For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Mr. I.C.P. (Irene) Groenland

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number:A 8.17
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Publications

  2019

  • Groenland, I. C. P. (2019). Related Party Transactions in the Revised Shareholders’ Rights Directive: The EU Perspective and Implementation in National Law. European Company Law, 16(2), 44-49. [details]

  2018

  • Groenland, I. C. P. (2018). Related Party Transactions: Over implementatie van EU regels en Nederlandse corporate governance . Ondernemingsrecht, 2018(15), 649-656. [112]. [details]

  2019

  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note Hof Amsterdam (zaaknr. 200.231.032/01 OK: Familievennootschap. Wanbeleid. Prioriteitsaandelen. - Is sprake van wanbeleid in de toepassing van een governancestructuur met prioriteitsaandelen in een familievennootschap?), No. 15, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:4767, Dec 20, 2018. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 3).
  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note Rb. Den Haag (zaaknr. C/09/552892 / HA RK 18-237: Heropening vereffening. - Kunnen de na de (turbo)liquidatie van de stichtingen opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen kunnen worden aangemerkt als baten als bedoeld in art. 2:23c BW? (Stichting Prinses Beatrix Spierfonds), No. 33, No. ECLI:NL:RBDHA:2019:1725, Feb 12, 2019. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 5).
  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note: Gerechtshof Den Haag (zaaknr. 200.245.707/01, nr. 200.246.219/01: Verbodenverklaring rechtspersoon. Outlaw Motorcycle Gangs. Vrijheid van vereniging. Legaliteitsbeginsel. - Hoe verhoudt art. 2:20 BW zich tot de vrijheid van vereniging als bedoeld in art. 8 Gw? Kan verbodenverklaring van een rechtspersoon uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard? Kan bij verboden verklaring worden bepaald dat het batig saldo toevalt aan de staat? (Satudarah)), No. 52, No. ECLI:NL: GHDHA:2019:1451, Jun 18, 2019. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 9).
  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note: HR (zaaknr. 18/01396: Toerekening van kennis. - Kan bij een beroep op dwaling door een rechtspersoon de kennis van een functionaris die is opgedaan in een andere hoedanigheid worden toegerekend aan de vertegenwoordigde rechtspersoon?), No. 37, No. ECLI:NL:HR:2019:467, Mar 29, 2019. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 6).
  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note: Hof Amsterdam (nr. 200.250.945/01 OK: Enquête. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. - Overdracht van aandelen ten titel van beheer in het kader van een enquêteprocedure is een rechtsfiguur sui generis die niet meebrengt dat de aandelen in goederenrechtelijke zin tot het vermogen van de beheerder gaan behoren), No. 45, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1535, Apr 30, 2019. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 07-08).
  • Groenland, I. C. P., (2019). Case note: Rechtbank Midden-Nederland (zaaknr. 7429190 UC EXPL 18-14446: Coöperatie. Uittreding. - Is de opzegging van ‘kwalitatief’ lidmaatschap van de coöperatie geldig ondanks strijd met een statutaire beperking van de opzegbaarheid van het lidmaatschap?), No. 79, No. ECLI:NL:RBMNE:2019:3045, Jul 10, 2019. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2019, No. 12).

  2018

  • Groenland, I. C. P., (2018). Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (nr. 200.228.369_01: Vertegenwoordiging. Toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid), No. 73, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:3362, Aug 07, 2018. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2018).
  • Groenland, I. C. P., (2018). Case note: Gerechtshof Amsterdam (nr. 200.122.906/02 OK: SNS. Onteigening. Openbaarheid deskundigenrapport), No. 23, No. ECLI:NL:GHAMS:2017:5177, Dec 14, 2017. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. RO 2018).
  • Groenland, I. C. P., (2018). Case note: Gerechtshof Amsterdam (nr. 200.226.744/01: Decertificering. Vernietiging besluiten.), No. 64, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:2640, Jul 24, 2018. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. RO 2018).
  • Groenland, I. C. P., (2018). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.192.670/01: Aansprakelijkheid uit hoofde van 403-verklaring. Temporele reikwijdte. Rechtshandeling = bekrachtiging van rechtshandeling verricht namens BV-io, na oprichting. Geldt stuiting van de verjaring mede ten gunste van cessionaris? ), No. 19, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:2477, Sep 05, 2017. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2018).
  • Groenland, I. C. P., (2018). Case note: Rb. Noord-Nederland (nr. C/17/161940 / HA RK 18-66: onderbewindstelling op grond van artikel 2:22 BW), No. 82, No. ECLI:NL:RBNNE:2018:4078, Oct 11, 2018. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2018).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities
  • CPO Nijmegen
   Docent Grotius Specialisatieopleiding Vennootschap & Onderneming
  • Lexence N.V.
   Professional Support Lawyer
  • Wolters Kluwer
   Auteur Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)