For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. E. (Ernst) Gras

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2010

  • Gras, E. (2010). Heroverweging van art. 1:234 BW inzake de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen: met Nederlands/Belgische vergelijking. In J. H. de Graaf, C. Mak, F. K. van Wijk, & L. A. Mulders (Eds.), Rechten van het kind en autonomie (pp. 77-90). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2008

  • Gras, E. (2008). De rechtskracht van het eindvonnis van de burgerlijke rechter ten opzichte van derden: vergelijking van Nederlands, Belgisch en Duits recht. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 145-182). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2009

  • Gras, E. (2009). Berusting in een rechterlijke uitspraak: exceptief verweer of grond voor ambtshalve uitgesproken niet ontvankelijkheid? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6805), 577-583. [details]
  • Gras, E. (2009). De dwangsom als sanctie op tegenover de overheid verboden eigenrichting. Nederlands Juristenblad, 84(31), 2004-2009. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities