

  2009

  • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2009). The familial environment of children: Long-term changes and social variation in the Netherlands. Journal of Family Issues, 30(5), 653-669. https://doi.org/10.1177/0192513X08331116

  2008

  • Scheele, D., van Gaalen, R., & van Rooijen, J. (2008). Werkzekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de gevolgen van massaontslagen. In M. Mol, & et al (Eds.), Dynamiek in de Sociale Statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 227-239). CBS.
  • van Gaalen, R., & Bijwaard, G. (2008). Wat bindt arbeidsmigranten aan Nederland? Levensloopdynamiek van tussen 1999 en 2003 gearriveerde arbeidsmigranten. In M. Mol, H-J. Dirven, & R. van der Bie (Eds.), Dynamiek in de Sociale Statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop (pp. 191-205). CBS.
  • van Gaalen, R., Dykstra, P. A., & Flap, H. (2008). Intergenerational Contact beyond the dyad: The role of the sibling network. European journal of Ageing, 5(1), 19-29. https://doi.org/10.1007/s10433-008-0076-6
  • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2008). Family structure and childhood survival. In G. Mineau, & T. Bengtsson (Eds.), Kinship and Demographic Behavior in the past (pp. 105-134). Springer.
  • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2008). Sociale klasse, sociale mobiliteit en sterfte in Nederland 1850-2007. In I. Maas, M. van Leeuwen, & K. Mandemakers (Eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen; De Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (pp. 203-236). Amsterdam University Press.

  2007

  • Kendig, H., Dykstra, P. A., van Gaalen, R., & Melkas, T. (2007). Health of aging parents and childless Individuals. Journal of Family Issues, 28(11), 1457-1486. https://doi.org/10.1177/0192513X07303896
  • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2007). Kinderen en de veranderingen in de gezinsstructuur in de afgelopen anderhalve eeuw. In T. van der Lippe, P. A. Dykstra, G. Kraaykamp, & J. Schippers (Eds.), De maakbaarheid van de levensloop (pp. 21-42). Van Gorcum.
  • van Poppel, F., & van Gaalen, R. (2007). Kinderen, gezinnen en familie. In W. Koops, B. Levering, & M. de Winter (Eds.), Het kind als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van het kind. SWP.

  2006

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2015

  • Deerenberg, I., & van Gaalen, R. (2015). Samen een woning delen?: 65-plussers en hun volwassenen kinderen. Demos, 31(4), 1-4. http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2015/demos-31-04-deerenberg.pdf [details]
  • Kazemier, B., & van Gaalen, R. (2015). Jong en met zijn tweeën: vaak rijk, gezond en tevreden. Sociaal Bestek, 77(5), 12-13. [details]
  • Westerman, S., & van Gaalen, R. (2015). Gezinsdynamiek, ouderlijk opleidingsniveau en schoolniveau van vijftienjarigen. (Bevolkingstrends; No. 15). CBS. [details]
  • van Gaalen, R., & Kazemier, B. (2015). Kwaliteit van leven in Nederland. (2015 ed.) CBS. [details]
  • van Gaalen, R., van den Brakel, M., & Eenkhoorn, E. (2015). Vader of moeder een uitkering, kind ook vaak een uitkering. Sociaal Bestek, 77(2), 20-21. [details]
  • van Gaalen, R., van den Brakel, M., & Eenkhoorn, E. (2015). Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering. Sociaal-Economische Trends, 2015(01). [details]

  2014

  • van Gaalen, R. (2014). Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y. Demos, 2014(december).
  • van Gaalen, R. (2014). Veranderingen in relatie- en gezinsvorming van Generatie X naar Y. Bevolkingstrends, 2014(juli).
  • van Gaalen, R., Bakker, B., van der Laan, J., Westerman, S., & Scholtus, S. (2014). Hoeveel ouderlijk gezang klinkt door in het gepiep van de jongen? Over de samenhang tussen milieu van herkomst en schoolprestaties van kinderen. Bevolkingstrends, 2014.

  2013

  • Harmsen, C., Wobma, E., & van Gaalen, R. (2013). Kinderen van gescheiden ouders gaan jonger samenwonen. Bevolkingstrends, 2013.
  • van Gaalen, R., Goudswaard, A., Sanders, J., & Smits, W. (2013). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering. Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • van Gaalen, R., de Vries, J., Arts, K., & Harmsen, C. (2013). Perspectief op veranderde levenslopen: leven, leren en werken naar geboortegeneratie. Sociaal-Economische Trends, 2013.

  2012

  • Das, M., & van Gaalen, R. (2012). Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen. Bevolkingstrends, 2012.
  • van Gaalen, R., & Stoeldraijer, L. (2012). Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008). Bevolkingstrends, 2012.

  2011

  • Alberda, A-P., Bloemendal, C., Braams, N., Fortanier, F., van Gaalen, R., Rooijakkers, B., & Smit, R. (2011). Trends in labour immigration to the Netherlands. In Internationalisation monitor 2011 (pp. 77-92). Statistics Netherlands. http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CD9715AF-32D2-4102-8057-A72D0D9F0DE9/0/2011m21pub.pdf [details]
  • Verschuren, S., van Gaalen, R., & Nicolaas, H. (2011). Arbeidsmigratie, volgmigratie en retourmigratie in de periode 2000-2006. Bevolkingstrends, 2011.
  • Zorlu, A., & van Gaalen, R. (2011). Verschillen in loonontwikkeling van allochtone en autochtone academici. In R. van Gaalen, J. Sanders, W. Smits, & J. F. Ybema (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op kwetsbare groepen (pp. 183-203). Centraal Bureau voor de Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2011/08/dynamiek-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt [details]
  • van Gaalen, R., & Smits, W. (2011). Arbeidsmarkttransities in Nederland: een overzicht. In R. van Gaalen, & et al (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt CBS, TNO.
  • van Gaalen, R., & de Vos, A. J. B. M. (2011). Sociaaleconomische positie van ouders en kinderen naar herkomst. Bevolkingstrends, 2011.
  • van Gaalen, R., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Effect van bedrijfseconomisch ontslag op de participatiekans en het loon. In R. van Gaalen, & et al (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt CBS, TNO.
  • van Gaalen, R., Sanders, J., Smits, W., & Ybema, J. F. (2011). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op kwetsbare groepen. Centraal Bureau voor de Statistiek.

  2010

  • Bloemendal, C., & van Gaalen, R. (2010). Werk en Inkomsten na Faillissementsontslag. Sociaal-Economische Trends, 2010(4), 49-55.
  • Fouarge, D., van Gaalen, R., & de Grip, A. (2010). Participatie en loon na werkloosheid: kapitaalvernietiging of negatief signaal? De administratieve werkelijkheid rond bedrijfseconomisch ontslag. In B. F. M. Bakker, & L. Kuijvenhoven (Eds.), Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Mogelijkheden en valkuilen. (pp. 31-50). CBS.
  • Janssen, B., Souren, M., Ooijevaar, J., & van Gaalen, R. (2010). Arbeidsmarkt. In R. van der Vliet, & J. Ooijevaar (Eds.), Jaarrapport Integratie CBS.
  • Lut, A., van Gaalen, R., & Latten, J. J. (2010). Voltijds werkende nieuwe moeders: vooral laag en middelbaar opgeleide vrouwen worden beïnvloed door hun (schoon)moeder. Sociaal-Economische Trends, 2010(4), 28-35.
  • van der Bie, R., van Gaalen, R., de Goede, W., Janissen, E., de Jonge, T., & Kooiman, N. (2010). De Nederlandse Samenleving 2010. CBS.

  2008

  • Besjes, G. J., & van Gaalen, R. (2008). Jong geleerd, fout gedaan? Bevolkingstrends, 56(2), 23-31.
  • Scheele, D., van Gaalen, R., & van Rooijen, J. (2008). Werk en inkomsten na massaontslag: De zekerheid is niet van de baan. (CBS/WRR Verkenning; No. 20). AUP.
  • van Gaalen, R., Ooijevaar, J., & Bijwaard, G. (2008). Eerder verblijf in Nederland vergroot de kans op vertrek én terugkomst. Bevolkingstrends, 56(1), 39-43.

  2007

  • van Gaalen, R., & van Poppel, F. (2007). Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850; stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent. Demos, 23(4), 7-8.

  2005

  • de Valk, H. A. G., & van Gaalen, R. (2005). Zo zijn we (niet) getrouwd! Demos, 21(2), 9-12.
  • van Gaalen, R. (2005). Gerõngrafiek: Financiële overdracht van ouders op kinderen in Nederland. Geron, 7(2), 42.
  • van Gaalen, R. (2005). Gerõngrafiek: Verwachtingen van ouderen ten opzichte van hun kinderen omtrent mantelzorg. Geron, 7(3), 25.

  2003

  • van Gaalen, R. (2003). Mutti ist die Beste. Verdeling huishoudtaken rond geboorte eerste kind in Duitsland. Demos, 19(6).

  Media appearance

  2021

  • de Leeuw, S. G. (2021). The intergenerational transmission of educational attainment after divorce and remarriage. [details]

  2007

  2019

  2018

  • de Leeuw, S., Van Spijker, F., van Houdt, K., Ivanova, K., Kalmijn, M. & van Gaalen, R. (1-1-2018). OKiN,Ouders en Kinderen in Nederland,Ouders en Kinderen in Nederland,. EASY. https://doi.org/10.17026/dans-xa2-96vh
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
   Statistisch onderzoek